DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 108     <-- 108 -->        PDF

ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE, ODRŽANE 13. PROSINCA 2017. U 10:30 SATI U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA U ZAGREBU
Damir DELAČ
Nazočni: Akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Dario Baričević, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., Ivan Brezovac, dipl. ing. umjesto Zorana Šarca, dipl. ing., Goran Bukovac, dipl. ing., dr. sc. Lukrecija Butorac, mr. sc. Danijel Cestarić, mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, mr. sc. Ivan Grginčić, mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Daniela Kučinić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., Boris Miler, dipl. ing., Marijan Miškić, dipl. ing.,  Damir Miškulin, dipl. ing., Martina Pavičić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Davor Topolnjak, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Silvija Zec, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić,  Herman Sušnik, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec. i mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić i Zoran Šarac, dipl. ing.
Predsjednik Oliver Vlainić utvrdio je kvorum i zahvalio se svima na odazivu. Posebno je pozdravio Davora Topolnjaka, dipl. ing., novoizabranog predsjednika ogranka Varaždin.
Nakon toga predložio je
Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 
2. Obavijesti i aktualna problematika
3. Program rada i financijski plan za 2018. godinu
4. Šumarski list i ostale publikacije
5. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2017. godine
6. Pripreme za 121. Redovitu sjednicu Skupštine HŠD-a
7. Pitanja i prijedlozi. 
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1.
• Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2017. godine objavljen u ŠL 5-6/2017. jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
• Uoči Dana planeta Zemlje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u petak 21. travnja održala je znanstveni skup Dan planeta ZemljeOČUVANJE PRIRODNIH DOBARA. Skup je otvorio predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić. 
• 25. travnja u Zalesini je održana radionica »Izazovi pridobivanja drva« u organizaciji  HKIŠDT i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radionica se odvijala u obliku predavanja te prezentacije rada šumskih strojeva i opreme. Terenska prezentacija na više stajališta u šumi organizirana je u suradnji s renomiranim proizvođačem šumarske opreme Tajfun Grupom.
• Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 5. svibnja, po prvi je puta održan  Dan otvorenih vrata, koji je bio namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola te široj zainteresiranoj javnosti. Posjetitelji su kroz zanimljive radionice, predavanja i obilaske laboratorija upoznali znanstveno-istraživački rad, ali i stručnu djelatnost Fakulteta. Zainteresirani posjetitelji u predviđenim terminima obilazili su prostore, zavode i laboratorije Fakulteta, gdje su im nastavnici, znanstvenici, suradnici i studenti odgovarali na postavljene upite. Budući studenti koji možda žele odabrati Šumarski fakultet za studiranje, mogli su od studenata fakulteta dobiti korisne informacije o studentskim aktivnostima, pojedinom studijskom programu, terenskoj nastavi, ali i mnogim drugim speci­fi­čnostima koje Šumarski fakultet čine jedinstvenim.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 109     <-- 109 -->        PDF

• U srijedu, 24. Svibnja, u staroj pilani Bliznec, djelatnici Uprave šuma Podružnice Zagreb održali su prezentacije koje su za cilj imale široj javnosti i zainteresiranim  prikazati radove koje će UŠP Zagreb i Šumarija Zagreb raditi u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna na području Parka prirode Medvednica.
• 5.-10. lipnja – održana je ekskurzija članova Pro Silve Švicarske u Hrvatskoj. Više o tome možete pročitati u ŠL 7-8/2017.
• 13. lipnja u Bjelovaru je organizirano otvorenje 13. bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“.
• Isti dan je održana je Skupština Hrvatskog inženjerskog saveza, čiji smo članovi i u njoj imamo tri predstavnika.
• 17.-18. lipnja – U Salinovcu je održan 3. hrvatski festival kiparenja motornom pilom, na kojemu smo svjedočili stvaranju nevjerojatnih kreacija iz drveta.
• Povodom obilježavanja 20. lipnja, Dana hrvatskoga šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Stručni skup, „Stanje privatnih šuma u Republici Hrvatskoj“ (opisano u ŠL 7-8 i ŠL 9-10/2017).
• 22.-25. lipnja održani su sportski susreti Hrvatskog sindikata šumarstva u Umagu, dok je istovremeno u Trogiru održan sportski susret Sindikata inženjera i tehničara šumarstva.
• Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (koja se također nalaze u sastavu HAZU) organizatori su znanstvenog skupa pod nazivom “Đurđevački pijesci: Geneza, stanje i perspektive” koji je otvoren u četvrtak 29. lipnja u Šumskom domu Peski u Đurđevcu.
• 16. kolovoza ispred upravne zgrade Šumarije Sveti Rok održano je svečano otkrivanje spomen-ploče povodom obilježavanja 140. obljetnice osnivanja Šumarije Sveti Rok, koja je treća po starosti u Lici, iza Šumarija Oštarije i Krasno.
• U sklopu festivala Dani slavonske šume u Pastoralnom centru Emaus u Našicama, 8. rujna, održani su 12. Hrvat­ski dani biomase. Tema ovogodišnjeg Znanstveno-stručnog skupa bila je “Značaj obnovljivih izvora energije u potrajnoj opskrbi energijom”. U ime domaćina, nazočnima su se na otvorenju obratili našički gvardijan fra Zoran Bibić i gradonačelnik Josip Miletić, a u ime organizatora, predsjednik Sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu Josip Dundović.
• Na Danima slavonske šume u Našicama je 9. rujna održano Državno natjecanje šumarskih radnika sjekača. Više o tome možete pročitati u ŠL 9-10/2017.
• 11. listopada u organizaciji sekcije HŠD-a, ProSilva Croatia, HŠD-a ogranka Delnice, HKIŠDT i UŠP Delnice u Delnicama je održan terenski seminar „Šumskouzgojni radovi u sastojinama Gorskog kotara oštećenim ledolomom”. Više o tome možete pročitati u ŠL 11-12/2017.
• U petak 20. listopada s početkom u 11:00 sati održana je Svečana sjednica povodom obilježavanja dana Šumarskog fakulteta. Spomen je to na 20. listopada 1898. godine, kada je otvorena Šumarska akademija pri ondašnjem Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski fakultet je jedan od najstarijih fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu, pa je to bila 119. obljetnica plodnog rada. Svečana sjednica održana je u Velikom amfiteatru nove zgrade Šumarskog fakulteta pred oko tristotinjak sudionika, od čega preko dvjesto gostiju.
• 15. studenoga u Laubi u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskih šuma i Hanza medije održana je konferencija za medije „Požari u Hrvatskoj: obrana i prevencija“, na kojoj su sudjelovali predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministri Davor Božinović i Tomislav Tolušić, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, akademik Igor Anić te ostali visoki predstavnici šumarske i vatrogasne znanosti i prakse.
• 20. studenoga – imenovana Uprava Hrvatskih šuma: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing., predsjednik, Ante Sabljić, dipl. ing., član i mr. sc. Igor Fazekaš, član, na mandat od 5 godina.
• 27. studenoga održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Hrvatskih šuma, a članovi su Krunoslav Zmaić, Milan Devčić, Mladen Mikolčević, Davor Filipović i Željka Šikić.
• Znamo da je u postupku izrada novog Zakon o šumama, u povjerenstvu kojega je i naš predstavnik mr. sc. Petar Jurjević. U nekoliko navrata održani su sastanci povjerenstva u proširenom sastavu (dva su održana u Šumarskom domu) na kojemu su i ime HŠD-a sudjelovali i predsjednik, Oliver Vlainić, tajnik Damir Delač i Darko Posarić iz vinkovačkog ogranka. Svoje primjedbe na Prijedlog zakona dali su naši ogranci, središnjica i pojedinci putem e-savjetovanja ili izravnim slanjem na Ministarstvo. Naše primjedbe odnosile su se na brisanje pojma krša i šuma na sredozemnom kršu iz Zakona, zatim na članke koji su omogućavali zamjenu šuma i šumskih zemljišta, što otvara mogućnost raznim malverzacijama, zatim smo dali primjedbu na izbacivanje Godišnjeg plana gospodarenja u planiranju gospodarenja šumama, kao i na nepostojanje obveze izdvajanja sredstava za ispunjenje biološke reprodukcije šuma od strane šumoposjednika.
• Voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec. izvijestila je o izvješću revizorske kuće koja ima uvid u poslovanje Hrvatskog šumarskog društva. Iako je izvješće u cjelini pozitivno uputili su nam neke primjedbe, a to su planiranje i izvršenje plana. U buduće kod planiranja

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 110     <-- 110 -->        PDF

moramo sučeljavati prihode i rashode. Za sve aktivnosti koje planiramo moramo znati iznos i izvor financiranja. Kao što znamo, značajan dio aktivnosti naših ogranaka ovisi o donacijama. Kako ih je teško unaprijed planirati, morat ćemo raditi rebalans planova. Primjedbe su i na trošenje sredstava za stručne ekskurzije. Mora se unaprijed znati koliki iznos će se pokriti iz članarina, a koliki iz donacija. Postavljeno je i pitanje da li svi članovi ravnopravno participiraju u ekskurzijama. Pravdanje dobivanja proračunskih sredstava mora se ispuniti na propisanim obrascima u kojima se navode i svi ostali donatori za određenu namjenu. Sve to mora biti potkrijepljeno računima u kojima reprezentacija (jelo i piće) ne smije predstavljati značajniji udio. Prije pokretanja takvih aktivnosti na ograncima bilo bi poželjno kontaktirati financijsku službu u Središnjici.
• Silvija Zec, dipl. ing., tajnica HKIŠDT izvijestila je o svojoj nazočnosti na sastanku u Bruxelesu, na koju ju  je kandidirala Hrvatska poljoprivredna komora. Teme dvodnevnog sastanka bile su grupa za civilni dijalog forestry & corp. i sastanci s odborom za šumarstvo s temom revizija i izrada nove šumarske strategije, LULUCF i izrada zajedničke po­ljoprivredne politike, kao i provedba Nature 2000 i Pariškog sporazuma. Na sastanku u vezi Nove šumarske strategije, zemlje članice izjasnile su se da podržavaju novu šumarsku strategiju, uz primjedbu da nije dovoljno vidljiva, posebice u odnosu na ruralne krajeve. Ističe se važnost Strategije za šume za druge strategije kao što su: biogospodarstvo, bioraznolikost, održivo gospodarenje i sl. Postoji dvojba da li šumarska strategija treba ostati i dalje ovisna o svakoj članici ili treba postati koherentnija. Prikazan je sustav praćenja šumskih požara, gdje je Hrvatska, s obzirom na prošlu požarnu godinu, nažalost bila jako uočljiva. Sve veći utjecaj na požare imaju i izražene klimatske promjene. Po­sta­vljen je sustav satelitskog praćenja ugroženih područja. U vezi Nature 2000, sve više se postavlja pitanje financijskog gledišta zaštićenih područja.
• Prof. dr. sc. Milan Glavaš najavio je obilježavanje 90. godišnjice osnivanja Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u kojemu ćemo i mi kao HŠD vjerojatno sudjelovati. Enciklopedija ljekovitog bilja, čiji je on autor, pred završetkom je. Izdavač će vjerojatno biti Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za suizdavače predlaže da budu HŠD, AŠZ, HKIŠDT. Prof. Glavaš već je ranije najavljivao potrebu za tiskanjem knjižice koja će objediniti sve šumare koji se bave umjetničkom aktivnosti, bilo da je to proza, pjesništvo, likovna i glazbena umjetnost i sl.
• Iz ogranka Vinkovci primili smo zamolbu za financijsku pomoć od 5.000 kn za podizanje spomen-ploče povodom 145. godišnjice rođenja Mati Medvedoviću, nadšumaru, začetniku ideje o osnivanju Muzeja grada Vinkovci i idejnom autoru grba grada Vinkovaca. Pomoć je jednoglasno odobrena.
• Sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primili smo zamolbu za financijsku pomoć pri izdavanju časopisa Drvna industrija. Kako se i naš Šumarski list financira dijelom iz proračuna RH i iz tog izvora nema prostora za donacije, a Šumarski dom još nije stavljen u funkciju da bi pokrivali troškove mimo održavanja zgrade, prisiljeni smo negativno odgovoriti na ovu zamolbu. Upravni odbor je, uz jedan glas protiv, podržao ovu odluku.
• Iz Hrvatskog šumarskog instituta primili smo zamolbu za suorganizaciju Znanstvene  konferencije „Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost“, organizirane povodom obilježavanja 20 godišnjice smrti tragično preminulih šumarskih znanstvenika. Upravni odbor odobrio je suorganizaciju HŠD-a ovoga skupa do iznosa od 15.000,00 kn.
