DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Ad. 5.
Predloženo je povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2017. u sastavu:  Hranislav Jakovac, dipl. ing.- predsjednik, Branko Meštrić, dipl. ing.- član, Ana Žnidarec - član, prof. dr. sc. Josip Margaletić - zamjenik predsjednika, Jolanda Vincelj, dipl. ing. - zamjenik člana, Ivan Krajačić, dipl. ing. - zamjenik člana.
Ad. 6.
Predsjednik Oliver Vlainić, dipl. ing. zaključio je kako su napravljene sve pripreme za uspješnu organizaciju 121. sjednice Skupštine HŠD-a, koja će se održati neposredno nakon ove sjednice Upravnog odbora. Svi članovi Skupštine dobili su radne materijale za raspravu i odlučivanje na Skupštini.
Ad. 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ
ZAPISNIK 121. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Damir DELAČ
121. Redovita sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održana je 13. prosinca 2017. godine u Velikoj dvorani Šumarskog doma s početkom u 12,30 sati.
12,00 – 12,30 h, dolazak i prijava delegata i uzvanika.
Dnevni red:
1.             12,30 h - Otvaranje Skupštine i pozdravni govori a)  Usvajanje Dnevnoga reda     
2.             Izbor radnih tijela Skupštine: a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana) b) Zapisničara c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)         
3.             Izvješće o radu od prethodne Skupštine: a) Izvješće Predsjednika b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista
4.             Aktualna problematika
5.             Rasprava po izvješćima i zaključci
6.             Usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu
7.             Slobodna riječ.
14, 00 h, Domjenak i blagdansko druženje
Ad. 1.
• 120. Redovitu sjednicu Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva otvorio je predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. pozdravivši uvažene goste i delegate.
Posebice je pozdravio našeg doajena akademika Slavka Matića, akademika Igora Anića, predsjednicu Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) prof. dr. sc. Vjeru Krstelj, dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ŠF) prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića, ravnateljicu Hrvatskog šumarskog instituta (HŠI) dr. sc. Dijanu Vuletić, predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) prof. dr. sc. Tomislava Poršinskog, predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. (HŠ) Krunoslava Jakupčića, dipl. ing. i ravnateljicu Parka prirode Medvednica mr. sc. Marinu Popijač.
Kako su od 98 delegata nazočna 92, zaključio je da postoji kvorum te se može otpočeti s radom i sve odluke donijeti pravovaljano.
Prije prelaska na rad po Dnevnom redu zamolio je uzva­ni­ke koji se žele obratiti skupu.
Prigodnim riječima skupštinarima su se obratili: predsjednik AŠZ akademik Igor Anić, predsjednik HKIŠDT prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, ravnateljica HŠI dr. sc.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Dijana Vuletić, dekan ŠF prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, predsjednik Uprave HŠ Krunoslav Jakupčić i predsjednica HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj.
a) Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 2.
Predložena su sljedeća radna tijela Skupštine:
Radno predsjedništvo:     
Predsjednik –  Silvija Zec, dipl. ing. Član – Goran Bukovac, dipl. ing. Član – Daniela Kučinić, dipl. ing.
Zapisničar – mr. sc. Damir Delač
Ovjerovitelji zapisnika:
a) mr. sc. Ivica Milković b) Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3.
a) Nakon što je radno predsjedništvo zauzelo svoja mjesta za radnim stolom, nastavljen je rad po Dnevnom redu. Predsjednica Radnog povjerenstva Silvija Zec, dipl. ing. zahvalila se na povjerenju za vođenjem današnje Skup­štine i pozvala je  predsjednika HŠD-a Olivera Vlainića, dipl. ing. da podnese izvješće o radu HŠD-a od prethodne 120. redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
Poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici i gosti, cijenjeni članovi Skupštine HŠD-a, drage kolegice i kolege !
