DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 109     <-- 109 -->        PDF

• Iz Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, 25. svibnja 2016. godine, primili smo Rješenje kojim se ovjerava Statut Hrvatskoga šumarskog društva usvojen na sjednici Skupštine 4. rujna 2015. godine.
• U skladu sa Zakonom o udrugama dužni smo imenovati likvidatora udruge, kako bi ga nakon verifikacije Skupštine poslali na registraciju i upisnik u nadležni Gradski ured za opću upravu. Predsjednik Oliver Vlainić predložio je za likvidatora tajnika HŠD-a Damira Delača, što je Upravni odbor jednoglasno usvojio.
• 30. svibnja, u okviru Drvnotehnološke konferencije u Opatiji, održana je sjednica Saborskog odbora za poljoprivredu. HŠD su zastupali Oliver Vlainić, Ivica Tikvić, Goran Bukovac i Damir Delač. Prof. Tikvić održao je predavanje o općekorisnim funkcijama šuma, dok je tajnica HKIŠDT Silvija Zec, dipl. ing. održala predavanje „Zakonodavstvo u šumarskom sektoru“.
Sjednicom je predsjedavao Branko Hrg, predsjednik Saborskog odbora za poljoprivredu, a nazočni su bili i saborski zastupnici šumari, Damir Felak, dipl. ing. i Zoran Vasić, dipl. ing.
Novi predsjednik Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK Ivić Pašalić, dr. med., u svom je izlaganju naglasio kako drvna sirovina mora biti u funkciji razvoja lokalnih drvoprerađivača.
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, uz potporu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, 1. i 2. lipnja organiziralo je međunarodni stručni seminar: „Analiza upotrebljivosti podataka iz inventure šuma za potrebe izvješćivanja prema UNFCCC-u (Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime) i KP-u (Kyoto protokol)“.
Šume će kao vrlo dragocjen resurs imati važno mjesto vezano za ispunjenje ciljeva iz klimatsko energetskog okvira do 2030. godine u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku. Podsjetimo, šume pokrivaju 47 % kopnene površine Hrvatske, a godišnje apsorbiraju između 5 i 7 milijuna tona CO2. Zbog već sada evidentnih klimatskih utjecaja koji se očituju kroz ekstremne vremenske događaje, šume će neizbježno biti izložene navedenim utjecajima koje je potrebno procijeniti, kao i donijeti mjere prilagodbe te mjere uklanjanja rizika i šteta“ – rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg na otvaranju međunarodnog stručnog seminara.
Na seminaru je bilo riječi o važnosti podataka iz šumarskog sektora koji se prikupljaju tijekom provedbe inventure šuma, a koji su ključni za potrebe izvješćivanja i ispunjavanja obveza Republike Hrvatske definiranih Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Kyotskim protokolom te s njima povezanim EU propisima. Cilj seminara bio je omogućiti razmjenu stručnih znanja.
• 10. lipnja na zgradi NPŠO u Zalesini otkriven je spomen-reljef našem pokojnom prof. dr. sc. Ivanu Kneževiću. Detaljnije izvješće je u ŠL 7-8/2016.
• Istoga dana predsjednik i tajnik sudjelovali su na tradicionalnom skupu umirovljenika inženjera šumarstva s područja Gorskog kotara.
• 16. lipnja, u lovačkom domu Peski u Đurđevcu svečano je obilježena 60. godišnjica Hrvatskoga šumarskog društva ogranka Koprivnica i 170. godišnjica Hrvatskoga šumarskog društva. Tom prigodom predstavljena je brošura „Šematizam UŠP Koprivnica za 2015. godinu“ autora Zvonimira Ištvana, dipl. ing.
• Dani šumarstva obilježeni su u Delnicama 17. i 18. lipnja, Znanstveno-stručnim skupom: „Posljedice katastrofalnog ledoloma u veljači 2014. godine na šume Gorskog kotara“. 17. lipnja u Radničkom domu Delnice upriličena su izlaganja, dok su 18. lipnja obiđene karakteristične lokacije Gorskog kotara zahvaćene ledolomom. U ŠL 7-8/2016 tajnik mr. sc. Damir Delač o tome je napravio detaljno izvješće.
• U Umagu su od 23. do 26. lipnja održani 11. Sportski susreti Hrvatskog sindikata šumarstva na kojima je kao gost sudjelovao i predsjednik Oliver Vlainić.
• 28. lipnja, u Direkciji HŠ, Kneza Branimira 1 u Zagrebu, predsjednik i tajnik HŠD-a bili su na sastanku s predsjednikom Uprave HŠ mr. sc. Ivanom Pavelićem u vezi s daljnjom pretplatom HŠ na Šumarski list. Iskazavši nezadovoljstvo stavovima HŠD-a o stanju u Hrvatskim šumama d.o.o., iznesenim u uvodnicima ŠL, predsjednik Uprave je, ustvrdivši da to nije nikakav znanstveni list, u ime svih zaposlenika HŠ ukinuo pretplatu. Naš odgovor na to iznesen je u Uvodniku ŠL 7-8/2016.
• Član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) mr. sc. Damir Delač izvijestio je o Skupštini HIS-a održanoj 28. lipnja u Berislavićevoj 6 u Zagrebu na kojoj su od šumara sudjelovali i predstavnici HŠD-a: predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. i predsjednica NO Marina Mamić, dipl. ing.
• O 11. Hrvatskim danima biomase izvijestio je predsjednik sekcije HŠD-a, Hrvatska udruga za biomasu, mr. sc. Josip Dundović. Izvješće je u ŠL 1-2/2017.
• 19. rujna, u hotelu Westin u Zagrebu, u organizaciji Drvnog klastera, održana je tiskovna konferencija o kaskadnoj uporabi drveta, klimatskim promjenama i problematici potkornjaka u Gorskom kotaru. O kaskadnoj uporabi drveta govorili su Marijan Kavran i europarlamentarka Marijana Petir, a naš prof. dr. sc. Ivica Tikvić imao je izlaganje o klimatskim promjenama.