DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 90     <-- 90 -->        PDF

PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko MEŠTRIĆ
Šumarski list kao znanstveno i strukovno glasilo u hrvat­skom znanstvenom okružju svoje mjesto potvrđuje suradnjom s nekolicinom srodnih časopisa, ali i određenim brojem izdanja koje možda nisu izravno vezani uz šume i šumarstvo. Ovim skromnim pregledom, ograničenim skromnim raspoloživim prostorom, želja nam je uspostaviti redovite preglede sadržaja barem nekolicine ključnih publikacija koje bi mogle biti od interesa za čitatelje Šumarskog lista.
Ukoliko bi neka tema nekoga posebno zainteresirala, pune tekstove iz gotovo svih ovih časopisa može pronaći na njihovim web stranicama, a relativno ažurne linkove na njih na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često s djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa.
Pregled najnovijih izdanja znanstvenih šumarskih časopisa
GOZDARSKI VESTNIK
U posljednja dva broja protekle godine Gozdarski se vestnik bavi vječnim problemom šumara, odnosno lovaca. Kako usmjeravati razvoj šuma u opreci sa stanjem i brojnošću biljojedne divljači, a da bi se zadovoljile sve zainteresirane strane: šumovlasnici, lovci, šumari ali i brojne druge interesne skupine koje se bave šumom. Šuma je kompleksan i dugoživući ekosustav i trajno je podvrgnuta različitim, često nasuprotnim interesima.
Namjena je ovih priloga upravo uspostava dijaloga među zagovornicima nasuprotnih stajališta, navodi u uvodniku dr. Mitja Skudnik, urednik Gozdarskog vestnika.
Vol. 75 • br. 9
UVODNIK
Usmjeravanje razvojem šuma i biljojedi (Mitja SKUDNIK)
STRUČNA RASPRAVA
Pravna osnova za gospodarenje s divljači u Republici Sloveniji (Matevž ADAMIČ, Sašo NOVINEC)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Uloga ekosustava, važnost i utjecaj divljih preživača (Boštjan POKORNY, Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Katarina FLAJŠMAN)
Veliki biljojedni papkari, obnova, struktura i funkcija šuma u Sloveniji (Dušan ROZENBERGAR, Tom NAGEL, Gal FIDEJ, Jurij DIACI)
STRUČNA RASPRAVA
Nezadovoljavajuće pomlađivanje zbog previše biljojedne divljači je najveća prijetnja očuvanju slovenskih šuma (Živan VESELIČ)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Vol. 75 • br. 10
UVODNIK
Može li trenutni optimizam u drvnoj industriji prijeći i u šumarstvo? (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Učinci čimbenika okoliša na prostornu distribuciju europske srne (Capreolus capreolus L.) u lovnom području Gorenjsko (Miran HAFNER, Blaž ČERNE)
STRUČNA RASPRAVA
Iskustvo u usklađivanju šuma - divljač u Notranjskoj (Franc PERKO)
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Od prošlog prikaza izašla su dva sveska ovog časopisa sa svega tri članka, sva tri vrlo zanimljiva. Prenosimo citat iz rada g. Orazia Ciancia, predsjednika talijanske Šumarske akademije:
. . . Ova nova vizija prepoznaje šumu kao kulturnu i ekološku imovinu. Opisani su tehničke, znanstvene, epistemološke, estetske i etičke posljedice ove promjene paradigme. Praktična primjena sustavnog gospodarenja zahtijeva novi sustav upravljanja temeljen na prevladavanju linearnog koncepta uzgajanja i teorije normalne šume. Sustavno upravljanje temelji se na kreativnosti šumara i na slobodi interpretacije originalnosti i sklada svake pojedinačne šume. Zaključak je da se budućnost mora temeljiti na novoj kulturi šume, što ne znači zamjenu kulture kontroliranja prirode s kulturom pokoravanja prirodi, već s kulturom poštovanja prirode.