• Tajnik mr. sc. Damir Delač izvijestio je o radovima na Šumarskom domu tijekom 2017. godine. Predstavnici Goethe instituta početkom godine iskazali su namjeru za daljnjim proširenjem zakupljenih prostora u Šumarskom domu za potrebe tečajeva, kao i preseljenja njihove biblioteke. Kako bi ustanovili stanje zgrade u smislu statike potrebne za tu namjenu, iz Njemačke su došli stručnjaci koji su sondirali zgradu i ustanovili da ona zadovoljava uvjete. U prvoj etapi proširenja radilo se o prostoru na dijelu I. etaže zgrade od 370,00  m2 , s njihovom željom da tečajevi u tom prostoru započnu početkom lipnja 2017.  Unatoč želji predstavnika instituta Goethe Croatia za što ranijem potpisivanju Ugovora, odobrenja iz regionalnog ureda u Grčkoj i glavnog u Njemačkoj stigla su dosta kasno, tako da je Ugovor sklopljen tek 26. travnja 2017. godine. Ugovorom je objedinjen prostor u prizemlju (258,70 m²) i na I. etaži (370,00 m2), što je ukupno 628,70 m². Ugovorena cijena najma je  9,6 €/m2.
Kako je Goethe institut već početkom lipnja namjeravao pokrenuti tečajeve u novom prostoru, morali smo u iznimno kratkom roku napraviti dogovorena preuređenja. Zahvaljujući razumijevanju naših izvođača, radovi preuređenja dovršeni su na vrijeme te je primopredaja napravljena 12. lipnja 2017. godine.
Izvršeni su građevinski radovi rušenje pregradnih zidova, izrada novog i rekonstrukcija  postojećeg sanitarnog čvora, parketarski i stolarski radovi te preinake sustava grijanja i hlađenja, u ukupnom iznosu od  317.500,00 kn. Trošak je podmirio Goethe institut.
31. ožujka 2017. godine potpisan je Ugovoru o zakupu poslovnog prostora od 60 m2 na II. etaži Šumarskog doma (ulaz Perkovčeva) s Hrvatskim šumarskim institutom. Napravljeni su radovi prostora: gletanje zidova, postavljanje knauf pregrada, brušenje, gletanje i lakiranje parketa u ukupnom iznosu od 36.200,00 kn.
Od ostalih radova u Šumarskom domu uređeno je Glavno stubište te stubišta s ulaza Mažuranićevog trga i Perkovčeve ulice u ukupnom iznosu od 87.000,00 kn.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Brušenje kamenih stubišta na Glavnom holu i stubišta na ulazu s Mažuranićevog trga – 46.500,00 kn.
Radovi preinaka grijanja na II. katu i podrumskom prostoru – 10.600,00 kn.
Kabliranje telefonije na svim etažama Šumarskog doma (Telefon servis) 9.400,00 kn.
Sveukupno je u 2017. godini utrošeno 535.600 kn.
• Voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec. obrazložila je rebalans financijskog plana za 2017. godinu.
Upravni odbor jednoglasno je usvojio Rebalans financijskog plana HŠD-a za 2017. godinu
Ad. 3.
Prijedlog Programa rada HŠD-a za 2018. godinu
• Hrvatsko šumarsko društvo nastavit će lobirati prema vladi RH i resornom ministarstvu, kako bi ponajprije vratili ime šumarstva u naziv resornoga ministarstva, ali i šumarskoj struci općenito vratili dignitet koji zaslužuje.
• Aktivno ćemo sudjelovati u donošenju najavljene nacionalne Šumarske strategije te nastojati da Zakon o šumama, koji je u završnoj fazi, usvoji naše primjedbe i dopune. Sudjelovat ćemo i pri izradi ostalih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo i ostala područja koja utječu na šumarski sektor. 
• Nastavit ćemo se boriti protiv političkog  nepotizma, koji je kroz sve pore ušao u naše društvo. Jedino napredovanja temeljeno na znanju i zalaganju može unaprijediti sustav i vratiti nadu mladim ljudima.
• Kao krovna udruga, poticat ćemo članstvo da kroz sve šumarske  institucije: resorno ministarstvo, Hrvatske šume d.o.o., udruge privatnih šumovlasnika, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, predstavnike drvnog sektora te drugih srodnih institucija,  djeluju na dobrobit šumarske struke i naših šuma. U tom cilju lobirat ćemo i kod naših kolega šumara saborskih zastupnika.
• Utjecat ćemo na Vladu i ostale relevantne subjekte društva da se Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. ne vrednuje samo kroz ostvarenu financijsku dobit već ponajprije po odgovornom i potrajnom gospodarenju najvrednijim prirodnim resursom koji imamo, našim šumama.
