DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2016 str. 112     <-- 112 -->        PDF

i obrazložila voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec.
Posebno je izvijestila o obvezi sastavljanja financijskog plana za 2017. godinu sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15). Financijski plan sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženja plana. Podloga za izradu financijskog plana je program rada, aktivnosti i projekti.
U svom izlaganju naglasila je kako ćemo na predstojećoj skupštini morati usvojiti odluku koja propisuje što se smatra značajnijim odstupanjem i koja utvrđuje postupak kod odstupanja od planom utvrđenih vrijednosti.
Kod odstupanja izvršenja od planiranog postoje dvije mogućnosti usklađivanja:
1. preraspodjelom sredstava – smanjenjem nekih stavki, a povećanjem drugih u istom iznosu ako se ne radi o značajnijim odstupanjima – može do postotka koji odredi najviše tijelo neprofitne organizacije ovlašteno za donošenje plana, a preraspodjelu vrši zakonski zastupnik.
2. izmjenom i dopunom financijskog plana – ako se radi o značajnijim odstupanjima. U tom slučaju provodi se procedura za donošenje plana.
Ad. 5.
Predsjednik Oliver Vlainić najavio je održavanje 120. sjednice Skupštine HŠD-a 9. prosinca 2016. godine u 12,00 sati u Novinarskom domu. Prije toga u Šumarskom domu u 10,00 sati održat će se 3. sjednica Upravnog odbora HŠD-a. Svečana akademija povodom 170 godina Hrvatskoga šumarskog društva i 140 godišta Šumarskog lista održat će se u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa u Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s početkom u 14,00 sati. U sklopu Svečane akademije podijelit će se priznanja zaslužnima za rad HŠD-a u posljednjih 10 godina. Predloženo je dodijeliti 50-tak priznanja. Svaki ogranak predložit će dva kandidata, a središnjica 10 kandidata. Dodijelit će im se diplome i plakete sa službenim logom obilježavanja obljetnica.
Ad. 6.
Sva izviješća su jednoglasno usvojena
Ad. 7.
• Mr. sc. Josip Dundović najavio je 5. Međunarodnu konferenciju o biomasi, koja se održava 18.-20. siječnja 2017. u Grazu. Predložio je da dva člana HŠD-a otputuju na tu konferenciju. Upravni odbor se složio s tim prijedlogom.
• Prof. dr. sc. Milan Glavš najavio je u knjižnici August Cesarec u Zagrebu književnu večer našeg kolege Milana Krmpotića. Pokazao je dobru volju da napravi jednu knjižicu o šumarima umjetnicima. Pred dovršetkom je i njegova knjiga Enciklopedija domaćeg ljekovitog bilja. Kada dođe vrijeme za tiskanje obratit će se za pomoć HŠD-u i HKIŠDT.
• Boris Miler, dipl. ing. predložio je da se sljedeća sjednica UO HŠD-a održi u Požegi.
Ovim je završen radni dio sjednice.
 
Nakon ručka u Zlatnoj gredi s baranjskim specijalitetima, „fišpaprikaš“ i pečena riba (izuzetno ukusno) nastavljeno je po planiranim aktivnostima: Obilazak šumskih površina šumarije Tikveš i Batina, Obilazak uzgajališta jelenske ­divljači „Šeprešhat“, Posjet Memorijalnom kompleksu ­„Batinska bitka“, Degustacija vina – Zmajevac – vinotočje „Gerštmajer“.
U subotu 22. listopada uz stručno vodstvo kolege Berislava Vinaja, dipl. ing. razgledali smo kompleks dvorca Tikveš i osječku Tvrđu, šetnice uz Dravu i središta grada.
Kako je ovaj dio programa bio izuzetno zanimljiv zamolit ćemo domaćine da nam ga detaljnije opišu u sljedećem dvobroju ŠL.