DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2018 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ona je tijekom vremena napredovala. U početku je s dviju nasuprotnih strana odjela najprije rađeno precizno razmjeravanje mjernom vrpcom i iskolčavanje osi izvoznih putova. Potom bi čitavom dužinom odjela bile uravnate četiri vrlo visoke trasirke (tzv. mašale), a traktorist bi radio dogledajući poravnate trasirke (Slike 2.1 i 2.2). U povratku bi provukao drugi prohod uz prvi i tako bi izradio sve izvozne putove. Nakon toga na preostale dvije nasuprotne stranice odjela ponovilo bi se razmjeravanje i iskolčavanje, ovoga puta na razmacima od 6,5 m i nakon toga bi se sitnilicom izvukle uzgojne staze okomito na izvozne pravce, također uz praćenje uravnatih visokih trasirki dužinom odjela. Na ovaj način izvozni putovi i staze precizno su rađeni uz učinak nešto manji od 1 ha dnevno i uz rad 3 radnika dnevno. Godine 2006. revirnik Mario Blaževac osmislio je jednostavan način kojim se traktorist sam orijentira prema susjednoj stazi spajanjem na traktor bočne metalne poluge dužine 5 m, na čijem je kraju visio lanac (Slika 3.1). Traktorist iz kabine vidi susjednu stazu i drži pravac na način da lanac pri radu visi točno na njezinu rubu (Slika 3.2). Tako je traktorist pomoću trasirki radio samo izvozne putove, a sve uzgojne staze je izrađivao uz pomoć bočne poluge, što je predstavljalo veliku uštedu radniko-dana. Tehnologija GPS navigacije uvedena je 2015. godine u sve šumarije Uprave šuma podružnice Vinkovci (na po jedan traktor). Pokazalo se da se satelitskim navođenjem može vrlo precizno formirati mreža izvoznih putova i uzgojnih staza (Slika 4), ali također provoditi zaštitu od hrastove pepelnice i obavljati sve druge poslove koji su do tada zahtijevali trasiranu površinu. Nedostatak joj je veliko odstupanje pri nailasku na neporavnate kolotrage nastale