DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 79     <-- 79 -->        PDF

pretplaninsko područje, ali sva naša visočja su jednostavno preniska da bi bila prave planine. Usprkos tomu, u naslovu knjige Bilje hrvatskih gora i planina planine postoje, uz obrazloženje da se planinsko bilje može pronaći u pretplaninskom području.
Bez obzira na poneki prigovor koji se provukao kroz ovaj tekst za čestitati je  autorima na velikom trudu, ali i velikom rezultatu. Sada u hrvatskoj botaničkoj literaturi imamo jedan vrlo kvalitetan priručnik, koji će mnogima koji prolaze ili rade u hrvatskim gorskim i pretplaninskim područjima pružiti odgovor na mnogo pitanje, a i čitatelju općeg profila pružiti mogućnost uživanja u našem biljnom svijetu kroz vrijedne oči i objektiv naših autora.
Knjiga se po cijeni od 189 kn može nabaviti u Hrvatskom planinarskom savezu, kao i kod izdavača HINUS d.o.o. u Zagrebu (www.hinus.hr).
Branko Meštrić
REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA II
Šumarski list kao znanstveno i strukovno glasilo izlazi već preko 140 godina i to u kontinuitetu. Kroz to vrijeme etablirao se kao ugledni znanstveni časopis u hrvatskom znanstve­nom okružju, ali i u inozemstvu. Svoje mjesto u tom okružju potvrđuje suradnjom s nekolicinom srodnih časopisa, ali i određenim brojm izdanja koje možda nisu izravno vezani uz šume i šumarstvo, ali je razmjena uspostavljena vjerojatno zbog srodne tematike ili zbog mišljenja da bi neke teme iz tih časopisa mogle zanimati i čitatelje Šumarskog lista.
U prošlom su broju detaljno prikazani upravo znanstveni šumarski časopisi. U nastavku je namjera prikazati i nekoliko znanstvenih časopisa srodnih disciplina, a koji imaju uspostavljenu dugogodišnju razmjenu sa Šumarskim listom, a potom i ostale stručne i popularne publikacije od interesa za čitatelje Šumarskog lista.
Pregled ostalih znanstvenih časopisa srodnih disciplina u sustavu razmjene Šumarskog lista
Ova grupa časopisa u razmjeni su znanstveni časopisi iz drugih, šumarstvu srodnih područja, koji bi šumarima i šumarskim znanstvenicima mogli biti zanimljivi. Kako se uspostavljala suradnja u prošlosti i zašto su baš ovi časopisi u razmjeni, ne možemo sada znati, ali to je očito presjek širih interesa naših predhodnika. Željeli bi informirati čitatelja da je časopis izašao i ev. spomenuti, na razini kazala, da je u njemu neki potencijalno zanimljiv članak za šumarstvo. Kako oni nisu u fokusu interesa šumarskih znanstvenika i stručnjaka, moguće je da se pronađe radova koji bi šumarima inače promakli, a s druge strane jako se tiču šuma i šumarstva.
Ostali znanstveni časopisi srodnih disciplina
1. AGRONOMSKI GLASNIK, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
2. ENTOMOLOGIA CROATICA, Hrvatsko entomološko društvo, ZAGREB
3. GEODETSKI LIST, Geodetska sekcija DlTH-e, Zagreb
4. HRVATSKA VODOPRIVREDA, Hrvatske vode, Zagreb
5. HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK, GEOGRAFSKO DRUŠTVO HRVATSKE, ZAGREB
6. HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS, Hrvatsko meteorološko društvo, ZAGREB
7. HACQUETIA, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana
8. POLJOPRIVREDA, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 
AGRONOMSKI GLASNIK, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
Po navodima redakcije Agronomski glasnik je najstariji hrvatski poljoprivredno znanstveni i stručni časopis, koji izlazi u Zagrebu od 1930.godine, kao službeno glasilo agronoma. Počeo je izlaziti kao agronomsko društveno glasilo, kao i Šumarski list, samo 50 godina kasnije, da bi danas bio znanstveno-stručni časopis agronomske struke u Hrvatskoj. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz svih područja poljodjelstva, društvene vijesti, osvrti na dostignuća u poljoprivrednoj praksi, prikazi knjiga i članaka iz domaće i strane literature. Oko 80 % sadržaja

ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 80     <-- 80 -->        PDF

odnosi se na znanstvene članke. Svi znanstveni članci podliježu recenziji. Časopis je dvomjesečni i izlazi u 6 svezaka s po 600 primjeraka. Danas se radovi objavljeni u Agronomskom glasniku citiraju u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL), BIOSIS PREVIEWS, AGRICOLA, FOOD SCI.& TECHNOLOGY ABSTRACT i AGRIS.
