DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Na osnovu provedene regresijske analize može se zaključiti da postoji ovisnost (R2=0,8273/R2=0,902) između potrošnje maziva po jedinici obujma stabla i veličine prsnog promjera. Potrošnja maziva, isto kao i potrošnja goriva po jedinici proizvoda (m3) je manja što je stablo većeg prsnog promjera i obrnuto (slika 10.). Prosječna potrošnja maziva po jedinici obujma za stabla posječena motornom pilom Husqvarna 365 je iznosila 0,061 L/m3, a za stabla posječena motornom pilom Dolmar PS – 7310 je iznosila 0,059 L/m3.
Ovisnost potrošnje goriva o obujmu izrađene oblovine – Fuel consumption depending on volume of processed technical roundwood
Ovisnost potrošnje goriva o obujmu izrađene oblovine prikazana je na dijagramu na slici 11. Regresijskom analizom je ustanovljeno da postoji ovisnost (R2=0,7332/R2=0,7632) između potrošnje goriva i obujma izrađene oblovine za stabla posječena motornom pilom Husqvarna 365, a također i za stabla posječena motornom pilom Dolmar PS – 7310. S povećanjem obujma izrađene oblovine povećava se i potrošnja goriva i obratno.
Kada je u pitanju prosječna potrošnja goriva iskazana po obujmu izrađene oblovine za stabla koja su posječena motornom pilom Husqvarna 365, ona iznosi 0,306 L/m3, dok za stabla posječena motornom pilom Dolmar PS – 7310 potrošnja goriva iznosi 0,264  L/m3. Na osnovi ovih podataka se jasno uočava razlika između motornih pila. Utrošak goriva kod motorne pile Dolmar PS – 7310 je manji nego kod motorne pile Husqvarna 365. Ta razlika iznosi 0,042 L/m3 izrađenih sortimenata.
Također se može zaključiti da postoji ovisnost (R2=0,7027/ R2=0,6326) između potrošnje goriva i obujma izrađene oblovine (slika 12.). Može se zaključiti da se s povećanjem obujma izrađene oblovine smanjuje potrošnja goriva i obrnuto.
Ovisnost potrošnje maziva o obujmu izrađene oblovine – Lubricant consumption depending on volume of processed technical roundwood
Na temelju regresijske analize ustanovljena je ovisnost između potrošnje maziva i obujma izrađene oblovine za stabla posječena motornom pilom Husqvarna 365. Izmjerena prosječna potrošnja maziva po m3 izrađene oblovine iznosi 0,102 L/m3.
Za stabla posječena motornom pilom Dolmar PS – 7310 isto tako postoji ovisnost između ova dva parametra.
Izmjerena prosječna potrošnja maziva po m3 izrađene oblovine iznosi 0,09 L/m3.
Također je uočena manja potrošnja kod motorne pile Dolmar PS – 7310 u odnosu na motornu pilu Husqvarna 365. Ta razlika iznosi 0,012 L/m3.
U skladu sa metodikom rada izvršeno je testiranje potrošnje goriva i maziva po obujmu izrađenih drvnih sortimenata za oba tipa motornih pila.
U skladu sa provedenim testiranjem utvrđeno je da nema statistički značajnih razlika između potrošnje goriva za oba tipa motornih pila (p=0.43).
Također, razlika u potrošnji maziva pri primjeni dva tipa motornih pila nije statistički značajna (p=0.84).
RASPRAVA
DISCUSSION
U šumarstvu kao privrednoj grani potrošnja goriva i maziva zauzima posebno mjesto. U obavljenom istraživanju dobiveni podaci su objektivni, i treba istaći da ne postoji statistički značajna razlika u potrošnji goriva i maziva između motornih pila Husqvarna 365 i Dolmar PS – 7310.