• Ukazivat ćemo ne apsurdnost sadašnjeg načina raspodjele drvne sirovine, koja po netržišnim uvjetima otvara mogućnost protekcionizma, a u konačnici ne rezultira željenom finalizacijom i povećanom dodanom vrijednosti, već upravo suprotno, izvozom trupaca, ili minimalno dorađene drvne sirovine (daske). Na taj način izvozimo radna mjesta, a financijski gubitak društva zbog takvog načina „prodaje“ mjeri se u milijunima kuna.
• Ukazivat ćemo na potrebu decentralizacije sustava Hrvatskih šuma d.o.o. te vraćanju digniteta šumarskih stručnjaka, ponajprije  revirnika, kao temeljnog radnog mjesta šumarskog inženjera.
• Prigodnim aktivnostima obilježit ćemo Svjetski dana šuma, 21. ožujka i Dan planeta zemlje, 22. travnja. Na Svjetski dan šuma napravit ćemo (napokon) promociju knjige o našem prof. dr. sc. Branimiru Prpiću. Po jedan primjerak knjige dobit će svaki član Šumarskog društva.
• Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, obilježit ćemo prigodnim manifestacijama i   aktualnom stručnom temom.
• Prigodnom svečanošću 20. listopada obilježit ćemo 120. godišnjicu izgradnje Šumarskoga doma.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Ad. 5.
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2017. u sastavu:  Hranislav Jakovac, dipl. ing.- predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing.- član, Ana Žnidarec - član, prof. dr. sc. Josip Margaletić - zamjenik predsjednika, Jolanda Vincelj, dipl. ing. - zamjenik člana, Ivan Krajačić, dipl. ing. - zamjenik člana.
Ad. 6.
Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. zaključio je kako su napravljene sve pripreme za uspješnu organizaciju 121. sjednice Skupštine HŠD-a, koja će se održati neposredno nakon ove sjednice Upravnog odbora. Svi članovi Skupštine dobili su radne materijale za raspravu i odlučivanje na Skupštini.
Ad. 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ
ZAPISNIK 121. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Damir DELAČ
121. Redovita sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održana je 13. prosinca 2017. godine u Velikoj dvorani Šumarskog doma s početkom u 12,30 sati.
12,00 – 12,30 h, dolazak i prijava delegata i uzvanika.
Dnevni red:
1.             12,30 h - Otvaranje Skupštine i pozdravni govori a)  Usvajanje Dnevnoga reda     
2.             Izbor radnih tijela Skupštine: a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana) b) Zapisničara c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)         
3.             Izvješće o radu od prethodne Skupštine: a) Izvješće Predsjednika b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4.             Aktualna problematika
5.             Rasprava po izvješćima i zaključci
6.             Usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu
7.             Slobodna riječ.
14, 00 h, Domjenak i blagdansko druženje
Ad. 1.
• 120. Redovitu sjednicu Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva otvorio je predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. pozdravivši uvažene goste i delegate.
Posebice je pozdravio našeg doajena akademika Slavka Matića, akademika Igora Anića, predsjednicu Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) prof. dr. sc. Vjeru Krstelj, dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ŠF) prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića, ravnateljicu Hrvatskog šumarskog instituta (HŠI) dr. sc. Dijanu Vuletić, predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) prof. dr. sc. Tomislava Poršinskog, predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. (HŠ) Krunoslava Jakupčića, dipl. ing. i ravnateljicu Parka prirode Medvednica mr. sc. Marinu Popijač.
Kako su od 98 delegata nazočna 92, zaključio je da postoji kvorum te se može otpočeti s radom i sve odluke donijeti pravovaljano.
Prije prelaska na rad po Dnevnom redu zamolio je uzva­ni­ke koji se žele obratiti skupu.
Prigodnim riječima skupštinarima su se obratili: predsjednik AŠZ akademik Igor Anić, predsjednik HKIŠDT prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, ravnateljica HŠI dr. sc.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 112     <-- 112 -->        PDF

• Nastavit ćemo podržavati naše uobičajene međunarodne sportsko-stručne manifestacije EFNS i Alpe-Adria, kao i Međunarodni salon fotografija „Šuma okom šumara.
• Podržavat ćemo naše ogranke da nastave s aktivnostima promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo, organizaciju stručnih skupova, radionica, okruglih stolova, druženja i stručnih ekskurzija. Posebice ćemo podržavati akciju podizanja spomen obilježja zaslužnim šumarima.
