DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Organizacijska shema nadležnih institucija
Gdje nastaju problemi?
• Nesređeni imovinsko pravni odnosi.
• Nema živučih vlasnika/posjednika = „kanadska šuma”.
• Nekontrolirana manipulacija tehničkim i ogrjevnim drvom.
• Nema registriranih šumoposjednika kao niti udruge šumoposjednika.
• Zloupotreba podataka iz ARCOD-a – katastra – gruntovnice (e-katastar).
• Izdane ovlasti HKIŠDT– nema nadzora inspekcije – nema sankcija.
• Neinformiranost šumovlasnika, neznanje i nepoznavanje propisa, obaveza, prava, mogućnosti (korištenja OKFŠ-a, EU fondova, organizirane prodaje – licitacije i sl.).
Što bi trebalo?
• Primjena zakonske regulative.
• Ovlaštenja, ali i odgovornost, inženjera definirati za točno određeno područje – revir!
• Policijski nadzor – kontrola prometa drvom.
• Inspekcijski nadzor.
• Uključivanje lokalne samouprave – općine radi sanacije šteta (osobito na prometnoj infrastrukturi).
• Organizirati privatne šumoposjednike.
• Poboljšati sustav informiranja građana – šumoposjednika (putem JLS – općini i MO).
Akteri rješavanja problem?
• Šumarska savjetodavna služba.
• Ministarstvo poljoprivrede – šumarska inspekcija.
• Hrvatske šume – šumarije.
• HKIŠDT koja izdaje licence, čekiće i popratnice ovlaštenim inženjerima i izvođačima radova.
• Ministarstvo unutarnjih poslova – policija – kontrola i nadzor prometa drvom.
Ključna pitanja
• Zašto su privatne šume, unatoč zakonskoj regulativi – svačije i ničije?
• Gdje je nestala šumarska struka iz privatnih šuma?
• Gdje je nestao SUSTAV (prijava – doznaka – preuzimanje radilišta (obnova i uspostava šumskog reda) – otprema – kontrola (nadzor, inspekcija)?
Kako izići iz trenutne situacije?
Problem se može riješiti samo Primjenom zakonske regulative te aktivnim i odgovornim uključivanjem i jedinstvenim djelovanjem i usuglašavanjem svih nadležnih institucija i aktera u gospodarenju privatnim šumama.
Robert Sambolek, dipl. ing. – Stanje u privatnim šumama velikih šumovlasnika
Stanje prema vlasništvu
Privatne šume
- većinom u vlasništvu malih šumoposjednika,
- ne postoje važeći podaci o površinama velikih šumovlasnika u RH (deklaracija mali / veliki šumoposjednik),
- veći dio povrata riješen određeni dio povrata u tijeku, na sudu ili tek kreće u postupak.
Status velikih šumoposjednika
- vraćena imovina na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme SFRJ,
- većina velikih šumovlasnika stekla status povratom šuma u vlasništvu RH nekad oduzete imovine,
- manji dio stekao status kupnjom i okrupnjivanjem manjih šumskih posjeda.
Vlasnička struktura velikih šumoposjednika
- crkva – nekadašnje plemićke obitelji – fizičke osobe – pravne osobe.
Gospodarenje velikim šumskim posjedima
- većim dijelom to su gospodarske šume – manjim dijelom zaštitne šume – većinom regularni način gospodarenja te preborni način gospodarnja.