Završava se još jedna godina, na čijem kraju rezimiramo planirano i učinjeno u cilju opstojnosti, razvoja, poboljšanja i promidžbe šumarske struke i udruge. Na posljednjoj redovitoj, ali i svečarskoj, 120. Skupštini Hrvatskoga šumarskog društva, u sklopu svečane akademije povodom 170. obljetnice osnutka HŠD-a i 140. godine izlaženja Šumarskoga lista, prikazali smo kratku povijest djelovanja HŠD-a, ali i nagradili najzaslužnije članove za njihov trud u proteklom desetljeću.
Protekle godine nastavili smo s održavanjem elektroničkih sjednica Upravnog odbora i Skupštine, kako bi na brži i racionalniji način u zakonskom roku usvojili godišnja izvješća o radu i financijskom poslovanju te donijeli potrebne odluke za funkcioniranje HŠD-a. Osim elektroničke sjednice Upravni odbor je održao još dvije sjednice, jednu terensku 7. i 8. travnja na području Istre te drugu u Šumarskom domu neposredno prije 121. Skupštine HŠD-a. Prvoga dana terenske sjednice u Umagu, gost sjednice bio je novi predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume Krunoslav Jakupčić, koji je članovima Upravnog odbora prezentirao smjernice budućeg poslovanja Hrvatskih šuma. Domaćini sjednice, Uprava šuma Podružnica Buzet te buzetski ogranak HŠD-a, organizirali su u dva dana održavanja sjednice nekoliko stručnih i turističkih posjeta od Savudrijske vale do Pazina.
Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja obilježili smo na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stručnim skupom „Stanje privatnih šuma u Republici Hrvatskoj“. Uz HŠD, kao organizatora skupa, sudionici su bili Ministarstvo poljoprivrede, Savjetodavna služba, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume d. o. o., Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika te Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. S nezadovoljavajućim stanjem u privatnim šumama, većinom u malom šumoposjedu, koje se posljednjih godina i značajno pogoršalo povećavanjem nelegalnih i nestručnih sječa bez adekvatne obnove šuma, suglasili su se svi sudionici skupa. Treba reći da je država kroz ustrojavanje posebne službe za šume šumoposjednika napravila i pozitivne pomake u gospodarenju tih šuma, ali još uvijek postoji više nezadovoljavajućih elemenata s kojima će se trebati baviti kroz duže razdoblje, poput čuvanja šuma te inspekcijskog i stručnog nadzora, kojim bi se gospodarenje privatnim šumama dovelo u optimalno stanje. Makar na skupu nisu usuglašena sva stajališta, pojedinačna promišljanja svih sudionika kao prijedlozi zaključaka, uvršteni su uz opis skupa na stranicama Šumarskog lista. Na kraju su dani i objedinjeni zaključci. Zbog obimnosti materijala sve je prikazano u dva broja Šumarskog lista, 7-8 i 9-10/2017. Kao podsjetnik navest ću da se ove godine navršilo 20 godina kako je na 101. Skupštini HŠD-a 20. lipanj proglašen Danom hrvatskoga šumarstva te se obilježava svake godine od 1998. godine.
Drugi stručni skup koji smo organizirali 11. listopada bio je terenski seminar s temom „Šumskouzgojni radovi u sastojinama Gorskog kotara oštećenim ledolomom”. Nositelj organizacije bila je Sekcija HŠD-a Pro Silva Croatia, a suorganizatori delnička podružnica Hrvatskih šuma te Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Voditelji seminara akademici Igor Anić i Slavko Matić na stajalištima u četiri šumarije UŠP Delnice, čiji su šumarski stručnjaci i bili na seminaru, pokazali su stanje smrekovo-jelovih, jelovo-bukovih i bukovih šumskih sastojina oštećenih ledolomom u veljači 2014. godine. Nakon analize stanja i rasprave predloženi su šumskouzgojni zahvati koje u sastojinama treba provesti. Smatram da ovakav način rada treba nastaviti i sljedećih godina, jer postoje brojna stručna pitanja kojima se treba zajednički baviti na terenu.
Naše članstvo sudjelovalo je i na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u organizaciji drugih institucija od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskoga

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 118     <-- 118 -->        PDF

preostali dio na I. etaži i dio II. etaže uz dio koji koristi IRMO. Radovi na prilagodbi toga prostora izvršit će se nakon potpisivanja Ugovora.
