DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 52     <-- 52 -->        PDF

motornih pila lančanica u pridobivanju drva, sve je veća uporaba biorazgradivih ulja za podmazivanje lanca.
Postoji velik broj čimbenika koji određuju potrošnju goriva i maziva. Utjecajni faktori potrošnje goriva i maziva pri radu s motornom pilom mogu se podijeliti u četiri grupe:
– vanjski faktori (klimatski, terenski, sastojinski i faktori drveta/stabla),
– faktori stroja (faktori motora, radnog i transmisionog dijela),
– tehnološki faktori (metod rada, tehnika/način rezanja, oblici rezanja i radne operacije)  i
– organizacijski faktori (manipulacija gorivom, održavanje stroja, obrazovanje rukovatelja, stimulacija i dr.).
Obavljena su brojna istraživanja potrošnje goriva i maziva, kao i studije rada i vremena, u različitim uvjetima, a neka od istraživanja su navedena u nastavku teksta.
Prema podacima iz Hrvatske, pridobivanje drva je najveći potrošač energije u šumarstvu, pri čemu sječa i izrada sudjeluju sa 11,72 %, privlačenje 48,69 % i transport s utovarom i istovarom 39,59 % (Igrčić 1983). 
Angažiranjem radnika na poslovima oštrenja lanaca motornih pila, potrošnja goriva smanjila se sa 0,38 L/m3 na 0,27 L/m3 (Matošević 1983).
Nepravilno podešen rasplinjač motorne pile povećava potrošnju goriva za oko 0,7 L/h, a nenaoštren lanac povećava potrošnju za 30-40 % (Trohar 1984).
Rebula (1985) je ispitivao utrošak goriva kod sječe i izrade, te ustanovio široke granice potrošnje goriva motornih pila, koje se kod četinjača kreću od 0,292 do 0,98 L/m3, odnosno kod listača od 0,129 do 0,244 L/m3. Variranja su nešto manja u odnosu na vremensku jedinicu (1,05 do 1,1 L/ pogonski sat). Ulje za podmazivanje motora sudjelovalo je sa oko 4% u utrošku goriva.
Sever i dr. (1989) istražujući potrošnju goriva na radovima proreda sastojina, navode da je potrošnja goriva iznosila 0,163 do 0,296 L/m3 i maziva 0,085 do 0,15 L/m3.
Istraživanja u Hrvatskoj upućuju na prosječnu potrošnju goriva pri sječi i izradi od 0,15 do 0,30 L/m3, a maziva od 0,08 do 0,15 L/m3 (Martinić i Vondra 1989).
Šumarstvo se karakterizira znatnim utrošcima tečnih goriva i maziva, a pritom dizel gorivo sudjeluje sa 68,1%, benzin 25,8%, ulja i maziva 5,2 %, a električna energija samo sa 0,1 %  (Petrović 1989).
Prosječna potrošnja pogonskog goriva u 2009. godini, za motorne pile Husqvarna 372 XP  pri sječi i izradi drvnih sortimenata na šumsko gospodarskom području ‘’Gornjebosansko’’, iznosila je 0,15 L/m³. Prosječna potrošnja ulja korištenog za podmazivanje lanca i vodilice je bila 0,06 L/m³ (Ganić 2010).
Pri sječi i izradi drveta na području P.J. Šumarija Vareš u mješovitoj sastojini jele i smrče, odjel 37., prosječna potrošnja goriva po stablu iznosila je 0,179 L, odnosno 0,087 L/m³. Prosječna potrošnja maziva po stablu iznosila je 0,039 L, odnosno 0,018 L/m³. Prosječna potrošnja goriva po obujmu izrađenih drvnih sortimenata iznosila je 0,104 L/m³, a maziva 0,023 L/m³ (Halilović i dr. 2012).
U fazi sječe i izrade drveta na području odjela 104, G.J. „Oskova“, Š.G.P. „Sprečko“ u sastojini bukve na dubokom kiselo smeđem zemljištu na silikatnim supstratima, izmjerena prosječna potrošnja goriva po stablu iznosila je 0,402 L, odnosno 0,154 L/m³. Izmjerena prosječna potrošnja maziva po stablu iznosila je 0,089 L, odnosno 0,036 L/m³. Izmjerena prosječna potrošnja goriva po obujmu izrađenih drvnih sortimenata iznosila je 0,202 L/m³, a prosječna potrošnja maziva 0,047 L/m³ (Trumić 2013).
Osnovni cilj ovog istraživanja je analiza potrošnje goriva i maziva pri radu s različitim motornim pilama pri sječi i izradi drvnih sortimenata hrasta kitnjaka. U ovom konkretnom slučaju je obavljeno mjerenje potrošnje goriva i maziva pri sječi i izradi drvnih sortimenata hrasta kitnjaka sa dvije motorne pile različitih proizvođača, tj. motorna pila Husqvarna 365 i motorna pila Dolmar PS – 7310.
MATERIJALI I METODE
MATERIALS AND METHODS
Istraživanja su provedena u odjelu 203, koji prema Š.G.O. pripada G.J. „Gostović“, a koja se nalazi u sastavu P.J. Šumarija „Zavidovići“ (slika 1.). Po konfiguraciji terena to je strmo nagnuta padina, ispresijecana potocima i jarcima.
U šumarstvu BiH motorne pile predstavljaju osnovno sredstvo rada pri sječi i izradi drvnih sortimenata. Za istraživanje u fazi sječe i izrade stabala hrasta kitnjaka upotrijebljene su motorne pile Husqvarna 365 (slika 2.) i Dolmar PS – 7310