DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2019 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Održana radionica SUSTREE projekta i premijera dokumentarnog filma ”Šume bez granica”
Martina Đodan
Klimatske promjene ugrožavaju raznolikost šuma u Središnjoj Europi. Stoga sa sigurnošću možemo reći kako su prilagodba na klimatske promjene i zaštita prioritetne zadaće gospodarenja šumama. Prirodna prilagodba na temperaturne promjene i ekstremne vremenske pojave izazov je za šumske ekosustave zbog njihovih dugih ophodnji. Kako bi se osigurala potrajnost ekoloških i gospodarskih funkcija šuma neophodna je primjena adaptacijskih šumskouzgojnih aktivnosti. Obećavajuću strategiju predstavlja sadnja šumskih vrsta drveća ili provenijencija koje imaju veću sposobnost prilagodbe na predstojeće promjene. SUSTREE projektom (Sustainable utilization of forest genetic resources in climate change) želi se odgovoriti upravo na takva pitanja te promovirati adaptacijske šumskouzgojne aktivnosti stručnjacima u praktičnom šumarstvu i široj javnosti.
SUSTREE (SUStainable TREEs) je project koji financira Interreg CENTRAL EUROPE platforme. Predstavlja primjer učinkovite suradnje šumarskog sektora Središnje Europe sa 8 partnerskih institutcija iz 6 zemalja (Austrije, Mađarske, Poljske, Slovačke, Njemačke i Republike Češke). Ova suradnja šumarskih stručnjaka usmjerena je na genetsku raznolikost šumskog sjemena i zakonodavne okvire prekograničkog prijenosa sjemena u okvirima klimatskih promjena.
Radionica pod nazivom “Potpomognuti tokovi gena šumskog drveća za ublažavanje klimatskih promjena” (Assisted gene flow of trees to mitigate climate change) održana je na Češkom prirodoslovnom fakultetu u Pragu (Czech University of Life Sciences in Prague – CULS) 27. i 28. ožujka 2019. godine. Radionica je održana kako bi se prezentirali rezultati SUSTREE projekta, ali i postojeća saznanja prikupljena na pokusima provenijencija najznačajnijih europskih vrsta drveća, oplemenjivanja šumskog drveća te općenito problematike gospodarenja šumama u svijetlu klimatskih promjena. Osobiti je naglasak stavljen na postojeća saznanja produktivnosti pojedinih vrsta i provenijencija iz Jugoistočne Europe, kao i introduciranih vrsta drveća. Na radionici su sudjelovala četiri predstavnika iz Republike Hrvatske: prof. dr. sc. Saša Bogdan, doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan i doc. dr. sc. Martina Temunović sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dr. sc. Martina Đodan s Hrvatskog šumarskog instituta.
Prof. dr. sc. S. Bogdan (Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku) izložio je rezultate istraživanja utjecaja suše na fenologiju listanja i osjetljivosti na mraz devet europskih provenijencija hrasta lužnjaka. Prezentacija je održana pod nazivom:
• Utjecaj suše na fenologiju listanja i osjetljivost na mraz u pokusu provenijencija hrasta lužnjaka (Drought effects on leaf phenology and frost susceptibility in a Quercus robur provenance trial) – prof. dr. sc. Saša Bogdan
Dr. sc. Martina Đodan (Zavod za uzgajanje šuma Hrvatskoga šumarskog instituta) izložila je problematiku gospodarenja zelenom duglazijom u Hrvatskoj. Prezentacija je održana pod nazivom:
• Produktivnost provenijencija zelene duglazije – problematika gospodarenja i zaključci nakon 60 godina istraživanja (Productivity of Douglas-fir provenances – practical forestry issues and conclusions after sixty years of research) - dr. sc. Martina Đodan, dr. sc. Sanja Perić
Kao rezultat dobre međunarodne suradnje sudionici SUSTREE projekta pripremili su dokumentarni film „Šume bez granica“. Premijera filma održana je u Pragu (Republika Češka) u kinu Svetozor, 28. ožujka 2019. godine. Uoči premijere filma održana je rasprava o brzoj dinamici predviđenih klimatskih promjena, sposobnosti prilagodbe pojedinih vrsta te mogućnostima adaptacijskih strategija gospodarenja šumama. Otvorena su i pitanja povezana s potpomognutom migracijom gena i adaptacijskim šumskouzgojnim aktivnostima. Cilj filma je podizanje svijesti istraživačima i široj javnosti o važnosti

ŠUMARSKI LIST 5-6/2019 str. 83     <-- 83 -->        PDF

adaptacijskih mjera i načinima izmjene šumskog reprodukcijskog materijala vrsta veće sposobnosti prilagodbe između zemalja Središnje Europe. Pozivamo vas da pogledate film koji je sada dostupan na web stranici: https://www.youtube.com/watch?v=DcWzEt-U5xI. Dodatne informacije vezane za SUSTREE projekt mogu se pronaći na službenoj web stranici projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SUSTREE.html.