DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Polazišne činjenice (stanje u gospodarenju PŠ):
- Udio površine privatnih šuma raste.
- Aktivnost dijela privatnih šumoposjednika/vlasnika u porastu.
- Drvo, drvna biomasa ima vrijednost i kupca.
- Dvije različite skupine šumoposjednika/vlasnika.
- Uslijed povrata oduzete imovine ili okrupnjavanja nastaju veliki i srednji privatni šumoposjedi.
Sređeno vlasničko stanje.
Vrijedne šumske resurse, regularno gospodarenje, kontinuitet stručnog gospodarenja.
Vlastite, pojedinačne Programe gospodarenja.
- Brojni „sitni” šumoposjednici.
Nesređeni imovinski odnosi.
Često različiti stupnjevi degradacije, izmješanost uređajnih razreda, površine u sukcesiji, izostanak gospodarenja, stihijsko gospodarenje.
Objedinjenost vlasnika unutar istog odjela, raznodobno gospodarenja, realizacija planiranog upitna.
- Nedefiniran „položaj” propisa u Programima gospodarenja (Jesu li obvezujući i za koga?).
- Brojni neaktivni šumoposjednici ili šumovlasnici.
- Posjedovno i vlasničko stanje kaotično (površine u drž. vlasništvu, a prema posjedništvu uključene u Programe PŠ?).
- Sveprisutno svođenje na katastarsku kulturu (poljoprivrednu), (čiste sječe (bez stručne doznake) na velikim površinama).
- Upisnik šumovlasnika u nastajanju (nama (projektu) nedostupan zbog zaštite osobnih podataka).
- Nekonzistentna i nepredvidiva politika prema PŠ (savjetodavna služba u na(ne)stajanju, trenutno nedovoljnog kapaciteta).
- Nadzor upitan, upućenost policije u „šumarsku” papirologiju upitna.
- Nedovoljna participacija šumovlasnika/posjednika u formiranju strategija, zakona i pravilnika.
- Nikakva koordinacija šumskogospodarskog planiranja između državnih i privatnih šuma.
- Različita zastupljenost PŠ po regijama.
Udio privatnih šuma po županijama:
Prikupljanje informacija
O šumoposjednicima i šumoposjedu
- Anketiranje.
O šumama u privatnom vlasništvu
- Iz postojećih Programa gospodarenja (veliki šumoposjedi).
- Izmjerama u srednjim i mikrošumoposjedima.
O stavovima prema gospodarenju
- Anketiranje.
U tijeku (do sada prikupljeno oko 400 anketa) :
- Anketa face to face.
- (uzorak: svi šumoposjednici na području Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Primorsko-goranske županije).
- Četiri grupe prema veličini šumoposjeda (do 1 ha, 1 do 5 ha, 5-20 ha i više od 20 ha).
- Plan, u svakoj grupi oko 200 anketiranih (očekivano nešto više u grupi do 1 ha).
- 48 pitanja, 45 minuta.
- Modeliranje preferencija obzirom na obilježja šumoposjednika i šumoposjeda.
- Mogućnost širenja na cijelu RH.