DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2017 str. 95     <-- 95 -->        PDF

DARKO FEKEŽA, dipl. ing. šum. (1934.-2016.)
Vice Ivančević
Prestalo je kucati srce našeg prijatelja i kolege Darka u netom završenoj 82. godini života. Otišao je još jedan šumarski stručnjak stare, već dobrano prorijeđene generacije s područja Hrvatskoga primorja i istaknuti građanin Senja, kojega ćemo se prisjećati s dužnim respektom.
Rođen je u Zagrebu 8. 02. 1934. god. u višečlanoj obitelji majke Zore i oca Slavka, obrtnika. Osnovnu školu završio je u Sisku 1944. god., a potom gimnaziju 1952. god., te Šumarski fakultet u Zagrebu 1962. godine. Za vrijeme studija radio je gotovo tri godine izvan svoje struke. Nakon diplomiranja odlučio je mnogobrojne prednosti života u Zagrebu zamijeniti mnogo težim i neizvjesnijim, najprije u Krasnu i napokon u Senju u neprekidnom trajanju od 54 godine. Njegov izbor rezultirao je uzajamnim simpatijama i pozitivnim odnosom novopridošlog mladog stručnjaka Darka i stanovnika velebitskog naselja Krasno, a zatim i grada Senja. Po dolasku u Krasno nakratko se zapošljava u Šumariju Krasno na mjesto pomoćnika upravitelja, 1962.-63. god., a zatim upravitelja Pilane Krasno i pomoćnog skladišta u Sv. Jurju do 1977. god., te rukovoditelja Odjela za razvoj DIP-a Senj od 1978.-80. godine. Za višegodišnjeg rada u Krasnu, zajedno sa Šumarijom Krasno pod vodstvom upravitelja Stjepana Tomljanovića, dipl. ing. šum., i ostalih šumarskih inženjera svojim je angažmanom pokrenuo i ostvario značajne rezultate na poboljšanju života domaćeg stanovništva. Njihov doprinos nažalost nije ni približno prepoznat od mještana Krasna, ali ni od ostalih pojedinaca i institucija Grada Senja. Među mnogobrojnim akcijama u Krasnu izdvaja se izgradnja 10-kw dalekovoda, asfaltiranje cesta prema Sv. Jurju, osiguranje kvalitetne zdravstvene službe, poboljšanje školske nastave i autobusnih linija te uređenje dvorane u Zadružnom domu. Pod rukovodstvom kolege Darka modernizirana je pilana u Krasnu godišnjeg kapaciteta oko 25 000 m³, koja je u tadašnjoj tehnologiji zapošljavala gotovo stotinjak domaćih stanovnika, što je za mjesto Krasno bilo od iznimne važnosti. Na taj način nije dolazilo do osjetne depopulacije, koja je nažalost već danas poprimila alarmantne razmjere. Iz DIP-a Senj 1980. godine prelazi u Šumsko gospodarstvo Senj, zajedničke službe, na radno mjesto rukovoditelja Odjela za komercijalu, gdje profesionalno vodi poslove prodaje i nabave za sve šumarije do odlaska u mirovinu 1998. godine.
Uz uspješno obavljanje tekućih poslova ističemo njegov angažman kao višegodišnjeg predsjednika Hrvatskog šumarskog društva – ogranka Senj, jedne od najstarijih udruga u našoj zemlji. Na tom mjestu ostaje u nekoliko uzastopnih mandata u sveukupnom trajanju od 12 godina. To je svakako najuspješnije razdoblje rada senjskog Ogranka u 50-godišnjem radu (1966.-2016.). Za taj uspješni rad na dobrobit šumarske struke dobio je 1997.god. priznanje Hrvatskoga šumarskog društva.
Odlaskom u mirovinu 1998.god. stavlja se u službu svoga grada, pa od 2001.do 2005.god. obavlja odgovornu funkciju predsjednika Gradskog vijeća Senj. U tom vremenu zajedno s gradonačelnikom Milanom Devčićem, dipl. ing. šum., ostvaren je do sada najveći infrastrukturni objekt Grada Senja i to u sustavu javne odvodnje s glavnim kolektorom i dvije prepumpne stanice. Osim toga pripadaju im i zasluge za izgradnju vodovoda Krasno – Kuterevo i odvojke za Donju Kladu, Starigrad i Planikovac, te modernizaciju mnogih asfaltnih cesta i javne rasvjete u više naselja s područja Grada Senja. Gradsko vijeće prepoznalo je važnu ulogu kolege Darka kao njegovog predsjednika, pa mu je 2005.god. dodijelilo plaketu. Ovome treba dodati i priznanje Skupštine općine Senj iz 1978. god. koje je dobio kolega Darko za aktivnost i zalaganje u njezinom radu. Između ostalog, među mnogobrojnim priznanjima dodijeljena mu je na državnoj razini medalja rada 1970. godine. Međutim, prijedlog područnog šumarstva za posthumnu dodjelu javnog priznanja Grada Senja 2016. godine kolegi Darku nije prihvaćen. Tako se još jednom potvrdilo saznanje da je teško očekivati objektivno valoriziranje i priznanje istaknutih pojedinaca za njihov doprinos sveukupnom razvoju njihovih sredina.
Drvna industrija i primarna prerada – pilanarstvo ima dugotrajnu tradiciju na području Grada Senja, koja je započela