DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 74     <-- 74 -->        PDF

neučinkovita (Slika 8). To je ispravan zaključak jer su u ostala dva slučaja besplatne obveze zamaglile zaključak o oportunosti poluge. Naime, kamatnosne obveze nosile su višu kamatnu stopu od, na odgovarajući način iskazane, ROA, tako da Poduzeće nije ostvarilo zadovoljavajući prinos na posuđena sredstva. Zbog toga je i rentabilnost glavnice manja uz korištenje poluge nego da se nisu koristili dugovi, čija je cijena bila previsoka u odnosu na ostvarene rezultate.
Nakon provedene analize oportunosti uporabe financijske poluge modificiranjem izračuna ROE i ROA za spontano financiranje može se donijeti i konačan zaključak o oportunosti uporabe financijske poluge u Hrvatskim šumama d.o.o.
Provedenom definitivnom analizom oportunosti korištenja financijske poluge (Slučaj 2) u Hrvatskim šumama d.o.o. u razdoblju 2005.-2015. zaključili smo kako je generalno menadžment loše koristio financijsku polugu. Drugim riječima menadžment je koristio dugove čija je cijena bila previsoka u odnosu na snagu zarađivanja poduzeća. Zbog toga su vlasnici poduzeća ostvarili manji prinos nego bi bio da se Poduzeće nije zaduživalo. Jedino je financijska poluga oportuno korištena u 2015. godini gdje su dugovi imali nižu kamatnu stopu od prinosa na imovinu.
Razloge neuspješnog korištenja financijske poluge ne treba tražiti samo u preskupim kreditima. Velik utjecaj na neuspješno korištenje financijske poluge imala je izrazito niska snaga zarađivanja poduzeća (Slika 2). Prijelomna točka siromašnog zarađivanja je 2012. godina od koje se bilježi njezin stalni rast. Upravo je rezultat ovog preokreta postizanje profitabilnosti imovine dovoljne da se uporaba financijske poluge može ocijeniti oportunom u zadnjoj godini analiziranog uzorka.
5. LITERATURA
5. REFERENCES
Akerlof, G. A. (1970). The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3.
Brealey. R. A., Stewart, C. M., Marcus, A. J., 2007. Osnove korporativnih financija. Prijevod. V izdanje. MATE. Zagreb.
Durand, D., 1952. Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement, Conference of Research in Business Finance, National Bureau of Economics Research, New York,.
Dvorski, S., Kovšca, V., 2011. Ekonomija za poduzetnike. TIVA. Varaždin.
Gitman, Lawrence J., 2002. Principles of Managerial Finance, 10th ed., Addison Wsley.
Graham, J. R., Harvey, C. R., 2001. The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field, Journal of Financial Economics, Vol. 60.
Helfert, E. A., 1991. Tehnike financijske analize. Prijevod. VII izdanje. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.
Jensen, Michael C., Mackling, William H., 1976. Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, October.
Ježovita, A., Žager, L., 2014. Ocjena zaduženosti poduzeća pokazateljima profitabilnosti. Zbornik EFZG 12/1. Zagreb.
Klobučar, D. 2018. Investicijski projekti u zamjeni strojeva i opreme u TD „Hrvatske šume“ d.o.o. Magistarski rad. Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu. Investment projects for the replacement of machines and equipment in commercial company „Hrvatske šume“ Ltd. Co. Master Thesis. The Faculty of Organization and Informatics Varaždin, University of Zagreb.
Klobučar, D., Orsag, S., 2018. The influence of financial leverage on company business.International Scientific Conference. Sustainable forest management for the future – the role of managerial economics and accounting. IUFRO Unit 4.05.00 - Managerial economics and accounting, Zagreb.
Lízalová, L., Kozáková, P., 2013. Effect of the equity multiplier indicator in companies according to sectors. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 385-392
Modigliani, F., Miller, M., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, June
Modigliani, F., Miller, M., 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, American Economic Review 53, June.
Modigliani, F., Miller, M., 1969. Reply to Heins and Sprenkle American Economic Review, September.
Myers, S., 1984. The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, July, Volume XXXIX, no3.
Orsag, S., 1982. Financijska poluga, Računovodstvo i financije, Zagreb, 7/82.
Orsag, S., 2011. Vrijednosni papiri, Investicije i instrumenti financiranja, Revicon, Sarajevo.
Orsag, S., 2015. Poslovne financije. Avantis. HUFA. Zagreb.
Pecina, E., Orsag, S., 2014. Capital structure of Croatian enterprises, Proceedings of the Australian Academy of Business and Social Sciences Conference; in Partnership with The Journal of Developing Areas, The JDA, USA
Pecina, E., 2018. Oblikovanje strukture kapitala i identifikacija ograničenja financiranja hrvatskih poduzeća, doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – Zagreb.
Rajan, R. G., Zingales, L., 1995. What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Dana, Journal of Finance, Vol. 50, No. 5.
Shyam-Sunder, L., Myers, S. C., 1999. Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 51.
http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/