Vol 72, No 3 (2017)
Prošlost, sadašnjost i budućnost gospodarenja šumama (Orazio Ciancio)
Integrirani pristup karakterizaciji pojasa drevne šume; studija slučaja Monte Egitto (Federico Guglielmo Maetzke, Giovanni Spampinato, Guglielmo Londi, Salvatore Vinciguerra)
Vol 72, No 4 (2017)
Toponimija šume Vallombrosa. Povijest područja za razumijevanje dinamike ekosustava i potrebe prostornog planiranja (Giovanni Galipò, Duccio Baldassini, Virginia Costagli)
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Ovo poljsko izdanje pokriva raznorodna područja šumskih istraživanja, pa i u posljednjem broju 2017. godine bavi se mehanizacijom rada i tržištem drva, ali i brojnim biološkim temama od kojih je zanimljivo istraživanje o vitalnosti stabala i biomasi običnog bora koje potvrđuje njegovu veliku upotrebljivost pri sanaciji odlagališta otpada i drugih oštećenih dijelova prirode. Također bi za naše uvijete moglo biti egzaktno istraživanje o usporedbi troškova kod prirodne odnosno umjetne obnove hrasta lužnjaka, koje potvrđuje i više od pet puta veće troškove pri umjetnoj obnovi.
Pregled posljednjeg izdanja: Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 4
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Struktura radnog vremena i produktivnost strojeva pri uklanjanju panjeva drobljenjem (Gałęzia T.)
Utjecaj prirodnih katastrofa na tržištu drva (Sikora A.T.)
Kontinuitet florističkog sastava dviju biljnih zajednica - Carici elongatae-Alnetum i Fraxino-Alnetum (Czapiewska N., Paź S., Dyderski M.K., Jagodziński A.M.)
Sisavaci u prehrani šumske sove Strix aluco u zapadnom dijelu šumskog područja Skierniewice (Središnja Poljska) (Gryz J., Krauze-Gryz D.)
Usporedba prirodne regeneracije smreke Picea abies (L.) Karst. u Kaszubskom pojezerju i na drugim područjima sjeverne Poljske (Szydlarski M., Modrzyński J., Stopiński M., Majewski M., Maras K.)
Analiza troškova umjetne i prirodne obnova hrasta u odabranim šumskim područjima (Kaliszewski A.)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Procjena vitalnosti stabala, biomase i morfologije korjenovog sustava običnog bora (Pinus sylvestris L.) koji raste na odlagalištu otpada iz flotacije olova i cinka (Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J.)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Opažanje kasne pojave šišmiša Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) pomoću kutije s prorezom za šišmiše (Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.)
Pojavnost lisnih minera hrasta lužnjaka Quercus robur L. u Bydgoszczu i okolici (D. Wrzesińska)
RASPRAVE
Spor oko šume Bialowiecza u svjetlu spora oko zaštite prirode u svijetu (Witkowski Z.)
NOVA MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA
Težište prošlogodišnjeg izdanja ovog časopisa je na člancima iz područja šumarskog transporta, od rekonstrukcije šumskih cesta, do optimizacije smještaja pomoćnih stovarišta i mreže šumskih cesta. Međutim, valja upozoriti na članke koji se bave npr. lidarskom izmjerom visine stabala, mikroklimom u šumama hrasta crnike ili prigodno, začetkom oplemenjivanja božićnih drvaca u Hrvatskoj.
Pregled posljednjeg izdanja: Godište 38, 2017
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Usporedba podataka prikupljenih različitim metodama terenske izmjere pri rekonstrukciji šumske ceste (Ivica Papa, Tibor Pentek, David Janeš, Tomislav Šerić, Dinko Vusić, Andreja Đuka)
Otvorenost gospodarske jedinice Belevine, NPŠO Zalesina, i prijedlog daljnjega otvaranja (Andreja Đuka, Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, David Janeš, Mislav Starčević, Ivica Papa)
Određivanje srednje udaljenosti privlačenja drva pomoću GlS-a (Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević, Jovan Kuburić)
Usporedba lidarskih i terenskih podataka pri izmjeri visine stabala u urbanim područjima (Ante Seletković, Martina Kičić, Alen Berta, Renata Pernar, Mario Ančić, Jelena Kolić, Ivan Balenović)
Utjecaj strukture sastojina na mikroklimu šumskih ekosustava hrasta crnike (Ouercus ilex L.) i alepskoga bora (Pinus halepensis Mili.) (Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Martina Šporčić, Željko Španjol, Roman Rosavec)
STRUČNI RADOVI
Određivanje najpovoljnijih mjesta pomoćnih stovarišta i najpovoljnijega pružanja šumske ceste ponderiranim grafičkim algoritmom optimizacije (Aidin Parsakhoo, Majid Lotfalian)
Inovacijske nagrade u šumarstvu (Mario Šporčić, Matija Landekić, Mijo Ćosić, Matija Bakarić)
Začetak oplemenjivanja božićnih drvaca u Hrvatskoj (Saša Bogdan, Ivica Čehulić, Mladen Ivanković)
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
Krajem prošle godine dobili smo i drugi svezak 46. godišta (2016.) ovog časopisa, čime smo kompletirali i ovo godište.
