DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Kako nisu utvrđene statistički značajne razlike u gustoćama između istovrsnih podhorizonata različitih kategorija opsega stabala, dana je srednja vrijednost gustoća za sve uzorke (N = 30). Gustoća OL-podhorizonta iznosi 19,5 ± 7,9 kg m–3, OF-podhorizonta 115,0 ± 35,1 kg m–3, a OH-pod­horizonta 104,4 ± 38,9 kg m–3.
Količina prostirke
Količina prostirke povećava se sa starošću sastojine pa za AB50 iznosi 29,8 Mg ha–1, za AB150 53,6 Mg ha–1, a za AB250 94,3 Mg ha–1 (tablica 1).
Za OL-podhorizont nije utvrđena statistički značajna raz­lika između sastojina. Udio grančica (OLG) ispod 6 mm promjera povećava se sa starošću s 0,43 ± 0,22 Mg ha–1 (AB 50), na 0,96 ± 0,44 Mg ha–1 (AB 150), odnosno 0,93  ± 0,74 Mg ha–1. Udio iglica alepskog bora je podjednak i kreće se od 0,83 ± 0,21 Mg ha–1 (AB 50), preko 0,69 ± 0,23 Mg ha–1 (AB 150) do 0,84 ± 0,40 Mg ha–1 (AB 250). Udio lišća crnike također je podjednak i kreće se od 0,04 ± 0,06 Mg ha–1 (AB 50), preko 0,04 ± 0,06 Mg ha–1 (AB 150) do 0,11 ± 0,12 Mg ha–1 (AB 250), dok je udio listinca ostalih listača minimalan i po rezultatima ne prelazi 0,13 Mg ha–1. AB250 statistički se značajno razlikuje od AB50 i AB150 po većoj količini OF1 (F=10,100; p<0,001) i OF2 (F=19,785; p<0,001), dok se po količini OH (F=30,555; p<0,001) sve sastojine (AB50, AB150 i AB250) statistički značajno razlikuju.
U obračunu količine OL nisu uračunate grančice iznad 6 mm promjera, kora i češeri. Prilikom uzorkovanja u sastojini AB 50 isti nisu niti zabilježeni. Za AB150 količina češera iznosi 0,808 ± 1,463 Mg ha–1, a količina grančica iznad 6 mm 0,690 ± 1,288 Mg ha–1, dok za AB250 količina češera iznosi 0,351 ± 1,022 Mg ha–1, grančica iznad 6 mm 1,421 ± 4,492 Mg ha–1 i kore 0,343 ± 1,085 Mg ha–1.
Udio i zaliha organskog ugljika
S obzirom da OLG i OLAL čine više od 93% mase u OL pothorizontu, u njima je određen udio organskog ugljika, kao i u OF i OH pothorizontima. Udio ugljika (aritm. sred. ± std. dev.) u OLG iznosi 50,10 ± 0,31 %, u OLAL 52,99 ± 0,65 %, u OF 40,83 ± 4,14 % i u OH 34,54 ± 3,14 % (slika 5). Ovi udjeli korišteni su prilikom izračuna zalihe ugljika u tablici 2.
Zaliha organskog ugljika povećava se sa starošću sastojine, pa za AB50 iznosi 12,1 Mg C ha–1, za AB150 21,3 Mg C ha–1, a za AB250 37,0 Mg C ha–1 (tablica 2). Prema zalihama ugljika za OL pothorizont nije utvrđena statistički značajna razlika između sastojina. AB250 statistički se značajno razlikuje od AB50 i AB150 po većoj zalihi ugljika u OF1 (F=13,869; p<0,001), dok se po zalihi ugljika u OF2 (F=21,324; p<0,001) i OH (F=29,189; p<0,001) sve sastojine (AB50, AB150 i AB250) statistički značajno razlikuju.