U 2018. godini planiramo renovirati poslovni prostor koji je u najmu IRMO-a (renoviranje parketa, bojanje zidova i stolarije, izmjena krovnih prozora).
Na ostalom dijelu obnoviti ćemo  prolaz iz Glavnog hola prema dvorištu zgrade.
Tako će naš Šumarski dom dočekati svoj 120. rođendan, 20. listopada 2018. većim dijelom obnovljen, a nadamo se i u funkciji kojom će nam osigurati financijske uvjete za daljnje aktivnosti.
Ad. 5.
Delegati su jednoglasno usvojili:
a) Izvješće o radu HŠD-a od prethodne 120. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a.
b) Izvješće Glavnog urednika Šumarskog lista.
c) Rebalans financijskog plana za 2017. godinu.
Ad. 6.
Prijedlog programa rada HŠD-a i Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu poslani su svim delegatima i objavljeni su u Zapisniku 2. sjednice Upravnog odbora 2017. te ih ovdje ponovno ne objavljujemo.
Prijedlog programa rada i financijskog plana HŠD-a za 2018. godinu jednoglasno su usvojeni.
Ad. 7.
Po ovoj točki Dnevnoga reda nitko se nije javio za riječ.
Nakon završetka radnog dijela 121. sjednice skupštinari i gosti uputili su se u podrumsku dvoranu Šumarskog doma, gdje je organiziran božićni domjenak i druženje.
 
 
 ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 115     <-- 115 -->        PDF

inženjerskog saveza, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskoga drvnog klastera, do Hrvatskih šuma i Savjetodavne službe. Odazivali smo se i na manifestacije u organizaciji Hrvatskoga sindikata šumarstva te Sindikata inženjera i tehničara šumarstva. Središnjica se redovito odazivala i posjećivala skupštine ogranaka, kao i druge aktivnosti ogranaka te podupirala njihov rad. Jedna od takvih aktivnosti je i obilježavanje 140 godina osnutka šumarije Sv. Rok, kojom prilikom je gospićki ogranak HŠD-a postavio spomen-ploču na zgradi šumarije. Isto tako pomogli smo vinkovačkom ogranku u podizanju spomen-ploče na zgradi Šumarskog doma u Vinkovcima šumaru Brodske imovne općine Mati Medvedoviću, autoru grba grada Vinkovaca i začetniku osnutka vinkovačkoga gradskog muzeja.
Krajem veljače u organizaciji Hrvatskoga inženjerskog saveza održan je okrugli stol „Uloga drvne tehnologije i šumarstva u kružnoj ekonomiji“. U ime HŠD-a održao sam prezentaciju „Hrvatsko šumarsko društvo – Utjecaj na javne politike“. Svoju prezentaciju imao je i dopredsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Ivica Tikvić s temom „Općekorisne  funkcije  šuma“, kao i nekadašnji glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Boris Hrašovec pod nazivom „Zaštita šuma – Aktualni problemi u šumama Hrvatske“. Nastavno na okrugli stol 2. ožujka obilježen je Dan inženjera Republike Hrvatske, a obilježavanje je održano na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Taj dan obilježava se u spomen kada je 1878. godine osnovan Klub inžinjera i arhitektah u Zagrebu, preteča Hrvatskoga inženjerskog saveza. Dan inženjera iskorišten je kao prigoda za predaju našeg priznanja predsjednici HIS-a prof. dr. sc. Vjeri Krstelj, koje joj je dodijeljeno povodom 170 godina djelovanja HŠD-a.
