DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 71     <-- 71 -->        PDF

i potaknuti znanstvena istraživanja koja bi trebala definirati optimalni način rada i omogućiti njegovo unificiranje i primjenu u sastojinama hrasta lužnjaka.
NAČIN RADA
MODE OF OPERATION
Osnivanje mreže izvoznih putova i uzgojnih staza: Mreža budućih izvoznih putova i uzgojnih staza osniva se nakon dovršnoga sijeka u mladoj sastojini neposredno prije provedbe prvoga uzgojnoga zahvata, bilo njege pomlatka, bilo popunjavanja dijelova pomladne površine sadnicama (do tri godine nakon dovršnoga sijeka). U pravilnim odjelima nizinskih šuma (750 × 750 m) uobičajeno je da se izvozni putovi izrađuju u širini od 3 m na udaljenosti između osi od 37,5 m, a uvijek su položeni okomito na šumsku cestu (tvrdi put). Okomito na njih, a paralelno sa šumskom cestom izrađuju se uzgojne staze širine 1,5 m na udaljenosti između osi od 6,5 m. Kad se posao dovrši, mreža izvoznih putova i uzgojnih staza omeđuje segmente obrasle površine dimenzija 34,5 × 5 metara (Posarić, 2007), što se može vidjeti na Slici 1. Širina sitnilice pri osnivanju i rotosjekača pri održavanju uzgojnih staza je oko 1,5 metar, što je ujedno i širina staze, a obrasle površine između staza široke su najčešće po 5 metara (npr. UŠP Našice, Osijek i Vinkovci), ali ima primjera da su široke 10 m ili šire (npr. UŠP Požega i Nova Gradiška). Dvije uzgojne staze izrađuju se u dvostrukoj širini (3 m), jedna na 250 m i druga na 500 m, one čine protupožarne putove. Razmak između izvoznih putova uvjetovan je dimenzijama odjela u nizinskim šumama. Pravilni odjeli, kako je već navedeno, dimenzija su 750 × 750 metara. Oni se pri doznaci i sječi podijele na 10 jednakih cjelina – sječnih linija širine 75 m. Ta širina odgovara dvostrukoj visini dominantnih stabala i ne smije biti manja zbog obveznih međusobnih udaljenosti susjednih sjekačkih ekipa pri obaranju stabala. Doznaka i sječa rade se u tim zasebnim cjelinama, ali one su preširoke za privlačenje drva. Stoga je odlučeno sredinom svake postaviti još jedan izvozni pravac, čime se dobiva razmak osi izvoznih putova od 37,5 m. Širina putova od 3 m uvjetovana je širinom sitnilice i rotosjekača (oko 1,5 m), pa kad se spoje dva prohoda (otkosa) dobiva se širina od oko 3 m, koja omogućava nesmetan prolazak traktora. Razmak između uzgojnih staza od 5 m određen je još 1979. operativnom uputom „Slavonske šume“ (Sabljak, 1990), jer su se razmaci od 30 m i 10 m, koji su također pokusno korišteni, pokazali nedovoljnima za učinkovit rad. Zaključeno je da se u organizacijskome smislu pri širinama većim od 5 metara smanjuje učinkovitost rada, ali i kontrole, pa je ta širina tada odabrana kao ona koja će se operativno koristiti s ciljem da se njega napravi što lakše i jednostavnije, uz zadržavanje dovoljnih širina koje će omogućiti prirodan rast i razvoj većine biljaka. Što se tiče tehnologije izrade,