DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Husqvarna 365 iznosi 0,102 L/m3, odnosno 0,09 L/m3 za motornu pilu Dolmar PS – 7310.
Iako su prosječne vrijednosti potrošnje goriva i maziva kod motorne pile Husqvarna 365 bile nešto veće u odnosu na Dolmar PS – 7310, na osnovu rezultata t-testa ustanovljeno je da između utrošaka goriva i maziva ne postoje statistički značajne razlike za oba tipa motornih pila.
Obzirom na širok raspon potrošnje goriva i maziva, kao i na napredak u razvoju sredstava rada u pridobivanju drva, potrebno je i dalje posvećivati veliku pozornost racionalizaciji potrošnje, kao i smanjenju njihovih štetnih uticaja na čovjeka i okoliš uvođenjem i korištenjem biorazgradivih goriva i maziva.
Uštede goriva i maziva pri radu s motornom pilom mogle bi se ostvariti izborom adekvatne motorne pile, ovisno o sječivoj drvnoj masi, redovnom kontrolom ispravnosti, podešenošću rasplinjača, uljne pumpe, ispravnosti i naoštrenosti lanca motorne pile, pravilnom tehnikom rada i nizom drugih mjera, a ponajprije edukacijom i stimulacijom radnika.
U skladu s trendom razvoja strojeva i u cilju racionalizacije, potrebno je proširiti mjerenja i napraviti nove normative za potrošnju goriva i maziva motornih pila na širem području BiH.
Uvođenje suvremene mehanizacije u pridobivanju drva postala je danas neophodnost, koja ima za cilj humanizaciju ljudskog rada uz povećanje produktivnosti i ekonomičnosti rada.
LITERATURA
REFERENCES
Bajić, V., Danilović, M. (2002): Potrošnja goriva i maziva pri seči u mladim hrastovo-grabovim sastojinama. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br. 86, str. 59 - 66.
Čabaravdić, A., Ibrahimspahić, A. (2017): Planiranje eksperimenata u šumarstvu i hortikulturi. Sarajevo, Šumarski fakultet Univeziteta u Sarajevu.
Drinić, P. Matić, V. Pavlič, J. Prolić, N. Stojanović, O. Vukmirović, V. (1990): Tablice taksacionih elemenata visokih izdanačkih šuma u Bosni  i Hercegovini.
Gałęzia, T. (2014): Analysis of the duration of basic logging operations performed using a chainsaw. Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), Vol. 75(1): 25 - 30.
Ganić, E., (2010): Potrošnja goriva i maziva pri radu sa motornom pilom u fazi sječe i izrade drveta. Završni rad. Šumarski fakultet u Sarajevu, str. 1-58.
Halilović, V., (2012): Komparacija metoda dobivanja šumske biomase kao obnovljivog izvora energije iz hrastovih sastojina. Disertacija, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2012, str. 1 – 154.
Halilović, V., Gurda, S., Sokolović, Dž., Musić, J., Bajrić, M., Ganić, E., (2012): Fuel and Lubricants consumption in the phase of harvesting and processing wood in publice enterprice forest offices Vares section 37. Works of the faculty of forestry, University of Sarajevo, No 2, str. 31 - 43.
Igrčić, V., (1983): Ocjena potrošnje goriva za pogon strojeva u iskorišćavanju šuma šumarstva Hrvatske u 1983 godini. Zbirnik radova savjetovanja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Zagreb, str. 497-504.
Martinić, I., Vondra, V., (1989): Elementi planiranja i njihovo ostvarenje pri sječi i izradi drva. Mehanizacija šumarstva. Zagreb. br. 1-2, str. 11-18.
Matošević, I., (1983): Oštrač u procesu proizvodnje na sječi i izradi drva. Zbornik radova savjetovanja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Opatija, str. 237-243.
Petrović, M., (1989): Prikaz stanja mehanizacije u šumskoj privredi Jugoslavije. Mehanizacija šumarstva. br. 9-10, str. 173-185.
Rebula, E., (1985): Potrošnja goriva i maziva pri sječi i izradi drva. Mehanizacija šumarstva. br. 5-6, str. 67-69.
Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Risović, S., (1989): Neki rezultati istraživanja potrošnje goriva na radovima proreda sastojina. Mehanizacija šumarstva. Zagreb, str. 49-54.
Trohar, V., (1984): Smanjenje utroška goriva motornih pila. Zbornik Opatija, str. 387-408.
Trumić, D., (2013): Analiza potrošnje goriva i maziva u fazi sječe i izrade stabala bukve u odjeljenju 104, G.J. „Oskova“, Š.G.P. „Sprečko“. Završni rad. Šumarski fakultet u Sarajevu, str. 1 - 63.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, (2011): Izvještaj o napretku realizacije konsultantske usluge za izradu  studije: “Tehnologije u šumarstvu, Standardi šumskih drvnih sortimenata i Šumska biomasa”, Sarajevo, str. 28-32.
Projekat za izvođenje radova u šumarstvu za odjel: 203. G.J. “Gostović”, Š.G.P. “Krivajsko”, str. 1-9.
Šumsko – gospodarska osnova za šumsko – gospodarsko područje „Krivajsko“, 2007., str. 1 – 25.
Normativ i cjenovnik radova u oblasti iskorištavanja šuma JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići, 2012, str. 34.
SUMMARY
Chainsaw is the main tool for work in a phase of wood felling and processing of forest harvesting in BiH. The aim of the research was to determine fuel and lubricant consumption of the chainsaws Husqvarna 365 and Dolmar PS – 7310 in the phase of felling and processing of wood assortments at the area of P.J. Forest Office „Zavidovići“, forest compartment 203. The volumetric method was applied for the measurement of fuel and lubricants consumption, with precise determination of fuel and lubricant quantity in chainsaw tanks. In total 140 trees of the sessile oak were felled (70 trees with