Na tragu teme s okruglog stola, o utjecaju HŠD-a na javne politike, tijekom godine bilo je više kontakata s raznim institucijama, kao i nastupa u medijima. Sastanak s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, zatražen još tijekom 2016. godine, nikada nije održan, iako je i od samog ministra usmeno bilo potvrđeno održavanje sastanka, na kojemu smo htjeli iznijeti svoja stajališta o stanju u sektoru s mjerama za poboljšanje. Zato je u veljači u Ministarstvu gospodarstva održan sastanak s pomoćnikom ministrice gospodarstva mr. sc. Željkom Pravdićem na kojemu se razgovaralo o prodaji sirovine i stanju u našoj drvnoj industriji. Ta tematika je jako aktualna i značajno utječe na odnose u sektoru. Nažalost iza toga sastanka nije došlo do poboljšanja po tome pitanju, ali neke aktivnosti će se intenzivirati u sljedećem razdoblju. Kako je opet bilo naznaka oko ukidanja naknade za općekorisne funkcije šume zajedno s ostalim najvažnijim šumarskim institucijama, u ožujku smo supotpisali pismo akademika Igora Anića kojim se obrazlažu razlozi za opstanak naknade za općekorisne funkcije šume. Pismo je poslano premijeru Vlade Andreju Plenkoviću, ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, ministrici gospodarstva Martini Dalić i predsjedniku saborskog Odbora za poljoprivredu Davoru Romiću.
Glavni urednik Šumarskog lista prof. dr. sc. Josip Margaletić, nakon konzultiranja sa središnjicom HŠD-a, u svom intervjuu u „Glasu koncila“ iznijeo je stavove o stanju u šumarstvu RH. S obzirom na čitanost Glasa koncila, kao i upućenost novinara u problematiku, što se moglo vidjeti iz njegovih pitanja, ovaj je intervju potaknuo brojne pozitivne komentare. Na tragu toga, prigodom obilježavanja Međunarodnog dana šuma, nastupio je u emisiji Hrvatske televizije „Društvena mreža“. Zajedno s prodekanom Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Stjepanom Mikcem nastupio je također na Hrvatskoj televiziji u emisiji „Treći element“. Ova emisija je znanstvenog karaktera, no bilo je i pitanja o stanju u šumarstvu.  Prof. dr. sc. Ivica Tikvić nastupio je u emisiji „Eko zona“ na HTV-u 1. Na temu šumarstva na kršu i Park-šumi Marijan u Splitu, bila je emisija „Eko forma“ na TV Jadran, u kojoj je gostovao dr. sc. Vlado Topić. Mr. sc. Josip Dundović u članku tjednika „Privredni vjesnik“ elaborirao je temu vezanu za energetsku uporabu biomase, a za poslovni tjednik „Lider“ dao je izjavu o novo potpisanoj Gradačkoj deklaraciji važnoj za očuvanje okoliša i prilagođenoj Pariškom sporazumu. Tajnik HŠD-a mr. sc. Damir Delač nastupio je u emisiji Hrvatskog radija „Znanost i društvo“ na temu šumarstva i aktualnostima u njemu, a s predsjednikom HŠD-a snimljen je razgovor o stanju u privatnim šumama. U panel diskusiji na velikoj konferenciji o požarima sredinom studenoga u Zagrebu u organizaciji Jutarnjeg lista i Hrvatskih šuma sudjelovali su šumari akademik Igor Anić, dr. sc. Vlado Topić, župan Zadarske županije Božidar Longin, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić i voditelj UŠP Split Ivan Melvan. Na temu nekih članaka u nacrtu Zakona o šumama svoje viđenje kao predsjednik HŠD-a iznio sam u dnevnicima Večernji list, Novi list i Slobodna Dalmacija.
Dobar dio godine protekao je u radu na novom Zakonu o šumama koji je započeo 2016. godine. Osim predstavnika HŠD-a mr. sc. Petra Jurjevića u rad se uključila i središnjica na četiri posebno organizirana sastanka od strane Ministarstva poljoprivrede, od čega su dva sastanka bila organizirana u Šumarskom domu. Kroz e-savjetovanje uključili su se i ogranci, kao i pojedini članovi HŠD-a. Dio primjedbi koje smo uputili ugrađeni su u trenutni nacrt Zakona. Uspostavili smo komunikaciju s kolegama šumarima – saborskim zastupnicima u cilju zajedničkog lobiranja na dobrobiti šume i šumarstva u

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 116     <-- 116 -->        PDF

proceduri donošenja zakonskih i podzakonskih akata vezanih za šumarstvo, ali i onih zakona koji se dotiču šumarstva, poput zakona o zaštiti prirode, cestama, vodama i poljoprivrednom zemljištu.