• Sekcije HŠD-a u skladu s idejom osnivanja trebaju okupljati specijaliste iz svojih područja i aktivno sudjelovati u svim događanjima vezanim za svoja područja. Središnjica će im pritom, u skladu s mogućnostima,  pružati potrebnu logističku podršku.
• U suradnji s HKIŠDT pripremat ćemo stručna predavanja i seminare s aktualnom problematikom.
• Podržavat ćemo i potpomagati rad naše znanstvene udruge, Akademije šumarskih znanosti.
• Putem naša dva člana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu i šumarstvo, sudjelovat ćemo u aktivnostima naše najviše znanstvene institucije.
• Aktivno ćemo sudjelovati u radu naše krovne udruge, Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).
• Zajedno s HKIŠDT na jesen planiramo organizirati stručnu ekskurziju u Argentinu, tragom našeg dr. sc. Josipa Balena i njegovih suradnika, koji su ostavili duboki trag u osnivanju šumarskog obrazovanja na tamošnjem Sveučilištu.
• I u svojoj 142. godini izlaženja, nastojat ćemo da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list bude što kvalitetnije i da redovito izlazi u 6 dvobroja, kao i zadržati, ili još poboljšati visoki status A1 SCI bodovanja znanstvenih članaka.
• Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora održavat ćemo uobičajenim kontinuitetom, a u skladu s aktualnom problematikom organizirat ćemo i tematske sjednice.
• Redovita godišnja sjednica Skupštine HŠD-a održat će se u prosincu, a u skladu s potrebama organizirat će se Elektroničke sjednice Skupštine.
• WEB sustav Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr i nadalje će se održavati i nadopunjavati.
• Nastavit ćemo s popunjavanjem preostalih poslovnih prostora Šumarskog doma, tj. dijela prve i druge etaže te dijela potkrovlja zgrade. Kako je interes za te prostore pokazao Goethe institut, koji je već zakupio dio prizemlja i prve etaže, nadamo se da ćemo s tom institucijom, kao poželjnim partnerom, u 2018 godini sklopiti Ugovore o najmu za te prostore.
• Od radova održavanja zgrade predviđeni su izmjena krovnih prozora i popravci stolarije u dijelu zgrade koji koristi Institut za razvoj i međunarodne odnose, kao i soboslikarski radovi u tim poslovnim prostorima. Uredit će se i Glavni ulaz u podrumski dio zgrade.
• Voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec. obrazložila je Financijski plan za 2018. godinu.
Nakon obrazloženja Programa rada HŠD-a za 2018. godinu, tajnika mr. sc. Damira Delača i Financijskog plana voditeljice financijske službe Biserke Marković, dipl. oec, Upravni odbor jednoglasno ih je usvojio.
Ad. 4.
Umjesto Glavnog urednika Šumarskog lista prof. dr. sc. Josipa Margaletića izvješće je podnio Tehnički urednik Hranislav Jakovac, dipl. ing. Kako je upravo pred tiskanjem zadnji ovogodišnji broj Šumarskog lista 11-12/2017., Uredništvo je svoju obvezu za ovu godinu izvršilo. U 2017. godini objavljeno je 39 radova:  24 Izvorna znanstvena rada, 11 Prethodnih priopćenja, tri Pregledna i jedan Stručni članak. Ovom prigodom ponovno apeliramo na kolege iz šumarske prakse da objavljuju stručne članke. Od drugih rubrika objavljen je 71 tekst: Zaštita prirode 10, Izazovi i suprotstavljanja 1, Aktualno 3, Obljetnice 2, Knjige i časopisi 11, prikazi Znanstvenih i stručnih skupova 10, Priznanja 1, Iz povijesti šumarstva 1, Novi doktori znanosti 1, Natjecana 1, iz Hrvatskog šumarskog društva 11, In memoriam 15, Međunarodna suradnja 3, Popularizacija hrvatske flore 2. Sveukupno je u 2017. godini zaprimljeno 97 znanstveno-stručnih radova. 46 ih je odbijeno; i to 33 od Glavnog urednika i 13 od recenzenata. U pripremi za 2018. godinu već je popunjeno nekoliko dvobroja, a 20 radova je u postupku recenzije. Impact faktor (faktor relevantnosti i izvrsnosti nekog znanstvenog časopisa) Šumarskog lista porastao je od 0,23 iz 2015. godine na 0,49.