DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Ostvareno:
- Telefonska anketa
- Uzorak kućanstva RH, svi šumoposjednici
- 1000 anketa
- Kraći upitnik (15 minuta, 25 pitanja)
- Istraživanje stavova prema gospodarenju šumama, povezanost stavova s načinom gospodarenja.nekoliko malih šumoposjeda.
Metoda uzorkovanja:
- Kvantitativna metoda telefonskog intervjua → CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).
Cilj istraživanja:
- Ispitati mišljenje i stavove šumoposjednika.
Vrijeme provedbe:
- Ispitivanje je provedeno u periodu od 13. veljače do 2. ožujka 2017. godine.
Ispitanici:
- Osobe koje posjeduju šumu (šumoposjednici).
Veličina uzorka (broj ispitanika)
- Ciljani uzorak N=1000.
- Ostvareni uzorak N=1007.
Metode i alati:
- Dijagram toka za identifikaciju ponašanja privatnog vlasnika šuma.
- CFA (Confirmatory Factor Analysis) je izvedena u LISREL (LIneral Structural RELation) za Windows 8.80 (Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom).
- Interna konzistencija pouzdanosti mjernog instrumenta ocijenjena je u verziji R softvera 3.4.0.
- Pretpostavili smo postojanje tri modela ponašanja (stava, očekivanja prema gospodarenju PŠ).
- Okolišno orijentirani stavovi – ENVIRO.
- Društveno orijentirani stavovi – SOCIO.
- Ekonomski orijentirani stavovi – ECON.
- Izjave (odgovori na pitanja) su povezane sa stavovima jer ih smatramo njihovim pokazateljima.
Rezultati:
- Na temelju provedenog istraživanja možemo istaknuti:
- Privatni šumovlasnici u RH imaju tri različita, ali usko povezana stava prema gospodarenju šumama.
- Ta tri stava možemo opisati kao:
- Okolišno orijentirani stavovi – ENVIRO,
- Društveno orijentirani stavovi – SOCIO,
- Ekonomski orijentirani stavovi gdje prevladava ECON (najveća povezanost).