Odnosi s trgovačkim društvom Hrvatske šume nakon postavljanja nove Uprave Društva poboljšani su, a tijekom godine održano je i nekoliko sastanaka na više tema s predsjednikom Uprave i njegovim suradnicima. Hrvatske šume d.o.o. obnovile su pretplatu na Šumarski list, te je time ponovno povećana naklada lista.
Šumarski list, naše znanstveno-stručno i staleško glasilo izlazi urednom dinamikom. Nakon dogovora s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao suizdavačem, osigurana je  dostupnost Šumarskog lista struci, ali i financijska sigurnost. Financijsku potporu nastavilo je davati i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U Šumarskom listu redovito se objavljuju aktivnosti HŠD-a.
Internetska stranica HŠD-a redovito se održava, digitalna biblioteka s trenutno 4.238 naslova dopunjuje se, dok se imenik hrvatskih šumara s preko 14 tisuća osoba dopunjuje i ažurira.
Naše sekcije također su bile aktivne tijekom godine. Sekcija Pro Silva Croatia, osim već navedenog terenskog seminara u Gorskog kotaru, organizirala je sedmodnevnu stručno-turističku ekskurziju za članove Pro Silve Švicarske. To je u biti bio uzvratni posjet nakon dvije ekskurzije naših članova u Švicarsku 2014. i 2015. godine. Gosti su kroz bogat program upoznali šume Gorskog kotara, Istre, Raba, Like i Slavonije, a turistički su obišli gradove Pulu, Rab i Zagreb, Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu, špilju Lokvarku, Park-šumu Golubinjak te nacionalne parkove Risnjak i Plitvička jezera. Sekcija za zaštitu šuma aktivno je sudjelovala na 61. seminaru biljne zaštite u Opatiji. Hrvatska udruga za biomasu, kao sekcija HŠD-a, organizirala je 12. Hrvatske dane biomase u Našicama sa znanstveno-stručnim skupom: „Značaj obnovljivih izvora energije u potrajnoj opskrbi energijom“, što se ove godine poklopilo s državnim natjecanjem šumskih radnika – sjekača u sklopu Festivala Dani slavonske šume. Uz to, sudjelovala je na skupovima o biomasi u Austriji i Hrvatskoj. Sekcija za kulturu, sport i rekreaciju bavila se svojim tradicionalnim aktivnostima poput bjelovarskog salona fotografije „Šuma okom šumara“ koji je dostigao 13. Izdanje, te kao i svake godine izložbama diljem Hrvatske promiče šumarsku struku. Nakon jedne godine izbivanja s europskog natjecanja šumara u nordijskom skijanju, hrvatska ekipa nastupila je na 49. EFNS-u u Latviji. U Sloveniji na zimskom natjecanju šumara Alpe-Adria nastupila je ekipa delničkog ogranka HŠD-a pojačana natjecateljima iz Karlovca i Zagreba. Ekipa lađara iz bjelovarskog ogranka HŠD-a, koja nastupa pod nazivom „Šumari“, osvojila je do sada najbolje 6. mjesto na 20. neretvanskom maratonu lađa. Uz ove međunarodne aktivnosti bilo je više sportskih aktivnosti poput malog nogometa i biciklizma organiziranih od strane ogranaka unutar Domovine. Ogranci su se također uključili u obilježavanje Međunarodnog dana šuma 21. ožujka. Pojedini ogranci uključeni su u razne projekte koji se financiraju sredstvima iz EU projekata.
U rujnu je posjećena 5. Šumarijada Federacije Bosne i Hercegovine kojom prilikom su ostvareni kontakti s Hrvatskim šumarskim društvom iz Federacije BiH te Udruženjem inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH s kojima je dogovorena njihova ekskurzija na područje Hrvatske u proljeće sljedeće godine.
