DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 99     <-- 99 -->        PDF

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Igor ANIĆ
Godišnja skupština Akademije šumarskih znanosti održana je u utorak, 19. prosinca 2017., u zgradi Hrvatskog šumarskoga doma u Zagrebu.
U radnom dijelu skupštine usvojeni su zapisnici s prethodnih skupština održanih u prosincu 2016. i srpnju 2017., izvješće predsjednika o radu u proteklom razdoblju, izvješća o poslovanju za 2016., rebalans financijskog plana za 2017. te plan rada i financijski plan za 2018. godinu.
Akademik Igor Anić, predsjednik Akademije šumarskih znanosti, u svom je izvješću o radu u protekom razdoblju istaknuo sljedeće.
Akademija šumarskih znanosti je osnovana 29. veljače 1996. godine. Postala je time, uz Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske, Akademiju pravnih znanosti Hrvatske, Akademiju tehničkih znanosti Hrvatske i nedavno osnovanu Akademiju poljoprivrednih znanosti Hrvatske, jedna od pet strukovnih znanstvenih udruga koje danas djeluju u Republici Hrvatskoj.
Prema odredbi Članka 3. Pravilnika o izboru u članstvo Akademija šumarskih znanosti može imati najviše 50 redovitih i izvanrednih članova, 40 članova suradnika, 10 počasnih članova i neograničen broj članova savjetnika.
Na dan održavanja skupštine Akademija šumarskih znanosti ima 63 člana, od čega je 18 redovitih članova, 6 počasnih članova, 14 izvanrednih članova, 19 članova suradnika i 6 članova savjetnika.
Redoviti članovi su: akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Andrija Bogner, prof. dr. sc. Jura Čavlović, prof. dr. sc. Jozo Franjić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Marijan Grubešić, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Boris Hrašovec, prof. dr. sc. Ante Krpan, prof. dr. sc. Boris Ljuljka, akademik Slavko Matić, prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Šime Meštrović, prof. dr. sc. Tibor Pentek, prof. dr. sc. Renata Pernar, prof. dr. sc. Zvonko Seletković, dr. sc. Vlado Topić i prof. dr. sc. Joso Vukelić.
Počasni članovi su: prof. dr. sc. Paula Durbešić, dr. sc. Marija Halambek, dr. sc. Miroslav Harapin, prof. dr. sc. Ana Pranjić, prof. dr. sc. Milan Saniga (Slovačka) i prof. dr. sc. Karl Stampfer (Austrija).
Izvanredni članovi su: prof. dr. sc. Dario Baričević, prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić, izv. prof. dr. sc. Mario Božić, prof. dr. sc. Danko Diminić, prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, dr. sc. Vice Ivančević, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, prof. dr. sc. Davorin Kajba, prof. dr. sc. Milan Oršanić, prof. dr. sc. Nikola Pernar, dr. sc. Stjepan Petrović, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, dr. sc. Boris Vrbek i dr. sc. Dijana Vuletić.
Članovi suradnici su: prof. dr. sc. Dalibor Ballian, dr. sc. Lukrecija Butorac, doc. dr. sc. Damir Drvodelić, dr. sc. Tomislav Dubravac, dr. sc. Mladen Ivanković, izv. prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, dr. sc. Dinka Matošević, doc. dr. sc. Stjepan Mikac, dr. sc. Sanja Perić, dr. sc. Milan Pernek, izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, dr. sc. Nenad Potočić, izv. prof. dr. sc. Ante Seletković, dr. sc. Ivan Seletković, izv. prof. dr. sc. Mario Šporčić, izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, doc. dr. sc. Damir Ugarković, doc. dr. sc. Zoran Vlaović i prof. dr. sc. Željko Zečić.
Član savjetnik je nova kategorija članova Akademije. Uvedena je odlukom Skupštine, 2. prosinca 2016. godine, usvajanjem izmjena i dopuna Pravilnika o izboru članova. U članove savjetnike Akademije šumarskih znanosti prevedeni su dosadašnji redoviti članovi: 1. dr. sc. Joso Gračan, 2. dr. sc. Stevo Orlić, 3. prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, 4. prof. dr. sc. Stjepan Tkalec, 5. prof. dr. sc. Stanislav Sever, 6. prof. dr. sc. Božidar Petrić i 7. prof. dr. sc. Mladen Figurić.
Tijekom 2017. godine preminuli su dr. sc. Joso Gračan, član savjetnik i jedan od utemeljitelja Akademije šumarskih znanosti te dr. sc. Marinko Prka, član suradnik.
Djelatnost Akademije se ostvaruje u njezina četiri odsjeka: Odsjek za uzgajanje šuma (tajnik prof. dr. sc. Davorin Kajba), Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku (tajnik prof. dr. sc. Renata Pernar), Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo (tajnik prof. dr. sc. Milan Glavaš) i Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva (tajnik prof. dr. sc. Andrija Bogner).
Na temelju Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti konstituirale su 12. lipnja 2014. godine Savjet i Koordinaciju akademija. Akademiju šumarskih znanosti u Savjetu akademija predstavljaju akademik Igor Anić, predsjednik, prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik i prof. dr. sc. Ivica Grbac, dopredsjednik.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 100     <-- 100 -->        PDF

