DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 71     <-- 71 -->        PDF

U određivanju opravdanosti korištenja FP provedena je EBIT/EPS analiza, gdje je zarada po dionici izračunata prema izrazu:
                               (14)
U radu su korišteni podaci javnih financijskih izvještaja i javnih godišnjih poslovnih izvještaja Trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o. Analizirani su podaci za razdoblje 2005.-2015. godina. Društvo gospodari glavninom šuma i šumskog zemljišta (2 mil. ha) u vlasništvu Republike Hrvatske. Sjedište Društva je u Zagrebu. Temeljni kapital iznosi: 1.171.670.000,00 kuna. Radi eliminacije drugih utjecaja na neto dobit korišten je izračun poreza na dobit kod kojega je jedina stavka poreznog zaklona iznos kamata. Primijenjena  je jedinstvena stopa poreza na dobit od 20%, koja je vrijedila kroz analizirano razdoblje. Kako porez na dobit ovisi i o određenim rashodima koji se ne priznaju kao odbitna stavka od oporezive dobiti, u radu je umjesto stvarnog iznosa poreza na dobit korišten izračun poreza korištenjem važeće stope na iznos dobiti nakon kamata. Na taj je način omogućeno sagledavanje poreznog zaklona koji je isključivo rezultat zaduživanja, odnosno uporabe financijske poluge.
REZULTATI
RESULTS
U rezultatima istraživanja prvo su prikazane i analizirane temeljne mjere određivanja uspješnosti korištenja financijske poluge: učinak financijske poluge, zarada po glavnici i stupanj financijske poluge. Zatim je obrađena opravdanost zaduživanja, efekte financijske poluge te naposljetku model oportunosti korištenja financijske poluge kroz opisana tri slučaja.
EBIT/EPS analizom ispitan je učinak financijske poluge na ponašanje EPS pri različitim razinama EBIT (Slika 1, 2).
Kretanje EPS u promatranom razdoblju može se podijeliti u dva perioda, prije i poslije 2011. godine (Slika 2). U oba perioda EPS je u obratnoj proporciji s učinkom financijske poluge (Slika 1). U prvom periodu učinak financijske poluge raste, a EPS je padajućeg trenda i razmjerno nizak, dok u drugom periodu učinak financijske poluge snažno pada dok EPS raste. Učinak financijske poluge bitno je uvjetovan veličinom zaduženosti i visinom kamata. Konkretno, učinak financijske poluge uvjetovan je visokim udjelom kamata u maloj bruto dobiti (EBIT) u prvom periodu, odnosno značajnim povećanjem bruto i neto dobiti te smanjenjem obveze i kamata u drugom periodu  (Slika 3).
Kako bi se daljnje analizirao utjecaj financijske poluge na poslovni rezultat Hrvatskih šuma d.o.o., izračunati su pokazatelji stupnja financijske poluge (DFL). DFL kretanjem (Slika 4) u potpunosti odgovara kretanju učinka FP (Slika 1). Kretanje DFL je uvjetovano visokim udjelom kamata u EBIT (brojnik pokazatelja), a tim slijedom i velikim razlikama EBIT i EBT i relativno niskom razinom EBT (nazivnik) u prvom periodu do 2011. godine. U drugom periodu bilježi se značajno povećanje EBIT, kao i značajno smanjenje kamata, a time i značajno povećanje EBT. Posljedično, odnos bruto i neto dobiti približava se broju 1. Na kretanje DFL također utječe i ROA,  koje pokazuje snažan rast u drugom periodu (Slika 5,7).