DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 93     <-- 93 -->        PDF

• Npr. osiguranje određene količine ogrijeva prodavatelju za njegova života.
• Omogućavanje prethvata na kupljenim posjedima s zrelom drvnom zalihom.
Npr.: kupi se ukupno 10 ha bukove šume, od čega je 6 zrelo za obnovu. Uz ophodnju od 100 godina 10-god. površinski etat glavnog prihoda iznosi 1 ha. Kupcu čija je svrha dugoročno bavljenje šumom omogućava se obnova 3-4 ha novokupljene površine u svrhu lakšeg financiranja kupnje navedenih ili novih čestica. Ovu mjeru treba ograničiti i vezati uz ciljanu veličinu šumoposjeda (20 – 50 – 100 – 200 ha) koju bi trebalo definirati (vrste drveća, boniteti,...)
Mjera 3: Prodaja
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo):
• Omogućavanje prodaje dugoročnom obavezom prema prodavatelju.
• Npr. osiguranje određene količine ogrijeva prodavatelju za njegova života.
• Omogućavanje sječe (obnove) svih šumoposjeda/čestica manjih od 1 ha uz uvjet da ukupna površina na prostoru gravitirajućih 100 ha(?) u 10-godišnjem razdoblju ne prelazi 20 ha. Pritom posječena drvna masa pripada prodavatelju, a obnovljeni posjed prelazi u vlasništvo novog vlasnika koji površinu kupuje za značajno manja (simbolična?) sredstva, a ima interes (sadnice, naplata svoga rada u šumi,...) da se šumom dalje bavi.
• Davanje jednokratnog novčanog poticaja šumovlasnicima za sve čestice koje su manje od jednog ha, ako ih prodaju šumoposjedniku/šumovlasniku koji je u procesu okrupnjavanja, a čiji je posjed odmah uz njegov ili u neposrednoj blizini (definirati!).
Mjera 4: Zamjena parcela, pri čemu je ta zamjena u funkciji okrupnjavanja odnosno mora biti fizički vezana uz posjed kojeg se okrupnjava ili u njegovoj neposrednoj blizini(?)
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo)
Financiranje ili sufinanciranje države vezane uz:
• Trošak izradu ugovora o zamjeni.
• Trošak uskladbe kulture te prijenosa vlasništva (katastar i gruntovnica).
• Oslobađanje od poreza na promet nekretnina.
Mjera 5: Zakup (ne na razdoblje manje od 10 godina?)
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo)     
Zakupnina u novcu, ogrjevu ili dijelu dobiti
Financiranje ili sufinanciranje države vezane uz:
• Trošak izradu ugovora o zakupu.
• Trošak uknjižbe ugovora o zakupu (katastar i gruntovnica).
Mjera 6: Darivanje – Poticanje na darivanje unutar obitelji u procesu nasljeđivanja (pri čemu se parcele pod šumom ne dijele) iliiz van njega (u funkciji okrupnjavanja šumoposjeda)
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo).
Financiranje ili sufinanciranje države vezane uz:
• Trošak izradu ugovora o darivanju
• Trošak uknjižbe na temelju ugovora o darivanju (katastar i gruntovnica).
Mjera 7: Komasacija
• Provedivost? – Radi moguće velike razlike u vrijednosti čestica (vrste drveća, dimenzija stabala, drvne zalihe, vrijednosti drvne zalihe, pristupačnosti čestici, …).
• U šumarstvu možda samo kao katalizator za okrupnjavanje koji bi trebao inicirati ranije navede mjere.
Mjera 8: Poticanje aktivnoga gospodarenja na šumoposjedu
Radnje: (predložiti i donijeti zakonske i/ili podzakonske akte kojima bi se to reguliralo)     
• Sadnice, prometnice, radovi.
• Oslobađanje od plaćanja šumskog doprinosa (prihod lokalne samouprave) od prodaje drva ili plaćanje doprinosa umjesto šumoposjednika (u dijelu ili cijelosti).
 
Davanje financijskih sredstava (subvencija, potpora).
Mjere 2-8 namijenjene su samo šumoposjednicima na čijem će se posjedu aktivno gospodariti po pravilima struke, od za to ovlaštenih pojedinaca, poduzeća ili institucija te koji su upisani u registar šumoposjednika.
Definirati kombinacije mjera ili njihovih dijelova koje se mogu kombinirati, te one koje se međusobno isključuju.