DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2017 str. 81     <-- 81 -->        PDF

TESLAK, K., M. VEDRIŠ, M. GAŠPAROVIĆ, M. ŽUNIĆ, J. ČAVLOVIĆ
Svojstva regeneracije staništa šume bukve i jele u Gorskom kotaru
BOJAXHI, F., E. TOROMANI
Rast bosanskog bora (Pinus hedreichii Krista.) na lokacijama granice vegetacije na Kosova i njegov odgovor na klimat
BELJAN, K., VEDRIŠ, M., MIKAC, S., TESLAK, K.
Stvaranje virtualnih jednodobnih staništa jele strukturiranih na osnovu mjerenih uzorka
TRUDIĆ B, ANĐELKOVIĆ B, ORLOVIĆ S, TEŠEVIĆ V, PILIPOVIĆ A, CVETKOVIĆ M, STANKOVIĆ J
HPLC/MS-TOF analiza površinske smole tri klona topola uzgajanih u Srbiji
PRELIMINARY COMMUNICATION
DRVODELIĆ, D., D. UGARKOVIĆ, M. ORŠANIĆ, V. PAULIĆ
Utjecaj suše, navodnjavanje i saturacije supstrata na morfoloških i fizioloških stanja kontejnerskih sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)
UGARKOVIĆ, D., I. TIKVIĆ, S. MIKAC, I. STANKIĆ, D. BALTA
Utjecaj promjena klimatskih ekstrema na ekološku nišu hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
SYLWAN
Sylwan je najstariji šumarsko znanstveni časopis u Poljskoj, i jedan od prvih u svijetu. Osnovan je 1820. godine u Varšavi. On je doprinijeo na izvrstan način razvoju poljskog šumarstva, služeći napredak, širenje znanja i razvoju šumarske znanosti. Kroz povijest Sylwan se razvijao od poluslužbenog glasila Kraljevskih šumarskih jedinica 1820., zatim kao časopis Galicijskog šumarskog društva, potom Malopoljskog i Poljskog šumarskog društva u Lavovu, da bi se poslije Drugog svjetskog rata vratio kao tromjesečni glasnik Poljskog šumarskog društva u Krakowu. Od 1955. godine Sylwan se izdaje kao mjesečnik na Fakultetu poljoprivrednih znanosti i Poljskog društva šumara, a od 1966. godine – samo Poljskog šumarskog društva. Financira se i distribuira uz financijsku pomoć šumarske znanosti.
Sylwan je indeksirao Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports / Scence izdanje, CAB International i poljski registar znanstvenih časopisa Index Copernicus Journal Master List.
Radovi su dostupni na adresi https://sylwan.lasy.gov.pl šest mjeseci nakon objave.
Pregled posljednjeg izdanja: 12 (2016)
Hubert Lachowicz, Emilia Wysocka-Fijorek, Piotr Paschalis-Jakubowicz
Tržište brezove drvne sirovine u Poljskoj 2008-2012.
Włodzimierz Buraczyk, Henry Szeligowski, Marcin Studnicki, Stanislaw Drozdowski, Kamil Bielak
Multivarijabilna analiza potomstava populacije bukve (Fagus sylvatica L.) provenijencija iz jugoistočne Poljske u ranim godinama rasta
Krzysztof Adamowicz, Radoslaw Gostołek, Roman Jaszczak, Piotr Szczypa, Hubert Szramka
Evaluacija utjecaja odabranih tehnologija za uzgoj šuma i tipova šumskih staništa na cijenu sječe i izrade stabala u sječama i proredama
Zbigniew Karaszewski, Agnieszka Łacka, Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski
Veličina štete i gubici johova drva za ploče kod sječe harvesterom Valmet 911.4 sa glavom 360,2
Anna Kožuh, Krzysztof Adamowicz
Utjecaj troškova nastalih na razvoj neproizvodnih funkcija šume na gospodarsku situaciju u šumskim oblastima u Područnoj Uprave za državne šume u Krakovu
Maciej Budny, Marek Panek:
Razina i stopa rasta populacije divljih svinja u odnosu na šumski pokrov, veličinu ratarskih površina i učešća kukuruza u Poljskoj u godinama 1999-2014.
Anna Żółciak, Justyna Bohacz
Ligninolitičke aktivnost izolata Heterobasidion parviporum kultiviranom na smrekovini
Jan Kotlarz, Katarzyna Kubiak, Mariusz Kacprzak, Pawel Czapski
Procjena raznolikosti vrsta drveća u šumskim sastojinama na temelju njihove spektralne refleksije
Radi znatnog obima materijala u sljedećem broju ćemo prikazati i ostale publikacije u razmjeni redakcije Šumarskog lista, kao i prikaz zanimljivih radova iz znanstvenih časopisa prikazanih u ovom broju.