DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2017 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Rezultati
Rasprava
Predstavlja prinos uloženog kapitala, isto kao štedni ulog u banci
Određivanje cijene privatne šume
Primjer: 1 ha bukovo-jelove šume, zaliha 463 m3/ha na panju vrijedi 74.000 kuna
• A) moguća sječe iste godine
• B) uz prirast od 10 m3/ha/god. ista drvna masa može se posječi tek za 46 godina
Kupo-prodajna cijena privatnih šuma bila bi niža
Cijena sortimenata (trupaca) bila bi viša.
Zaključak
Ulaganje u privatne bukovo-jelovo šume ima ekonomsku opravdanost.
Prednosti: nizak rizik, sve veća potražnja za proizvodima, sporedni šumski proizvodi, gospodarenje s divljači.
podmjera 8.5. (Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava).
Marko Smrtnik – Gospodarenje privatnim šumama u Republici Austriji
Marko Smrtnik, privatni poduzetnik iz područja šumarstva i drvne industrije, član Gospodarske komore Koruške, prikazao je osnovne podatke o šumama Austrije i posebice pokrajine Koruške.
Republika Austrija ima 3,8 mil. ha šuma tj 47,7 % površine je prekrivene šumom.
Po saveznim pokrajinama to iznosi:
Od toga su 3,3 mil ha „komercijalnih“ šuma, a ostalo su zaštitne šume.
Glede vlasništva 20 % su državne, a 80 % su privatne šume.
Od vrsta, najzastupljenija je smreka, zatim bukva, ariš, jela pa hrastovi. Općenito u nižim dijelovima Austrije dominantna je bukva i listače, a u višim smreka i crnogorica.
U Koruškoj struktura prema vrstama drveća je: 59,7 % smreka, 1,7 % jela, 6,2 % ariš, 4,0 % bor, 6,0 % bukva, 0,4 % hrast, 4,0 %. Ostalo su tvrde i meke listače.
U Koruškoj u privatnim šumama mali posjedi (manji od 200 ha) zastupljeni su s oko 70 %; 12 % čine vlasništva između 200 i 1000 ha, 14 % su vlasništva s više od 1000 ha, a samo 4 % čine austrijske državne šume.
Broj vlasnika prema veličini posjeda je: < 5 ha-5983, 5-10 ha-8981, 20-50 ha-2889, 50-200 ha-1009, > 200 ha-200.
Za vlasnike s 50 i više ha šuma može se reći da se intenzivno bave šumarstvom i žive ostvaruju prihode od šuma.