DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 82     <-- 82 -->        PDF

20. lipnja 1991. godine donijela ODLUKU da se dosadašnji naziv organizacije mijenja u novi koji glasi: Hrvatsko šu­marsko društvo.
20. lipnja za šumarsku struku ima još jedno značenje. Na taj dan 1977. godine proglašen je Zakon o vraćanju dijela zgrade »Šu­marskog doma« Šumarskom društvu, čime je ispravljena povijesna nepravda, a šumarskoj struci vraćeno ognjište oko kojega smo se oduvijek okupljali.
Predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Oliver Vlainić dipl. ing. prigodnim se riječima obratio skupu.
Poštovane dame i gospodo, poštovani gosti i uzvanici, poštovane kolegice i kolege,
Ugodna mi je dužnost sve vas skupa pozdraviti u ovom uvaženom domu, Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ime Hrvatskoga šumarskog društa, organizatora današnjeg obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva. Velika večina nas svoj je profesionalni put počela graditi nakon školovanja u unutarnjim i vanjskim prostorima našega dugovječnog zelenog fakulteta te se svi rado vraćamo na ovo mjesto.
Zahvaljujem se dekanu Šumarskog fakulteta prof. dr. Vladimiru Jambrekoviću na domaćinstvu i pomoći u organizaciji današnjeg stručnog skupa. Zahvaljujem također i njegovim suradnicima angažiranim u organizaciji.
Izuzetno mi je drago da su se danas ovdje okupili predstavnici najvažnijih institucija šumarskog sektora, ali i šumari iz operative, kako oni koji skrbe o državnim šumama, tako i oni koji brinu o privatnim šumama.
Na početku želim pozdraviti današnje cijenjene uzvanike:
Pomoćnika ministra poljoprivrede mr. Ivicu Francetića sa suradnicima;
Predstavnika Saveznog ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i upravljanja vodama (Lebensministerium) Republike Austrije, dipl. ing. Vladimira Čambu;
Dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Vladimira Jambrekovića s prodekanima i svim profesorima;
Predsjednika Akademije šumarskih znanosti akademika Igora Anića;
Akademika Slavka Matića;
Predstavnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba Stjepana Škrapeca;
Predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije prof. dr. Tomislava Poršinskog te tajnicu Komore Silviju Zec;
Ravnatelja savjetodavne službe Zdravka Tušeka i zamjenika ravnatelja mr. sc. Roberta Ojurovića;
Predsjednika Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume Krunoslava Jakupčića;
Direktore Sektora i rukovoditelje Službi Direkcije Hrvatskih šuma;
Voditelje Podružnica Hrvatskih šuma i rukovoditelje proizvodnih odjela;
Ostale nazočne zaposlenike Hrvatskih šuma i predstavnike Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika;
Predstavnike tvrtki licenciranih izvoditelja u šumarstvu;
Članove Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog društva;
Sve ostale nazočne kolegice i kolege.
Zašto smo kao temu današnjega stručnog skupa izabrali stanje privatnih šuma u Republici Hrvatskoj?
Svi smo svjedoci da je posljednjih godina, napose od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, došlo do značajnih zahvata u privatnim šumama. Zakonska regulativa, koja jednako vrijedi za šume bez obzira na vlasništvo, nije zadovoljavajuće spriječila pojavu nelegalnih sječa na prostorima ponajprije bliže zapadnoj granici naše domovine. U posljednjem desetljeću i država je sama svojim potezima lutala osnivajući, ukidajući i ponovno osnivajući savjetodavnu službu za privatne šume, što se također odrazilo na zbivanja u tim šumama. Osim nelegalnih sječa postoji problem i neadekvatne obnove privatnih šuma. Isto tako kao posljedica ledoloma u Gorskom kotaru došlo je do veće pojave potkornjaka i šteta koje nakon toga nastaju. Neke mjere i aktivnosti su poduzete, a da li su one dovoljne vidjet ćemo kroz određeno vrijeme.
Naravno da nije sve negativno i da postoje i pozitivni primjeri gospodarenja privatnim šumama, ali to se uglavnom odnosi na veće i okrupnjene šumoposjede. Danas ćemo imati prilike čuti o stanju u malom i velikom šumoposjedu.
Zbog svega navedenog u Hrvatskom šumarskom društvu odlučili smo ovogodišnji Dan hrvatskoga šumarstva posvetiti stanju u privatnim šumama. Vjerujem da ćemo iz pripremljenih prezentacija te kasnije rasprave iznjedriti kvalitetne zaključke, koji u što skorijoj budućnosti mogu doprinijeti poboljšanju stanja velikog dijela privatnih šumoposjeda. Pred nama je i izrada Zakona o šumama, što je također prilika da se u njega i njegove podzakonske akte ugrade potrebne izmjene i dopune kako bi sustavno zaštitili i unaprijedili gospodarenje privatnim šumama. Ako je već ulazak Republike Hrvatske u veliku zajednicu europskih naroda pokrenuo dijelom negativne pojave, ta zajednica preko projekata nudi mogućnost dobivanja znatnih sredstava u cilju poboljšanja naših privatnih šuma.
Svima se zahvaljujem na dolasku te vas na pozivam na raspravu nakon odslušanih prezentacija. Hvala!
Prigodnim govorima skup su pozdravili ravnatelj Savjetodavne službe Zdravko Tušek, dipl. ing., predsjednik HKIŠDT prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Krunoslav Jakupčić, dipl. ing., dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, predsjednik AŠZ akademik Igor Anić, predstavnik