Ove godine na sam Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja navršilo se punih 40 godina od proglašenja Zakona o vraćanju dijela zgrade Šumarskog doma HŠD-u nacionaliziranog nakon Drugoga svjetskog rata. Naš Šumarski dom od svoje izgradnje 1898. godine bio je okupljalište struke, a tako je i danas. Zbog njegovog značaja nastojimo se i dostojno skrbiti o njemu. Tako je, nakon značajne obnove prostora Šumarskog doma tijekom 2016. godine i primanja iste godine novog zakupnika Goethe instituta u prostor prizemlja, u lipnju 2017. godine proširen zakup s istim zakupcem na dio prvoga kata nakon dodatnog uređenja toga prostora. Osim toga manji dio prostora drugoga kata iznajmljen je od mjeseca travnja Hrvatskom šumarskom institutu. Uređena su i sva tri ulaza u zgradu. S Goethe institutom su nastavljeni pregovori oko zakupa preostalih dijelova prvoga i drugog kata. Krajem studenoga upućen je dopis Goethe institutu koji je urodio sastankom početkom prosinca i pismom namjere instituta o voljnosti za useljenjem u navedene prostore. U slučaju ostvarenja toga zakupa HŠD bi ponovno osigurao financijsku mogućnost za nesmetani rad, pa i pojačavanje svojih aktivnosti. Bojazan za financijsku budućnost HŠD-a, koja je vladala nakon odlaska Direkcije Hrvatskih šuma iz prostorija doma, time bi u potpunosti nestala.
Na kraju želim se zahvaliti svima članovima HŠD-a, zaposlenicima Stručnih službi i uredništvu Šumarskog lista koji su svojim djelovanjem doprinijeli bogatom radu HŠD-a u 2017. godini. 
Koristim priliku da svim nazočnima na Skupštini zaželim puno poslovnih i osobnih uspjeha, zdravlja i sreće u nadolazećoj 2018. godini.
Zahvaljujem se na Vašem strpljenju i pozornosti !
b) Umjesto Glavnog urednika Prof. dr. sc. Josipa Margaletića izvješće je podnio Tehnički urednik Hranislav Jakovac, dipl. ing.  Izvješće po ovoj točki Dnevnoga reda izneseno je 2. sjednici Upravnog odbora HŠD-a i navedeno je u zapisniku te sjednice pa ga ovdje nećemo ponavljati.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Ad. 4.
a) Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Rebalans financijskog plana za 2017. obrazložila je Biserka Marković, dipl. oec.
Potreba za rebalansom pokazala se zbog značajnijeg odstupanja kako u planiranim prihodima tako i u planiranim rashodima.
Procjena je napravljena na temelju poznatih podataka knjiženih s 30. listopadom poznatih stavki vezanih za središnjicu te dostavljenih podataka s ogranaka.
U planu za 2017.g. ukupni prihodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 2,6 mil. kn dok u predloženom rebalansu stoji 2,8 mil. kn
Odstupanja se predviđaju po svim kategorijama prihoda.
Manji prihodi su u kategoriji članarine za 20.000 kn, kamata na oročena sredstva 25.000 kn, prihoda iz državnog proračuna 190.000 kn i donacija od HŠ d.o.o. 60.000 kn.
Istovremeno su veći prihodi od iznajmljivanja imovine za 350.000 kn; refundacije troškova preuređenja I. kata te povećanje mjesečne najamnine Goethe instituta od 10. lipnja za novo iznajmljeni prostor (330 m2) i Hrvatskog šumarskog  instituta (60 m2).
Veći je i prihod pretplate Šumarskog lista  ugovorom s HŠ d.o.o. od 100.000 kn, na što se nije moglo računati pri donošenju plana. Osim toga u prihode ulazi i 60.000 kn koje su prošle godine na temelju rješenja Gradskog komunalnog ušle kao trošak, no na temelju naše žalbe izdana su nova rješenja bez tog iznosa.
U planu za 2017. godini rashodi su predviđeni u ukupnom iznosu od 3,58 mil. kn, dok su ostvareni 3,28 mil. kn.
Smanjenje ukupnih rashoda rezultat je očekivanih manjih troškova u kategoriji grafičkih usluga - 50.000 kn, 110.000 kn - u kategoriji ostalih grafičkih usluga (knjiga o prof. Prpiću koja nije realizirana), 25.000 kn - na investicijskom održavanju zgrade, 90.000 kn - u kategoriji komunalnih naknada i 110.000 kn - na stručnim putovanjima, te ostalim rashodima - 40.000 kn.
