DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Proces: Udruživanje (suradnja) šumoposjednika
Zašto se udružiti (surađivati)?
• Dovođenje na tržište veće količine (raznolike) drvne sirovine.
• Mogučnost postizanja bolje cijene.
• Olakšanje pristupa sirovini, smanjenje troška sječe i izrade te smanjenje šteta na šumskom tlu i prometnicama.
• Razmjena (dijeljenje) informacija, opreme i izvođača.
• Povećanje dobiti.
Modeli (vrste) udruživanja (suradnje):
• Razmjena informacija, iskustava te međusobno savjetovanje.
• Razmjena opreme i strojeva za sječu i izradu, izgradnju i održavanje cesta Financijska suradnja – marketing, prodaja sirovine, izrada planova.
• Zajedničko gospodarenje – po prostoru i vremenu.
Uz zadržavanje pojedinačnog vlasništva nad parcelama (česticama)
• Svakom vlasniku pripadaju sve posječeno na njegovoj parcel.
• Trošak proporcionalan količini užite zalihe i/ili obavljenih radova na parceli.
Unos parcela u zajedničko vlasništvo
• Udio u vlasništvu produkt površine i vrijednosti parcele.
• Prihod i trošak proporcionalni udjelu.
• Prodaje se i kupuje idealni dio vlasništva.
Procesi: Okrupnjavanje + udruživanje
• Omogućiti kombinaciju mjera okrupnjavanja i modela udruživanja.
• Definirati kombinacije mjera odnosno modela ili njihovih dijelova koje se mogu kombinirati, te one koje se međusobno isključuju.
Uloga struke i države u procesima okrupnjavanja šumoposjeda i udruživanja šumoposjednika
a) Osiguranje zakonske regulative za provedbu mjera i modela te osiguranja spriječavanja zlouporabe istih (npr. preprodaje kupljenih čestica u procesu okrupnjavanja – korištenje mjera prethvata, i sl.).
b) Osiguranje sredstava za poticanje okrupnjavanja i udruživanja.
c) Reguliranje statusa šumara šumoposjednika???
d) Davanje savjeta – besplatno.
e) Pružanje skrbi (uz ugovor) – participiranje države ovisno o površini pojedinačnog odnosno udruženog šumoposjeda.
Kratkoročno
• pronalaženje kupaca;
• izvođača radova;
• nadgledanja obavljanja radova.
Dugoročno (minimalno 10 godina – vezano uz važenje Programa)
• Provođenje svih radova na pojedinačnom ili udruženom šumoposjedu.
• Paušalno plaćanje po površini ili plaćanje po vrijednosti obavljenog posla.
• Plaćanje po ostvarenoj dobiti odnosno postotku povučenih sredstava od poticaja, subvencija,...
• Stručnjak u stalnom radnom odnosu – na plaći.
Doc. dr. sc. Krunoslav Teslak – Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika (PRIVFORM)
Ovo istraživnje rezultat je Projekta financiranog sredstvima OKFŠ- a, a putem Ministarstva poljoprivrede.
Prvi rezultati: Marijana Žunić, Krunoslav Teslak
Ciljevi projekta:
Opći cilj: Istražiti, analizirati, prikazati, i objasniti stanje u gospodarenju privatnim šumama RH međunarodno relevantnim znanstvenim metodama, te objaviti i isporučiti rezultate naručitelju kao i ostalim dionicima kako bi mogli unaprijediti gospodarenje PŠ.
Pojedinačni Ciljevi projekta:
• ocijeniti motiviranost šumoposjednika za gospodarenje šumama,
• utvrditi kako sociodemografske značajke i značajke šumoposjeda karakteriziraju pojedine tipove šumoposjednika,
• procijeniti spremnost za provedbu različitih strategija i pristupa gospodarenja šumoposjedom,
• otkriti koji relevantni čimbenici imaju snažan utjecaj na odabir pojedine strategije gospodarenja šumoposjedom.