DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 87     <-- 87 -->        PDF

- izdano 36 odluka o prihvatljivosti za Operaciju 8.5.1. i Operaciju 8.6.3. u vrijednosti cca. 17 mil. kn,
- u 2017. objava drugog kruga natječaja za sve operacije.
Zaštita šuma u šumama šumoposjednika
- zaštita šuma od požara-Registar o šumskim požarima,
- dinamika motrenja i izvješćivanje o pojavi štetnog organizma u šumama šumoposjednika,
- potkornjaci predstavljaju jedan od glavnih uzročnika sušenja stabala u smrekovim i jelovim šumama (porast populacije i šteta nakon ledoloma u Gorskom Kotaru u veljači 2014. g.).                    
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.)-osmerozubi smrekov pisar (NN br. 21/17)-u svezi člana 50.točke 7. Zakona o biljnom zdravstvu.
Inspekcijski nadzor i uloga šumarske inspekcije nad provedbom mjera propisanih Naredbom
- kontrola doznake zaraženih stabala izvršene od strane t.d. „Hrvatske šume” d.o.o.,
- provođenje pojačanog inspekcijskog nadzora nad radovima sječe, izrade, privlačenja i uspostave šumskog reda izvršenih od strane t.d. „Hrvatske šume” d.o.o. i vlasnika/posjednika šume.
Terenski rad:
- radni sastanak članova Operativnog tima za provedbu Naredbe i predstavnika Savjetodavne službe i t.d. „Hrvatske šume” d.o.o. (UŠP Delnice),
- u privatnim šumama doznačeno je oko 75.000 m³ smreke, a posječeno oko 30. 000 m³,
- od gospodarskih jedinica u zaraženim šumama šumoposjednika (Prezid, Čabar, Sveta Gora, Risnjak, Fužine, Mrkopalj, Petehovac, Kupa, Dobra, Mala Višnjevica, Lukovdol, Osojnik, Ribnjak), obiđena su dva radilišta:
- u g.j. Risnjak, odjel 2a (radovi sječe i izrade),
- u g.j. Sveta Gora, odjel 46a (radovi sječe i izrade te privlačenja drvnih sortimenata).
Naglasak na pojačanim radovima u šumama šumoposjednika na području g.j. Sveta Gora, Čabar i Prezid.
Šumarska inspekcija i ostali dionici uključeni u aktivnosti koje se provode u zaraženim šumama šumoposjednika
- ključno pravodobno informiranje i izvještavanje šumarske inspekcije o:
- provedenim aktivnostima i radovima u zaraženim šumama,
- provedenoj doznaci,
- provedenim integriranim mjerama sukladno Naredbi provedenim mjerama sanacije i obnove površina na kojima je provedena sječa,
- obvezi dostave jedinstvenog elaborata s popisom vrsta šumskog drveća, količinama po hektaru i tipom šumskog reprodukcijskog materijala, kojima će se obnoviti površine nakon sječe zaraženih stabala,
- apel svim subjektima na suradnji (t.d. „Hrvatske šume” d.o.o., Savjetodavna služba, šumoposjednici, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut…).
Postupanje šumarske inspekcije
- Postupanje šumarske inspekcije u šumama šumoposjednika svodi se na postupanje po predstavkama građana i obavijestima o počinjenom prekršaju MUP-a i Carinske uprave.
- U Krapinsko-zagorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji šumarska inspekcija je u suradnji s HŠ d.o.o. i SS pokušala procesuirati odgovorne za sječu bez doznake u šumama šumoposjednika, međutim nije polučila rezultate zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa i nedostatka dokaza (nije mogla doći do vlasnika niti do počinitelja). Slična postupanja imamo u Odjelu- PJ Zagreb i nadamo se boljim rezultatima.
- Postupanja u šumama šumoposjednika odnose se uglavnom na sječu bez doznake i prijevoz neobilježenih drvnih sortimenata i bez popratnice.
- Budući šumarska inspekcija nema ovlasti zaustavljati vozila u prometu, kontrolu prijevoza drvnih sortimenata vrši MUP i Carinska uprava. Šumarska inspekcija u suradnji s navedenima sudjeluje u akcijama kontrole prijevoza drva na području cijele RH.
- Također šumarska inspekcija kontinuirano nadzire gospodarenje šumama velikih šumoposjednika (Sunčane šume i dr.).
- Postupajući u predmetima vezanim na šume šumoposjednika u 2017. godini šumarska inspekcija je sastavila oko 250 zapisnika, podnijela preko 200 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima i 3 kaznene prijave.
- Najviše postupanja u šumama šumoposjednika ima u Odjelu- PJ Zagreb i Odjelu- PJ Varaždin, tj. područjima Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke,Bjelovarsko-bilogorske županije te Krapinsko-zagorske i Međimurske županije.
- U 2016. godini šumarska inspekcija je imala 705. optužnih prijedloga, od kojih se više od 90% odnosi na prekršaje vezane na šume šumoposjednika.