DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Stanje šuma na velikim šumskim posjedima
- visoko vrijedne šumske sastojine dobrog stanja, dobrih drvnih zaliha i prirasta,
- određeni udio kultura četinjača,
- manji udio zaštitnih šuma.
Radovi u šumskim sastojinama velikih šumskih posjeda
- sječa – šumskouzgojni radovi – zaštita šuma – korištenje sporednih šumskih proizvoda.
Financiranje radova u šumama velikih šumskih posjeda
- vlastiti prihod – OKFŠ – sredstva mjera ruralnog razvoja
– projekti.
Ostvarivanje prihoda na velikim šumskim posjedima
- prodaja posječene drvne mase,
- prodaja sporednih šumskih proizvoda,
- lovstvo, turizam,
- prerada drvne mase u vlastitim pogonima,
- svi proizvodi od šume i šumskog tla koji nisu proizvodi od drva,
- podjela prema namjeni: obnova šuma (šumsko sjeme, sadnice šumskog drveća iz prirodnog pomlatka), industrijska prerada određenih proizvoda, proizvodnja hrane i lijekova, te za potrebe stočarstva,
- u korištenje sporednih šumskih proizvoda, prema Pravilniku o uređivanju šuma, spada: pašarenje, brst, žirenje, skupljanje gljiva i ljekovitoga bilja, branje sjemena i plodova (pitomi kesten, lješnjak, šipak, jagode, borovnice, brusnice, kupine, drenjine i dr.), skupljanje žaba i puževa, iskorištavanje pijeska, šljunka i kamena, iskorištavanje humusa i gline.
- OMOGUĆUJU DOBRU ZARADU UZ RELATIVNO MALA ULAGANJA
Sredstva mjera ruralnog razvoja
- mjera 8. – ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma,
- podmjera 8.5. – potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava,
- tip operacije 1. – konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura,
- tip operacije 2. – uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture,
- podmjera 8.6. – potpora za ulaganja u šum. tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šum. proizvod.
- Tip operacije 1. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.
- Tip operacije 2. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.
- Tip operacije 3. – Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.
Problematika velikih šumopsjeda
- provesti što prije postupke povrata velikih šumoposjeda,
– stopirano potrajno gospodarenje,
- u Zakonu nije definirana granična površina velikog šumskog posjeda,
- u Zakonu nisu definirana prava i obveze za velike šumske posjede,
- neuređeno tržište drvnim sortimentima (šumske krađe, siva ekonomija),
- neuređeno tržište sporednih šumskih proizvoda,
- certificiranje velikih šumskih posjeda (npr. FSC certifikat),
- korištenje sredstava OKFŠ-a,
- korištenje Mjera ruralnog razvoja,
- lovozakupnina.
Prednosti velikih šumopsjeda
- povećanje stope zaposlenosti,
- punjenje državnog proračuna,,
- jednostavnije gospodarenje u odnosu na male šumske posjede
- međusobno udruživanje s ciljem potrajnog i suvislog gospodarenja,
- jednostavnije korištenje sredstava Mjera ruralnog razvoje,
- jednostavnije prodaja drvnih i sporednih šumskih proizvoda,
- potpomaganje razvoja jedinica lokalne samouprave
- razvoj turizma.
Šumski red, primjeri