Volume 46, Issue 2:
Fenološka varijabilnost nekih populacija obične jele (Abies alba, MILL.) u Bosni i Hercegovini  (Memišević Hodžić M., Džakmić J., Ballian D.)
Evaluacija MLR i GWR regresionih modela zavisnosti tekućeg zapreminskog prirasta drvne produkcije od zalihe drvne mase, topografskih i spektralnih Landsat 8 podataka u mješovitim šumama sjeveroistočne Bosne (Čabaravdić A., Ibrahimspahić A., Osmanović M., Starčević M.)
Doprinos molekularno genetičkoj karakterizaciji Helleborus multifidus Vis. u Bosni i Hercegovini (Lasić L., Dorić S., Hanjalić J.,Čakar J., Kalamujić Stroil B., Radosavljević G., Pojskić N.)
Korištenje lovnih stabala za praćenje i suzbijanje potkornjaka Pityogenes chalcographus (L.) na planini Zvijezdi (Demirović N., Dautbašić M., Zahirović K., Mujezinović O.)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Komparativna analiza epilitskih dijatomejskih zajednica u izvorima i potocima planine Konjuh (Bosna i Hercegovina)  (Kamberović J., Kišić J., Hafner D., Plenković-Moraj A.)
Mikrobiološke karakteristike vode jezera Bistarac i jezera Vidara (Hodžić S., Širanović S., Avdić A., Husejnagić D.,Djedović A., Vuković N.)
REVUE FORESTIERE FRANÇAISE
Prispjela su dva izdanja Francuskog šumskog pregleda i to brojevi 1 i 2 za 2017. Od većeg broja zanimljivih članaka izdvajamo zanimljiv prikaz povjesti IUFRO organizacije, u kojoj su značajno participirali i hrvatski šumari, zatim dva operativna članka koja se bave evaluacijom šumarskih postupaka, i to kulturom tkiva kao načinom očuvanja biloške raznolikosti smreke u Quebecu, odnosno radom  na prilagodbi šumarskih praksa radi ublažavanja klimatskih promjena.
U svjetlu naše šumarske prakse možda je zanimljiv članak koji propituje zašto se u francuskoj šumarskoj praksi ne prihvaća previše teritorijani ustroj.
Francuska šumska politika javna je povijesna baština koja se temelji na sektorskoj i centraliziranoj osnovi. U kontekstu teritorijalne reforme, cilj ovog članka je analizirati kako je pitanje “teritorijalizacije” problematizirano i politizirano u šumskom sektoru. Pokazujemo da postoje brojne promjene u korist veće supsidijarnosti i subnacionalne diferencijacije šumske politike, ali da njihovi promotori u velikoj mjeri dominiraju akteri koji aktivno podržavaju konvergentni nacionalni model.
RFF - Numéro 1 - 2017
POLITIKE I INSTITUCIJE
Pravi način: 125. obljetnica Međunarodne unije šumarskih instituta (IUFRO) (Janina Radny, Konstantin von Teuffel)
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Prilagodba šumarske prakse radi ublažavanja učinaka klimatskih promjena. Rezultati za francuske plantaže hrasta kitnjaka temeljeni na uzgojnom pokusu u dvije mreže (François Lebourgeois, Raphaël Trouvé, Jean-Daniel Bontemps, Catherine Collet, Sébastien Daviller, Fabien Spicher, François Ningre, Daniel Rittié, Claudine Richter, Ingrid Seynave)
ALATI I METODE
Koja je pouzdanost vizualne procjene debljinskih klasa u opisu sastojine? (Sylvain Gaudin, Sophie Bertin, Noa Nicolas, Loïc Ottinger)
POVIJEST I TERITORIJE
Stabla ginkga u Bordeauxu (Jean-François Larché)
RFF - Numéro 2 - 2017
POLITIKA I INSTITUCIJE
Zašto francuska šumska politika ne želi ništa učiniti s teritorijalnim pristupom? (Arnaud Sergent)
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Trideset godina kasnije ... Je li sekvoja još uvijek dobar pokazatelj stanja očuvanja planinskih šuma? (Damien Marage, Guy Lemperera, Christophe Voreux)
ALATI I METODE
Optimiziranje operativne integracije somatskih klonova reznica bijele smreke (Picea glauca) u Quebecu (Mohammed S.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Lamhamedi, Josianne Deblois, Mario Renaud, Jean Beaulieu)
OKOLIŠ, KULTURA I DRUŠTVO
Diversifikacija upravljanja privatnim obiteljskim šumama u Francuskoj (Bernard Elyakime, Alain Cabanettes).