Časopis ima web stranicu na adresi http://www.agronomski-glasnik.agronomsko.hr/ gdje su dostupne opće informacije i arhiva s dostupnim člancima od 2004. do 2014. Na Hrčku su dostupni svi brojevi od 1930. do danas.
ENTOMOLOGIA CROATICA, Hrvatsko entomološko društvo, ZAGREB
Časopis Entomologia Croatica znanstveno je glasilo Hrvatskog entomološkog društva (HED) s međunarodnom recenzijom, u kojem se objavljuju originalni znanstveni radovi iz entomologije (sistematike, molekularne biologije, faune, ekologije i dr.) iznimno se objavljuju i radovi o predstavnicima drugih kopnenih beskralješnjaka. Osim znanstvenih radova objavljuju se: kratka znanstvena priopćenja, pregledni članci, stručni radovi, komentari, pisma uredništva i uredništvu, bibliografija, biografija, prikazi knjiga, te izvještaji o radu društva. Članci se citiraju i indeksiraju u BIOSIS Previews, Entomological Records, CAB Abstracts i Zoological Record. Prva godina izlaženja: 1995 Web stranica časopisa na adresi http://entomolosko-drustvo.hr daje samo upute autorima. Posljednji broj na Hrčku 1-2/2015., a tamo je i arhiva koja dosiže do 2005. godine.
GEODETSKI LIST
Geodetska sekcija DlTH-e, Zagreb
Časopis Geodetski list glasilo je Hrvatskog geodetskog društva. Počeo je izlaziti od 1919., a područje koje pokriva su tehničke znanosti, odnosno specifičnije geodezija.
Web stranica časopisa na webu Hrvatskog geodetskog društva http://www.hgd1952.hr je vrlo skromna, ali je na njoj moguće skinuti samo cijele brojeve časopisa u PDF obliku od godine 2012. pa nadalje.
Posljednji broj na Hrčku je 4/2016., a arhiva seže unazad do Vol.59 2005.
HACQUETIA, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana
Hacquetia je znanstveni časopis koji se bavi taksonomijom, floristikom i faunistikom, vegetacijskom ekologijom, biocoenologijom i palinologijom, sa zemljopisnim naglaskom na Jugoistočnu Europu, iako također prihvaća opće teme iz cijeloga svijeta.
Čaopis se referencira u tridesetak svjetskih baza. U uredničkom vijeću su uglavnom istraživači iz matične ustanove, ali i iz drugih zemalja, pa je tu iz Hrvatske Boštjan Surina iz Prirodoslovnog muzeja iz Rijeke, a u izdavačkom savjetu figuriraju uz ostale Stjepan Ilijanić i Ivo Trinajstić.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Časopis se izdaje u tzv. outsource načinu kod De Gruyter Open u Poljskoj, pa je stoga dostupan samo na njihovu webu https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia i to od najnovijeg broja pa do 2007. godine unatrag.
HRVATSKE VODE
Hrvatske vode, Zagreb
Časopis HRVATSKE VODE je interdisciplinarni časopis, kojemu je osnovna zadaća informiranje stručne i znanstvene javnosti o najnovijim dostignućima na području gospodarenja vodama kroz mnogobrojne znanstvene i stručne članke, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne prikaze te druge obavijesti o svim disciplinama koje se bave vodama. Osim tehničkog i ekološkog aspekta, časopis obuhvaća i sociološku i ekonomsku problematiku vodnog gospodarstva, pokrivajući na taj način sve faze planiranja i gospodarenja vodnim resursima. Časopis izlazi od 1993. i do sada je izašlo 99 brojeva.
Časopis ima izvrsne web stranice na adresi http://www.voda.hr/hr/casopis-hrvatske-vode, koje osim općih informacija daju sažetke i reference, kao i PDF oblik svih kategoriziranih članaka kako za aktualni broj, tako i unatrag do broja 67 iz 2009. Isti sadržaj dostupan je i na Hrčku od aktualnog broja, ali samo do broja 95 iz 2016.
HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK, Geografsko društvo Hrvatske, Zagreb
Hrvatski geografski glasnik objavljuje rezultate izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledne članke iz svih geografskih disciplina, kao i prostorno orijentirane članke iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti te interdisciplinarne članke. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe, kao i onima koji se naslanjaju na prethodna istraživanja i tematiku objavljenu u Hrvatskome geografskom glasniku. Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Geologija; Geofizika; Društvene znanosti; Demografija; Geografija
Časopis izlazi paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku (dvostupčano).
Časopis ima pregledne stranice na adresi https://hrvatskigeografskiglasnik.wordpress.com/, ali koje se uglavnom referiraju na Hrčak, gdje je dostupno cijelo izdanje časopisa od prvog broja 1929. do danas.
HRVATSKI METEOROLOŠKI ČASOPIS, Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb
Hrvatski meteorološki časopis izlazi od 1957. godine, tada s nazivom „Rasprave i prikazi“. Od 1982. godine mijenja ime u „Rasprave“, a od 1991. godine izlazi pod sadašnjim nazivom. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja meteorologije i srodnih znanosti. Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Fizika; Geologija; Geofizika.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Časopis ima pregledne stranice na stranicama izdavača http://www.meteohmd.hr/hr/aktivnosti/izdavastvo/hm-casopis/, ali je na Hrčku dostupan i najnoviji broj kao i svi do sada izašli brojevi od 1957. do danas.
POLJOPRIVREDA, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
Časopis POLJOPRIVREDA izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Poljoprivredni institut Osijek. Časopis je slijednik časopisa Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji koji je bio tiskan od 1982. do 1994. godine. U časopisu Poljoprivreda objavljuju se znanstveni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke. Također se objavljuju sažeci doktorskih radova, kao i drugi prilozi prema posebnim odlukama Uredništva. Radovi i prilozi tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi objavljeni u časopisu Poljoprivreda citiraju se u sljedećim bazama podataka: CAB International (CAB Abstract), SCOPUS, DOAJ, HRČAK i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Područja pokrivanja: Biotehničke znanosti; Poljoprivreda (agronomija); Biotehnologija;
Časopis ima moderne web stranice na adresi http://poljoprivreda.pfos.os sa pretraživačem, općim elementima, ali i pristupom cijeloj arhivi od prvog broja iz 1995. pa do danas. Isti podaci uredno su dostupni i na Hrčku unazad do broja 2/2004.
 
Pregled ostalih stručnih i popularnih publikacija u razmjeni
Ova grupa je u ovom pregledu samo informativno. Postoji cijela serija publicistike koja se već po svojoj tematici mora ponekad dotaknuti i šume i šumarstva, u ponekima od njih i naši kolege šumari ostave poneki zanimljiv doprinos, pa kad nam ova izdanja već sustavno dolaze u redakciju, željeli bi najprije informirati da je novo izdanje izašlo, a potom i spomenuti ako ima što za šumarstvo zanimljivo. Svjesni smo subjektivnosti ovakvog pristupa, ali vjerujemo da će se moći napraviti kvalificirani odabir toga „što je zanimljivo“, a dobro bi došla i pomoć redovitih i temeljitijih čitatelja pojedinih časopisa.
1. BIOENERGY INTERNATIONAL, SBSAB Svebio, Stockholm
2. Dobra kob, Hrvatski lovački savez, Zagreb
3. DRVO, Međunarodni drvni centar za razvoj, marketing i informatiku, Zagreb
4. FORSTZEITUNG, Östereichische Agrarverlag, Wien
5. HRVATSKE ŠUME, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
6. HRVATSKE VODE, Hrvatska vodoprivreda, ZAGREB
7. International forest industries, International forest industries Ltd, Berkhamsted
8. Lovački vjesnik, Hrvatski lovački savez, Zagreb
9. PRIRODA, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb
BIOENERGY INTERNATIONAL, SBSAB Svebio, Stockholm
SVEBIO je komercijalna Švedska organizacija za okoliš, orijentirana na tvrtke i pojedinci. Cilj im je povećati korištenje bioenergije, na ekološki i ekonomski razuman način, u Švedskoj i na globalnoj razini. Njihov časopis dolazi u redakciju Šumarskog lista kao rezultat dosadašnjeg članstva Hrvatske udruge za biomasu u toj organizaciji. Iako promovira primjenu obnovljivih izvora energije, pretežiti sadržaj časopisa je zapravo komercijalna promidžba raznih dobavljača opreme i same drvne biomase, jer ipak se ovdje radi o komercijalnoj organizaciji.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2017 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Dobra kob, Hrvatski lovački savez Lovački vjesnik, Hrvatski lovački savez
O povezanosti lovstva i šumarstva nije ovdje potrebno raspravljati. Lovačke časopise sigurno prate šumari koji se lovstvom bave, međutim i za opću šumarsku populaciju pojedine teme o kojima se u ovim časopisima raspravlja mogu biti od interesa.
