DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2017 str. 96     <-- 96 -->        PDF

• Nastavit ćemo dobru suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti putem naša dva člana u Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo. Isto tako potpomagat ćemo aktivnosti naše znanstvene udruge Akademije šumarskih znanosti.
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pri tom, u skladu s mogućnostima, pružati potrebnu logistiku.
• Podržavat ćemo uobičajene sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara“.
• Podržavat ćemo ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS).
• I u svojoj 141. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Od ostalih tiskarskih aktivnosti polovinom godine završit ćemo monografiju o prof. Prpiću. Uz promidžbene materijale tiskat će se tradicionalni trodijelni šumarski kalendar.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) osmislit ćemo i pokrenuti projekt formiranja Šumarskoga informacijsko-dokumentacijskog centra financiran iz fonda EU.
• U Šumarskom domu nakon uređenja prizemlja, I. etaže i dijela II. etaže, uredit ćemo holove uz stepeništa te dio potkrovlja. Prema želji novog najmoprimca napravit će se prilagodbe na dijelu II. etaže zgrade.
• Za preostali dio putem dviju angažiranih agencija tražit ćemo najmoprimce, kako bi što prije popunili ispražnjeni prostor i tako pronašli financijska sredstva, ponajprije za održavanje zgrade, a onda i daljnje aktivnosti društva, usklađene sa zakonskim odredbama (Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakon o porezu na dobit).
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
Financijski plan HŠD-a objedinjuje financijske planove 19 ogranaka i središnjice HŠD-a i to njene neprofitne i profitne – gospodarske djelatnosti.
PRIHODI
PRIHODI OD ČLANARINA
Prihodi od članarina procijenjeni su na temelju broja aktivnih članova u 2016. godini i jedinstvene godišnje članarine koja iznosi 240,00 kuna.
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine su prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora te prihodi od kamata na oročena sredtva i depozite po viđenju.
Prihodi od iznajmljivanja prostora planirani su na temelju poznatih ugovorenih najamnina s postojećim najmoprimcima i to: IRMO 497.449,20 kuna i Goethe institut Kroatien 256.237,20 kuna (ukupna najamnina za godinu). Pretpostavka je da će se ugovor s Goethe institutom Kroatien obnoviti nakon isteka 15. 9. 2016., za što postoji realna mogućnost.
Preostali iznos od 196.313,60 kuna procijenjen je kao mogući prihod od najamnine na temelju pregovora koji se vode za iznajmljivanje dodatnih 230 m3 poslovnog prostora na drugom katu Šumarskog doma. Smatra se realnim da će ugovor o najmu predmetnog prostora teći od početka nove kalendarske godine.
Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju planirani su pod pretpostavkom oročenja sredstava u