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
Osim većeg broja radova koji se dotiču računskih i GIS metodologija u šumarstvu, novi SEEFOR donosi nekoliko zanimljivih osvrta i prikaza šuma  komparativnih prikaza šumarskih praksi u Hrvatskoj i njenom okružju: Slovenija, Austrija, Mađarska, Češka, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, a za naglasiti je komparativna studija dominantnih poplavnih šuma u Češkoj i Hrvatskoj.
Pregled posljednjeg izdanja: SEEFOR Vol 8 No 2 (2017)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Biogeokemijsko modeliranje naspram izmjere godova – usporedba procijenjenih dinamika rasta u dvije šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj (Ostrogović Sever MZ, Paladinić E, Barcza Z, Hidy D, Kern A, Anić M, Marjanović H)
Prostorna i vremenska varijacija hrasta munike (Pinus heldreichii Christ.) uzduž gradijenta geografske širine u Kosovu i Albaniji (Bojaxhi F, Toromani E)
Smanjivanje rizika nepogoda primjenom GIS-a na primjeru sliva rijeke Čađavice (Ristić R, Polovina S, Malušević I, Radić B, Milčanović V, Ristić M)
Prostorna analiza dostupnosti površine prilikom gašenja požara na primjeru otoka Visa (Lepoglavec K, Žaček J, Nevečerel H, Seletković A, Pandur Z, Bačić M)
Evaluacija fotogrametrijskog digitalnog modela površine dobivenog bespilotnom letjelicom niske kvalitete temeljem usporedbe s LiDAR digitalnim modelom površine (Gašparović M, Seletković A, Berta A, Balenović I)
Struktura, prirast i urod žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u poplavnim šumama Republike Češke i Hrvatske (Dobrovolný L, Martiník A, Drvodelić D, Oršanić M)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Programi stručnog osposobljavanja o održivom gospodarenju šumama u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji (Krajter Ostoić, Huber P., Curman M., Wolfslehner B., Jandl R., Bogataj N., Rogelja T., Breznikar A., Krajnc N., Horvatinčić K., Tišma S., Horvatič M., Vuletić D.)
Prvi nalaz organizma za biološku kontrolu Torymus sinensis (Hymenoptera; Torymidae) u Bosni i Hercegovini (Matošević D., Mujezinović O., Dautbašić M.)
STRUČNI RAD
Pregled plantažnog uzgajanja kultivara običnog bagrema (Robinia pseudoacacia L.) u Mađarskoj (Rédei K., Keserű Zs., Csiha I., Rásó J.)
SYLWAN
U razdoblju od prvog prikaza prispio nam je iz Poljske oveći paket prošlogodišnjih izdanja, pa ćemo ovom prilikom predstaviti sadržaj tri posljednja broja ovog časopisa.
Od velikog broja članaka raznorodne tematike teško je nešto izdvojiti, ali možda bi bilo korisno pogledati šumarsko-političke teme koje se bave odnosom nacionalne šumarske politike i inicijative Šume Europe, potom pravnim aspektima urbanih šuma u Poljskoj ili zgodnom temom kolika je stvarna rekreacijska vrijednost šume, a koliko prihoda, odnosno troškova te šume zaista ostavljaju u bilanci šumarija.
Možda je zgodno pogledati i kako škanjci, jastrebovi i gavrani biraju stabla za gnježđenje ili kakav je utjecaj šumskouzgojnih zahvata na šišmiše.