U Koordinaciji akademija naš predstavnik je prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik.
Članovi Akademije šumarskih znanosti sudjelovali su u radu Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) kojega vodi akademik Slavko Matić, Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU te Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU, čija je dopredsjednica naša redovita članica i tajnica Odsjeka uređivanje šuma i šumarsku politiku prof. dr. sc. Renata Pernar.
Suradnja s Hrvatskim šumarskim društvom (HŠD) ostvarivala se kroz aktivno članstvo našeg predstavnika u Upravnom odboru, akademika Slavka Matića. Uz njega, naši članovi, akademik Igor Anić, dr. sc. Lukrecija Butorac, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Ivica Grbac i dr. sc. Dijana Vuletić su također članovi Upravnog odbora HŠD.
Suradnja sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ostvarena je kroz suorganizaciju međunarodnog znanstvenog skupa „ICWST – Primjena znanosti u drvoprerađivački sektor“, koji je održan 7. i 8. prosinca 2017. godine. U prigodi obilježavanja Dana inženjera Republike Hrvatske na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2. ožujka 2017. godine, održana je svečanost na kojoj je akademik Igor Anić, predsjednik Akademije šumarskih znanosti, održao predavanje pod naslovom „Stanje i perspektiva šuma i šumarstva Hrvatske“. Šumarski fakultet pomogao je donacijom krajem 2016. godine rad Akademije, na čemu se zahvaljujemo.
Suradnja s Hrvatskim šumarskim institutom ostvaruje se kroz suorganizaciju međunarodnog znanstvenog skupa “Natural resources, green technology and sustainable development/3 – GREEN 2018”, koji će se održati u Zagrebu, 6. – 8. lipnja 2018. godine. Osim toga, Akademija je prihvatila poziv Hrvatskog šumarskog instituta za suorganizaciju znanstvenog skupa „Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost“ koji će se održati 9. veljače 2018. godine. Na tom skupu prisjetit ćemo se istaknutih šumarskih znanstvenika, djelatnika Hrvatskog šumarskog instituta i Šumarskoga fakulteta, članova Akademije šumarskih znanosti, koji su poginuli prije 20 godina u prometnoj nesreći.
Na temelju javnog poziva Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, članovi Akademije pozvani su za prijavu tema za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT), u sklopu programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu. Treba istaknuti da je prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, izvanredni član Akademije, ujedno i predsjednik HKIŠDT. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, izvanredni član, predsjedava Razredom inženjera šumarstva, a prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, izvanredni član, predsjedava Razredom inženjera drvne tehnologije. HKIŠDT je krajem 2016. godine pomogla rad Akademije inicijalnim sredstvima za pripremu znanstvene monografije o poljskom jasenu, na čemu se zahvaljujemo.
Naši članovi su održali mnoga javna predavanja od kojih ovom prilikom ističemo dva: prof. dr. sc. Josip Margaletić, Šumski ekosustavi Hrvatske kao prirodna staništa uzročnika zoonoza, predavanje održano 28. ožujka 2017. godine, u Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske, te prof. dr. sc. Nikola Pernar, Tlo šumskih ekosustava posebice u svjetlu suvremene antropogenizacije okoliša, predavanje održano 5. prosinca 2017. u Velikoj dvorani Matice Hrvatske.

ŠUMARSKI LIST 1-2/2018 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Uredništvo znanstvene monografije „Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj“ sastalo se 12. travnja 2017. i 7. studenog 2017. godine. Na sjednicama se raspravljalo o sadržaju i tehničkom uređenju knjige. Donešene su odluke, a ovih dana uputit će se pisma potencijalnim glavnim autorima, sa zamolbom za pripremu rukopisa s prilozima do kraja mjeseca ožujka 2018. godine. Očekujemo kako ćemo tijekom 2018. godine intenzivirati sve aktivnosti na izradi novog značajnog znanstvenog monografskog izdanja Akademije šumarskih znanosti.
Na svečanom dijelu skupštine promovirani su novoizabrani i reizabrani članovi Akademije šumarskih znanosti koji su zvanja stekli izborom na Skupštini održanoj 3. srpnja 2017.
Novi članovi AŠZ:
a)             počasni član, Odsjek za uzgajanje šuma
1.             prof. dr. sc. Milan Saniga, Tehničko sveučilište Zvolen, Šumarski fakultet, Slovačka
b)            izvanredni član, Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva
1.             prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
c)             član suradnik, prvi izbor, Odsjek za uzgajanje šuma
1.             dr. sc. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
2.             doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
3.             doc. dr. sc. Stjepan Mikac, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
d)            član suradnik, prvi izbor, Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva
1.             izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
2.             doc. dr. sc Zoran Vlaović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
3.             prof. dr. sc. Željko Zečić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Reizabrani dosadašnji članovi suradnici:
a)             Odsjek za uzgajanje šuma
1.             dr. sc. Mladen Ivanković, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
2.             dr. sc. Sanja Perić, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
3.             dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
4.             dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
b)            Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo
1.             prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
2.             dr. sc. Milan Pernek, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
U članove savjetnike Akademije šumarskih znanosti prevedeni su dosadašnji redoviti članovi:
                1. dr. sc. Joso Gračan
                2. dr. sc. Stevo Orlić
                3. prof. dr. sc. Ivo Trinajstić
                4. prof. dr. sc. Stjepan Tkalec
                5. prof. dr. sc. Stanislav Sever
                6. prof. dr. sc. Božidar Petrić
                7. prof. dr. sc. Mladen Figurić.