DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Keramičarski radovi: keramika je postavljena na podovima krila zgrade (obje etaže), kuhinji i WC na I. etaži, te na dijelu toaleta II. etaže.
Stolarski radovi : Uštimavanje vanjske i unutarnje stolarije, Izrada 1. novog prozorskog nadkrila i vrata (balkon II. kat). Izmjena i uštimavanje brava na dijelovima vanjske i unutarnje stolarije. Poliranje brava.
Malerski radovi: Na I. etaži su uz prethodnu pripremu prefarbana sva vanjska i djelomično unutarnja prozorska krila. Na II. etaži su obnovljena i unutarnja i vanjska krila. Unutarnja stolarija – vrata su obnovljena na obje etaže. Prebojani su radijatori i dovodne cijevi.
Nakon dogovora o najmu prostora s Goethe institutom obnovljeni su prostori u prizemlju zgrade biše Uprave HŠ. Kako je ovaj prostor renoviran prije 10- tak godina zahvati su manji (djelomično gletanje pukotina i bojanje zidova), popravci stolarije, električarski radovi. Kako bi odvojili potrošnju od ostalih dijelova zgrade postavljeni su novi vodomjeri.
Na pročelju zgrade prebojana su glavna ulazna vrata s Vukotinovićeve, ulazna vrata s Perkovčeve ulice, te vrata za ulaz u podrumski dio.
Glavni ulazni hol je uređen do ulaza na I. etažu, dok je onaj s Perkovčeve uređen do poluetaže između prizemlja i I. kata.Izbrušene su kamene stepenice u prizemlju na ulazu s Vukotinovićeve i Perkovčeve ulice. Kemijski su očišćene izvorne keramičke pločice na ulazu s Perkovčeve ulice.
Servisirani su kompresori klima uređaja u dvorištu, kao i pojedinačne jedinice po uredima. Napravljene su preinake na centralnom grijanju u podrumu zgrade koji koristi središnjica HŠD-a.
U cilju pronalaženja potencijalnih novih najmoprimaca potpisani su Ugovori s dvije agencije Poslovni kvadrati i Pro primo projekt.
12. rujna potpisan je Ugovor o najmu, a 15. rujna useljen je Goethe Institut u prizemlje zgrade.
U postupku su pregovori sa zainteresiranima za najam ostalog prostora zgrade.
• Biserka Marković, dipl. oec. izvijestila je o financijskoj strani izvršenih radova u zgradi Šumarskog doma. Ukupna vrijednost radova iznosi 968.898,00 kuna. Radovi su obuhvatili tlocrtno ukupno 1300 m2 prostora koji je obnovljen tako da ga je moguće ponovo iznajmiti kao poslovni prostor.
• Izrada članskih iskaznica Hrvatskoga šumarskog društva je u tijeku i bit će podijeljene na 120. sjednici Skupštine HŠD-a 9. prosinca 2016. godine.
• Ovom prigodom je predsjednik HŠD-a ogranka Osijek Zoran Šarac, dipl. ing. predao predsjedniku HŠD-a uokvireni izvorni primjerak iskaznice Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva iz 1887. godine (članu p.n. Gosp. Juliu Kuzmi), koja je poslužila kao predložak poleđine nove iskaznice HŠD-a.
Ad. 3.
• Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić rekapitulirao je stanje lista u proteklih godinu dana. Kao što vidite izlaznost lista je redovita i pred nama je tiskanje dvobroja 9-10/2016. Naslijedio sam situaciji gdje su bili problemi s brojem znanstvenih radova, no danas se možemo pohvaliti da imamo u pripremi znanstvene radove za 3 do 4 dvobroja ŠL unaprijed. Autori znanstvenih članaka koji objavljuju u ŠL su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Slovačke, Mađarske i Grčke, što pokazuje da je interes izuzetno velik. Trenutno je na čitanju 5 radova s pet Šumarskih fakulteta. Ove godine stiglo je 87 naslova znanstvenih radova, odbijeno je 50 radova, što znači da je prolaznost 42 %. Od ovih 50 odbijenih radova 38 radova odbio sam ja kao Glavni urednik, što zbog nekvalitetnog hrvatskog prijevoda, nepotpunosti, problematike koja nije iz područja šumarstva. Dvanaest radova odbili su recenzenati. Uvodnike Šumarskog lista, Riječ Uredništva podržavam, jer smatram da moramo ostaviti pisani trag o aktualnom stanju u šumarstvu.
Akademik Matić, usprkos navedenom, rekao je kako u Šumarskom listu još uvijek ima znanstvenih članaka za koje ne zna kako su mogli proći recenziju, pa se dovodi u pitanje i kvaliteta recenzentskog rada. Zaključio je da se u znanstvenim radovima vrlo rijetko citiraju radovi objavljeni u Šumarskom listu. Šumarski list je kroz svoju povijest obradio apsolutno sve šumarske teme i neprihvatljivo je da autori to ne prepoznaju, a recenzenti su ti koji ih na to trebaju upozoriti. Na taj način podići ćemo ugled Šumarskoga lista, jer on po svemu to i zaslužuje.
Prof. Margaletić svjestan toga što je rekao akademik Matić, istaknuo je kako i on potiče recenzente da upozoravaju autore na citiranje ŠL. Kako ponekad od primitka do objave rada prođe i 10-tak mjeseci, dokaz je to da se svaki predloženi znanstveni članak detaljno obrađuje. Glede recenzenata stanje je šaroliko; neki si zaista daju truda i temeljito odrade svoj posao, dok neki to urade samo „pro forme“.
Ad. 4.
• Izvršenje planiranih prihoda i rashoda na temelju obračuna za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. ove godine prezentirala je