DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 14     <-- 14 -->        PDF

će se tek nakon određivanja kategorija zemljišnog pokrova koji prevladavaju u vidljivom području (slika 2).
U binarnom algoritmu model vidljivosti ovisi isključivo o morfologiji okolnog terena koja može prekidati liniju pogleda. Za potrebe vizualnog isticanja navedenog učinka prikazan je primjer potencijalno dobrog (slika 3) odabira lokacije gdje je vidljivo kako morfologija terena prekida liniju pogleda i sprječava generiranja većeg vidljivog područja. Prilikom izvođenja seta indikatora koji kvantificiraju pogodnost predloženih šest lokacija korišteni su modeli radijusa 15 km s kamerom na visini od 20 m, zato jer su ti parametri propisani u projektnoj dokumentaciji. Udio