Veći se rashodi predviđaju u kategoriji reprezentacije i to za 90.000 kn i naknada osobama izvan radnog odnosa 15.000 kn.
Rezultat koji predviđamo rebalansom i dalje pokazuje manjak, ali smanjen s 980.000 kn predviđenih planom na 440.000 kn u rebalansu.
b) Stanje sa Šumarskim domom
Temu je iznio tajnik mr. sc. Damir Delač.
Da se prisjetimo, nakon napuštanja poslovnih prostora koje je u zgradi Šumarskog doma koristila Direkcija Hrvatskih šuma d.o.o. ukupne površine 1528,69 m2; i to 258,70 m² u prizemlju zgrade, 679,17 m² na I. etaži, 363,26 m² II. etaži i 227,56 m² na III. etaži zgrade 12. travnja 2015. godine na­prav­ljen je Zapisnik o primopredaji.
Zaključeno je da su predmetni prostori uslijed dugogo­di­šnjeg neulaganja u vrlo derutnom stanju.
Tijekom 2015. i 2016. godine temeljito su preuređeni prostori I. i II. etaže Šumarskog doma, a nakon kontakta s predstavnicima Goethe instituta, koji su ostvareni putem agencije za nekretnine „Poslovni kvadrati“,  uređen je i prostor u prizemlju zgrade koji je koristila Uprava HŠ.
Za prostor od 258,70 m² 12. rujna 2016. godine sklopljen je Ugovor o zakupu  s Goethe institutom.
Ukupna vrijednost obavljenih radova iznosila je 969.000,00 kn.
Početkom 2017. predstavnici Goethe instituta iskazali su namjeru za daljnjim proširenjem zakupljenih prostora u Šumarskom domu za potrebe tečajeva kao i preseljenja njihove biblioteke. Odnosilo se to na prostor na dijelu I. etaže zgrade od 370,00  m2.  Njihova želja bila je da tečajevi započnu početkom lipnja 2017. No, unatoč tomu, odobrenja za proširenje iz njihovog regionalnog ureda u Grčkoj i glavnog u Njemačkoj stigla su dosta kasno, tako da je Ugovor sklopljen tek 26. travnja 2017. godine. Tim Ugovorom objedinjen je prostor u prizemlju (258,70 m²) i na I. etaži (370,00 m2) što je ukupno 628,70 m². Zahvaljujući razumijevanju naših izvođača radovi preuređenja su dovršeni su na vrijeme te je Primopredaja novouređenih prostora napravljena 12. lipnja 2017. godine.
Izvršeni su građevinski radovi rušenje pregradnih zidova, izrada novog i rekonstrukcije postojećeg sanitarnog čvora, parketarski i stolarski radovi te preinake sustava grijanja i hlađenja.
31. ožujka 2017. godine potpisan je Ugovoru o zakupu poslovnog prostora od 60 m2 na II. etaži Šumarskog doma (ulaz Perkovčeva) s Hrvatskim šumarskim institutom.
Od ostalih radova u Šumarskom domu uređeno je Glavno stubište te stubišta ulaza s Mažuranićevog trga i Perkovčeve ulice.
Od radova na ostalom dijelu zgrade napravljeno je brušenje kamenih stubišta na Glavnom holu i stubišta na ulazu s Mažuranićevog trga. Radovi preinaka grijanja na II. katu i podrumskom prostoru i kabliranje telefonije na svim etažama Šumarskog doma.
Sveukupno je u 2017. godini utrošeno je 535.600 kn.
Kako se tržište nekretnina u Zagrebu počelo buditi, tako smo i mi počeli dobivati upite za najam preostalog prostora Šumarskog doma. U tom smislu napisali smo pismo predstavnicima Goethe instituta, kao poželjnim partnerima, ne bi li od njih dobili konkretne stavove u vezi s njihovom namjerom za daljnje proširenje. Sve su naznake da se oni namjeravaju potpuno preseliti iz dosadašnjeg prostora u Vukovarskoj u Šumarski dom, a u prvoj fazi zakupili bi