Sami časopisi, odnedavno oba u izdanju Hrvatskog lovačkog saveza, kombinacija su publikacija za popularizaciju lovstva i prirode, glasila Lovačkog saveza, odnosno društvenih glasila lovačkih društava uz veliki komercijalni sadržaj u vidu silnih oglasa dobavljača lovačkih potrepština.
Valja napomenuti da je Lovački vjesnik u našoj biblioteci od prvog broja još od 1892. godine.
DRVO, Međunarodni drvni centar za razvoj, marketing i informatiku, Zagreb International forest industries, International forest industries Ltd, Berkhamsted
Uz Drvnu industriju u razmjeni su se zatekla i dva komercijalna časopisa iz područja drvne i šumarske industrije. Slično kao što je rečeno za Bioenergy International i ovdje se radi o komercijalnim časopisima, ponajprije s industrijskim temama, no ponekad se pronađe i tekstova koji bi šumarima mogli biti zanimljivi, posebno u vezi novih tehnologija pridobivanja drva, odnosno o temama tržišta drvom.
FORSTZEITUNG, Österreichischer Agrarverlag, Wien
Iako i danas izlazi pod istim naslovom, a i formalno se navodi kao sljednik, nama je važnija činjenica da smo posjednici prvog broja ovog uglednog šumarskog časopisa Mittel Europe kojega je uređivao osobno prof. Hempel. Današnji časopis više nije znanstveni, već se preobratio u jedan tipični šumarski magazin za opću populaciju i samo je jedno izdanje u portfelju Österreichischer Agrarverlag, sa dosta zanimljivih tema, ali i brojnim komercijalnim sadržajima.
HRVATSKE ŠUME, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
Ovaj časopis izlazi od 1997. u izdanju državnog poduzeća za šume i od početka je definiran kao magazin za popularizaciju šumarstva, iako je u ponekim razdobljima ponovno vraćan na razinu „tvorničkih“ novina poduzeća, iz kojih je i potekao. U svakom slučaju i danas je, po tiraži, naveća šumarska publikacija u Hrvatskoj i distribuira se besplatno po raznim ključevima kako unutar poduzeća, tako i državnim upravnim tijelima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijskim ustanovama za zaštitu prirode, bibliotekama, znanstvenim institucijama, agencijama i zavodima, fakultetima, pojedinim školama i svima drugima koje bi šuma mogla zanimati. Po temama još je uvijek popularizatorska tiskovina i obrađuje teme koje su od interesa i za čitatelje Šumarskog lista. Također relativno uredno prati i zbivanja u Hrvatskom šumarskom društvu, kao mjestu događanja od općeg interesa za šumarstvo.
HRVATSKE VODE, Hrvatska vodoprivreda, Zagreb
Informativno- stručni časopis ustanove Hrvatske vode izlazi od 1992. godine. Ideja im je prezentirati mnogobrojne teme iz područja vodnoga gospodarstva, okoliša i prirode, istraživanja, gospodarstva, kulture i svih ostalih područja kojima je tema vode zanimljiva. Dakle na sličnom tragu kao i Hrvatske šume, ova publikacija radi na promociji još jednog značajnog hrvatskog resursa.
PRIRODA, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb
Popularni časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva počeo je izlaziti u Zagrebu 1911. i još je jedno izdanje koje je u biblioteci HŠD od samog početka izlaženja te imamo mnoga godišta ukoričena ili samo prikupljena. Kroz to vrijeme mnogi šumari su pratili Prirodu, poneki i pisali za nju. Brojne teme iz prirodoslovlja od interesa su i za šumare. Iz novog broja 1-2/2017 mogu se izdvojiti članci Medvjedi i ljudi u Hrvatskoj prof. Đure Hubera, impresivan članak o istraživanjima smeđeg medvjeda u Hrvatskoj. U članku Divlje životinje - zaštita i gospodarenje prof. Romana Safnera propituje se potrebu instituta zaštite životinja i drži da bi čovjek trebao sa svim vrstama gospodariti - naravno sa različitim ciljevima - kako bi se izbjegli problemi sa ekspanzijama populacije, do kojih neminovno dolazi nekritičkom zaštitom.