DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 61     <-- 61 -->        PDF

U tablici 4 prikazana je deskriptivna statistika za broj ulovljenih jedinki nakon I i II brojanja u 2014. godini na području Šumarije Travnik.
U tablici 5 prikazana je deskriptivna statistika za broj ulovljenih jedinki nakon I i II brojanja u 2015. godini na području Šumarije Travnik.
Rezultati I i II brojanja za Šumariju Kreševo  prikazani su na grafikonu 3.
U tablici 6 prikazana je deskriptivna statistika za broj ulovljenih jedinki nakon I i II brojanja u 2014. godini na području Šumarije Kreševo.
U tablici 7 prikazana je deskriptivna statistika za broj ulovljenih jedinki nakon I i II brojanja u 2015. godini na području Šumarije Kreševo.
Rasprava
Discussion
Zlatokraj u kompleksu s drugim štetnicima biotičke i abiotičke prirode, može dovesti do odumiranja i degradacije šumskih ekosustava, posebno hrastovih šuma (Stanivuković, 2013.). Monitoring populacije zlatokraja uslijed prenamnoženja vršen je primjenom klopki i feromona (Leonhard et al., 1991.). Za potrebe ovog istraživanja korištene su klopke WitaTrap Delta PQ i feromon Chrysowit. Autori su koristili i druge klopke od kojih je najvažnija Pherocon 1C, Light trap (Leonhard et al., 1991; Lakatos i Tuba, 2011). Prva istraživanja sa seksualnim feromonima kod ovog štetnika proveo je Khrimianet et al. (2008.). Monitoring populacije zlatokraja je analiziran u toku 2014 i 2015 godine sa po dva mjerenja. Za Šumariju N. Travnik utvrđeno je da je broj