DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 62     <-- 62 -->        PDF

gnijezdile (npr. veliki djetlić Picoides major, Kotaka i Matsuoka 2002), dok sekundarne dupljašice koriste već izdubljene duplje ili šupljine nastale postupnim propadanjem (truljenjem) drveta, bilo debla ili grana. U našim kontinentalnim šumama među najčešćim sekundarnim dupljašicama su ptice iz porodice sjenica, Paridae. Općenito u svijetu, obligatnim dupljašicama šuma pripada 30 – 45% vrsta ptica (Blanc i Martin 2012). Niska brojnost duplji posljednjih desetljeća u šumama mnogih europskim zemalja (Newton 1994) uzrokom je pada populacija mnogih sekundarnih dupljašica (npr. Aitken i Martin 2008). To se dijelom pripisuje i prijelazu iz tradicionalnog gospodarenja šumama na intenzivno (npr. Bradshaw 2004).
Ovo je istraživanje usmjereno na neka obilježja naseljavanja škrinjica velikom sjenicom (Parus major L.), malom monogamnom pjevicom i pticom stanaricom iz reda vrapčarki (Passeriformes) u mladoj bjelogoričnoj šumi na području sjeverozapadne Hrvatske (sjeverne padine gore Medvednice). Godišnje se gnijezdi jednom ili dvaput. Istraživana vrsta rado prihvaća ponuđene škrinjice za gniježđenje (npr. Dolenec i sur. 2005). Osim velike sjenice, vrste koje mogu naseliti škrinjice tipa „Parus major“ na području istraživanja ponajprije su plavetna sjenica (Cyanistes caeruleus), crnoglava sjenica (Poecile palustris) te brgljez (Sitta europaea). Spomenute sekundarne dupljašice u većem ili manjem broju nalazimo na gniježđenju u bjelogoričnim šumama sjeverozapadne Hrvatske (npr. Kirin i sur. 2011) kao i u šumama mnogih europskih zemalja (npr. Rossi de Gasperis i sur. 2016).
Cilj ovog rada je istražiti naseljenost škrinjica tipa „Parus major“ velikom sjenicom, odnosno utvrditi stupanj naseljenosti s obzirom na vanjsku obojenost škrinjica te poziciju škrinjica s obzirom na visinu vješanja iznad tla na deblu, kako bi u budućnosti bila što učinkovitija njihova primjena u očuvanju bioraznolikosti naših mladih bjelogoričnih sastojina.