DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2019 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Volkova, P., Dzhafarova, A., Fedorova, D., Gladchenko, M., Karnayeva, A., Pozdnyakov, O., Slobodkina, Y., Tilipman, D., Petrov, P., 2013. Effect of two types and different quantities of bait on the efficiency of funnel traps for diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae), with special emphasis on Graphoderus bilineatus DeGeer, 1774. Latvijas Entomologs 52, 119–129.
Vujčić-Karlo, S., Brigić, A., Šerić Jelaska, L., Kokan, B., Hrašovec, B., 2007. Crveni popis ugroženih vrsta trčaka (Coleoptera, Carabidae) u Hrvatskoj.
Vujčić-Karlo, S., Klipa, M., 1998. 2.2. Fauna trčaka Turopoljskog lu­ga, in: Tvrtković, N. (Ed.), Rezultati druge godine bioloških is­traživanja (1998) uz preporuku za zaštitu i korištenje u poučne i turističke svrhe. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, pp. 83–99.
Warchałowski, A., 2003. Chrysomelidae: the leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area. Natura Optima dux Foundation, Warszawa.
Warchałowski, A., 2010. The Palearctic Chrysomelidae. Identification keys. Natura Optima Dux Foundation, Warszawa.
Ziani, S., Bezděk, A., Branco, T., Hillert, O., Jákl, S., Král, D., Mantič, M., Rößner, E., Sehnal, R., 2015. New country records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from the Palearctic Region. Insecta Mundi 0409, 1–36.
Sažetak
Vlažna staništa pružaju mnoge usluge ekosustava, npr. služe kao prirodne retencije poplavnih voda, a mogu biti i područja za rekreaciju šire javnosti. Predstavljaju i životno važna staništa za brojne životinjske vrste, stoga su mnoga vlažna staništa pod nekim stupnjem zaštite. Unatoč tomu, fauna mnogih vlažnih staništa i dalje je većinom nepoznata, posebice po pitanju kornjaša. Nepoznavanje faune određenog područja otežava upravljanje istim. Jedna takva lokacija je šuma Turopoljski lug, smještena jugoistočno od glavnog grada Zagreba. Terensko istraživanje provedeno je od ožujka do rujna 2017. Koristile su se četiri metode: kečiranje, zamke s mamcima na stablima, svjetlosne zamke s UV žaruljama po noći i sakupljanje rukom. Rezultatima je pridodano i nekoliko nalaza od ranije. Ukupan broj poznatih vrsta kornjaša za Turopoljski lug podignut je s 51 na 133. Devet vrsta imaju gotovo ugrožen IUCN status ugroženosti, od kojih je sedam saproksilnog načina života. Iz područja su poznate tri vrste navedene u Dodacima II i IV Direktive o staništima, od kojih smo zabilježili samo Cerambyx cerdo. Također, pronađen je zanemaren nalaz iz literature za četvrtu – Phryganophilus ruficollis. Potrebno je preispitati i, po potrebi, izmijeniti dosadašnji način upravljanja šumom. Buduća usmjerena istraživanja određenih skupina kornjaša trebala bi uroditi dodatnim povećanjem broja vrsta poznatih za lug, dok bi ciljano kartiranje prisutnosti vrsta s Dodataka iznjedrilo prijeko potrebne podatke za zaštitu prirode.
Ključne riječi: poplavna šuma, Ekološka mreža Natura 2000, Cerambyx cerdo, Phryganophilus ruficollis, Trox perrisii, zaštićena područja