DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Prof. dr. sc. Mario Božić – Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama
Polazišta:
• Ekstenzivno i nestručno gospodarenje šumom, kao i nezainteresiranost šumovlasnika/šumoposjednika za cjelokupni proces gospodarenja, u uzročno-posljedičnom odnosu je s velikom rascjepkanošću i usitnjenošću šumoposjeda.
• Pojava i povećanje broja šumovlasnika/šumoposjednika koji će okrupnjavanjem svoga posjeda preko minimalne površine osigurati učinkovito i održivo gospodarenje, svakako treba poticati.
• U istraživanju će se predvidjeti opcije poticanja šumoposjednikakoji se žele baviti šumom da okrupne svoj posjed, odnosno onih šumovlasnika koji se ne žele baviti šumom da ga daju u zakup, prodaju ili zamjene.
• Za one šumovlasnike/šumoposjednike koji nemaju dovoljno znanja, interesa, mogućnosti baviti se svojom šumom, a htjeli bi imati određene koristi od nje, kako kroz povećanje njene vrijednosti, tako i kroz postizanje veće ekonomske koristi od posječenog drva predviđa se razraditi nekoliko modela udruživanja šumoposjeda (u cilju zajedničkog gospodarenja, smanjenja troškova, povećanja prihoda, zajedničke prodaje trupaca...)
Ciljevi projekta:
1) predložiti više mjera koje bi pogodovale učinkovitijem povećanju veličine šumoposjeda kako ukupno (kupnja, prodaja) tako i na pojedinom užem prostoru (kupnja, zamjena);
2) razraditi i predložiti modele udruživanja šumovlasnika/šumoposjednika (bilo zadržavanjem vlasništva nad svojim parcelama ili unosom parcela u zajedničko vlasništvo);
3) potaknuti resorno ministarstvo da zakonskim i podzakonskim aktima omogući predložene mjere i modele;
4) upoznavanje šumovlasnika/šumoposjednika s ciljevima pojedinih mjera ili modela, koje bi ih trebalo potaknuti na kupnju, prodaju, zamjenu ili pak udruživanje.
Realizacija navedenih ciljeva dovela bi do poboljšanja stanja u šumama šumoposjednika (kvalitetnija drvna zaliha skoncentrirana na gospodarski važnim vrstama drveća), osiguranje potrajnosti prihoda, te dovođenje na tržište veće količine, dugoročno gledajući vrjednije sirovine.
Očekivani rezultat projekta:
• Načiniti širu listu mjera za koje se smatra da će pogodovati ostvarenju navedenih ciljeva. Listu vremenom ažurirati i nadopunjavati – otvorena lista.
• Mjere i procedure provedbe raspraviti s kolegama (strukom) te šumovlasnicima/šumoposjednicima.
• Naći zainteresirane šumovlasnike/šumoposjednike za provođenje Pilot projekta za neke od njih.
• Sagledati i eliminirati probleme koji će se pri njihovoj provedbi javiti.
• Upoznati što veći broj stručne javnosti i šumovlasnika/šumoposjednika s rezultatima Projekta.
Proces okrupnjivanja šumoposjeda:
Mjera 1: Sprječavanje smanjenja veličine šumske parcele odnosno posjeda (u vlasništvu/suvalsništvu; posjedništvu/suposjedništvu) ispod određene veličine, odnosno poticanje odustajanja od podjele većih parcela u suvlasništvu.
Radnja: Nakon definiranja minimalne površine parcele (odnosno posjeda?), predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo.
Mjera 2: Kupnja
a) Susjednih čestica – povećanje kompaktnosti
b) Čestica koje nisu susjedne – u svrhu:
• Naknadne kupnje čestica između njih
• Zamjene
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo)
Financiranje ili sufinanciranje države vezane uz:
• Trošak izradu kupoprodajnih ugovora.
• Trošak uskladbe kulture te prijenosa vlasništva (katastar i gruntovnica).
• Oslobađanje od poreza na promet nekretnina.
Omogućavanje kupnje dugoročnom obavezom prema prodavatelju.