DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 97     <-- 97 -->        PDF

- Stavovi s najvećim značajem, doprinosom modelu bili su:
- Dobra poslovna prilika i mogućnost dobiti (q5_4) – ECON
- Dobra mogućnost za dodatne prihode i poboljšanje obiteljskog proračuna (q5_8) – ECON
- Očuvanje šumskog zemljišta za buduće generacije (q5_7) -ENVIRO.
Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti:
Privatni šumoposjednik gospodari ili želi gospodariti svojom šumom za sadašnje i buduće generacije i vidi svoju šumu kao izvor prihoda i to ga čini potencijalnim pokretačem buduće opskrbe drvom zbog povećane potražnje drva u Europi, a sve u okviru održivog upravljanja šumama.
Na nama je da im to omogućimo!
Daljnje aktivnosti na Projektu:
Izrada web stranice projekta
- Sve informacije o aktivnostima
- Prikaz interaktivnih primjera Programa gospodarenja
- Pojašnjenja postupaka izrade (porijeklo i značenje podataka)
- Pojašnjenja načina korištenja i upotreba
- Rezultati istraživanja
Izrada i podjela promotivnih materijala
Edukacija (radionice, brošure, znanstveni i stručni članci, disertacije, diplomski radovi)
- Šumarskih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika (specifičnosti privatnog šumarstva, raznodobno gospodarenje)
- Šumoposjednika/ šumovlasnika
- Šumarskih operativaca (savjetodavna služba, komora)
- Svekolike javnosti
Diseminacija rezultata (publiciranje).
Dr. sc. Karlo Beljan – Opravdanost ulaganja u privatne šume
Uvod – Šuma kao kapital
• Velik početni investicijski trošak.
• Dugo razdoblje povrata (dugoročni investicijski projekti)..
• Relativno mala profitabilnost (1 % – 3 %).
• Mala svestranost/pokretljivost kapitala.
• Karakteristike ulaganja prihvatljivije su za javni nego privatni kapital kojem je osnovni cilj povrat u što je moguće kraćem roku.
• Šume koje se nalaze ili se potencijalno mogu naći na tržištu su privatne šume, jer država kao vlasnik svojih nije u mogućnosti prodavati vlastite šume.
• Cilj ovoga rada je utvrditi ekonomsku opravdanost ulaganja kapitala u bukovo–jelove šume u Hrvatskoj.
• Investitor ulaže u kupnju šume te njom gospodari, a prihod ostvaruje prodajom proizvoda na panju.
• Vremenski okvir je 30 godina.
Područje istraživanja:
ukupno 323 386,17 ha
Privatno 25 001,80 ha
Metoda rada
• tri klastera (grupe) s obzirom na drvnu zalihu jedan klaster = 10 ha tj. 10 sastojina po 1 ha
• Simulacija gospodarenja MOSES
• Sortimentne tablice i Cjenik Hrvatskih šuma d.o.o.
• Ekonomska analiza:
i) Kamatna stopa prinosa
ii) Neto sadašnja vrijednost
iii) Diskontno razdoblje povrata.
Ekonomska analiza
                                          +200       + 3000               + 3000
|___________|___________|___________|___________|
–100                –60
   0                  10            20            30               40
                                  vrijeme [godina]     
i)   Kamatna stopa prinosa predstavlja prinos uloženog kapitala, isto kao štedni ulog u banci
ii)  Netto sadašnja vrijednost
iii) Diskontno razdoblje povrata