Pregled sadržaja broja: 8 (2017)
Pojava, biologija i ekonomska važnost oštrozubog potkornjaka Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u Poljskoj (Radosław Plewa, Tomasz Mokrzycki)
Eutypella parasitica – novi patogen koji uzrokuje rak na deblima Acer spp. u Poljskoj (Tadeusz Kowalski, Bartłomiej Bednarz)

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Zdravlje topola u plantažama u zonama sanitarne zaštite talionica bakra Legnica i Głogów (Hanna Kwaśna)
Ciljevi i prioriteti “Nacionalne šumske politike” u svjetlu inicijative Šume Europe (prije MCPFE) (Adam Kaliszewski, Wojciech Gil)
Pravni aspekti urbanog šumarstva u Poljskoj (Roman Jaszczak, Bohdan Ważyński, Sandra Wajchman-Świtalska)
Odabir stabala za gniježđenje škanjca, jastreba i gavrana u šumi Augustów (Grzegorz Zawadzki, Dorota Zawadzka)
Utjecaj šumskog požara na vrijeme kašnjenja izravnog otjecanja kiše u malom slivu u Kalabriji (Vanessa Cogliandro, Adam Krajewski, Agnieszka Rutkowska, Paolo Porto, Kazimierz Banasik)
Utjecaj vlažnosti i vrsta drva na cijepanje (Jacek Brzózko, Przemysław Samoraj, Urszula Błuszkowska, Monika Aniszewska)
Drveni akordofoni u poljskim arheološkim zbirkama (Dorota Popławska, Hubert Lachowicz)
Pregled sadržaka broja: 9 (2017)
Procjena odabranih obilježja borovih sastojina na temelju točkastih oblaka izvedenih iz automatskog podudaranja aviosnimaka (Paweł Hawryło)
Točnost određivanja volumena na razini slojeva starosnih klasa u slojevitom uzorkovanju (Jan Banaś, Marek Drozd, Leszek Bujoczek, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt)
Rast sastojina bora u stadiju koljika s obzirom na metodu kultivacije na pošumljenom poljoprivrednom zemljištu (Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski, Jędrzej Szyguła)
Dugoročni učinci različitih intenziteta proreda u mladim borovim sastojinama (Tadeusz Zachara)
Utjecaj šumskih uzgojnih zahvata na šišmiše (Piotr Burgiełł)
Rekreacijske šume u godišnjoj bilanci šumskih okruga u usporedbi s procijenjenom rekreativnom vrijednosti šuma (Tomasz Dudek)
Karakteristična tehnička svojstva drva sibirskog bora (Pinus sibirica Du Tour.) (Agnieszka Jankowska, Bogusław Andres, Bartłomiej Mastyna)
Utjecaj podzemnih voda u gospodarenju šumama u perspektivi klimatskih promjena (Andrzej Boczoń, Anna Kowalska, Radosław Gawryś)
Analiza fosfora u šumskom glejskom podzolu u neplavljnoj terase rijeke Słupia (Jerzy Jonczak, Krzysztof Sztabkowski)
Brojnost i struktura vrsta kukaca balegara u regeneracijskom ciklusu borovih sastojina u šumi Człuchów (Pomeransko jezersko područje) (Adam Byk, Artur Rutkiewicz)
Pregled sadržaja broja: 10 (2017)
Usporedba velikih defekata drva u normizaciji zemalja Europske unije (Bigniew Malinowski, Marek Wieruszewski)
Poboljšanje učinkovitosti šumske inventarizacije stratificiranim uzorkovanjem(Jan Banaš, Marek Drozd, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek)
Zalihe malolisne lipe(Tilia cordata Mill.) u državnim šumama (Wojciech Gil, Grzegorz Zajączkowski)
Pojednostavljeni model distribucije promjera za jednodobne šume bora (Pinus sylvestris L.) (Radosław Jagiełło, Cezary Beker)
Jednadžbe za određivanje starosti bagrema (Robinia pseudoacacia L.) na temelju opsega stabla(Andrzej Węgiel, Tomasz Maliński, Jan Bocianowski, Grzegorz Rączka, Damian Sugiero)
Optimizacija prijevoza drva nabavljenog u jedinicama Državnih šuma (Bronisław Kłapeć, Wiktor Tracz, Krzysztof Janeczko)
Tehnička kvaliteta drva 35-godišnje smreke (Picea abies L. H. Karst) koja se uzgaja na eksperimentalnoj parceli na pokusnoj šumi Rogów (Anna Bieniasz, Hubert Lachowicz, Włodzimierz Buraczyk, Tadeusz Moskalik)
Procjena zdravstvenog statusa iglica bora (Pinus×rhaetica) u Nacionalnom parku Góry Stołowe(Katarzyna Patejuk, Wojciech Pusz)
Patogeni oomycetes iz roda Phytophthora - nova prijetnja šumama u Europi (Marta Ajchler, Małgorzata Łobocka, Tomasz Oszako).