DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Promocija znanstvene monografije
Uredništvo
Svečana promocije Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“ autora doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskog fakulteta i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta (slika 1)
Dana 13. 6. 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“. Ovo je prva Sveučilišna i znanstvena monografija u svijetu posvećena jarebici, uresnoj, zavičajnoj i plemenitoj vrsti drveća u Republici Hrvatskoj. Jarebici pripada visoko ekološko, estetsko, ljekovito i prehrambeno značenje. Njeno je drvo kvalitetno i skupocjeno. Jarebika u šumskim zajednicama, kao šumska voćkarica, ima nezamjenjivu ulogu u stabilnosti i produktivnosti šumskih sastojina, kao i u slučaju sukcesije staništa koja su zahvaćena sušenjem ostalih prijelaznih vrsta drveća, poput obične smreke jer dobro podnosi onečišćeni zrak. Pozdravni govor o autorima monografije, njezinom značenju i o Šumarskom fakultetu, u ime uprave Šumarskog fakulteta, održao je prodekan za nastavu prof. dr. sc. Josip Margaletić. O samom sadržaju monografije govorila su dva njezina recenzenta, ravnateljica HŠI u Jastrebarskom doc. dr. sc. Sanja Perić i prof. dr. sc. Martin Bobinac, redoviti profesor uzgajanja šuma s Univerziteta u Beogradu, Šumarskog fakulteta. Kako se treći recenzent prof. dr. sc. Jurij Diaci opravdano ispričao, o detaljnom sadržaju monografije i općenitoj važnosti, uzgoju i uporabi jarebike u Hrvatskoj govorio je detaljno umirovljeni prof. dr. sc. Milan Glavaš. Na kraju je, u ime sva tri autora, govor zahvale održao doc. dr. sc. Damir Drvodelić (slika 2.). U drugom dijelu promocije pokazalo se kako jarebika ima  i svoju kulturološku dimenziju. To je ilustrirano s dva primjera – jednom engleskom i dvije ruske pjesme koje je zdušno izrecitirao poznati velikogorički književnik Božidar Prosenjak. U ruskoj tradiciji jarebika je vrlo popularna. Najpoznatija

ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 81     <-- 81 -->        PDF

pjesma o jarebici je „Uralska jarebičica („Oj, jarebičice kovrčava“). Govori o djevojci koja se ne može odlučiti između dva dečka s kojima zajedno radi u tvornici. Jedan je tokar, drugi kovač, a oba su kovrčava. Sastaju se pod jarebikom čiji su bijeli kovrčavi cvjetovi poput kovrča mladića. Djevojka moli jarebiku da joj otkrije kojega da odabere. Autor teksta je Mihail Pilipenko, a iznimno popularnu melodiju koja je neodvojiva od teksta napisao je Evgenij Rodigin. Zahvaljujući melodiji i tekstu ove pjesme, jarebika (rjabina) je jedno od najpopularnijih vrsta drveća u ruskoj tradiciji, svojevrsni simbol ljubavne čežnje. Gosti su mogli poslušati izvornu rusku pjesmu „Uralska rjabinjuška“. Promociji su prisustvovali brojni gosti: studenti, akademici, profesorice i profesori, kolege šumari, članice Kluba žena Pokupsko, rodbina autora, kao i svi zaljubljenici u šumske voćkarice (slika 3.). Promocija je medijski bila dobro popraćena brojnim novinarima, koji će o tome napisati članke u svojim časopisima. Svečanu promociju monografije, svojim pjesmama, pratio je pjevački zbor „Turopoljska zvona“ s voditeljicom prof. Snježanom Špehar (slika 4), a samu promociju vodila je dr. sc. Jelena Kolić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (slika 2).
Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i upotreba
Milan Glavaš
Izdavač ovog djela je Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet. Grafičku pripremu i tisak obavila je firma Danona d.o.o. Knjiga je tiskana 2019. godine. Autori knjige su Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić i Milan Oršanić. Recenzenti su prof. dr. sc. Jurij Dijaci, prof. dr. sc. Martin Bobinac i doc. dr. sc. Sanja Perić. Knjiga je napisana na 166 stranica, obogaćena je sa 79 slika (8 autora). U kratkom predgovoru autori ističu potrebe poznavanja jarebike i ukazuju na njenu važnost i značenje u svijetu. Dalje slijedi tekst podijeljen u 17 poglavlja, a na kraju je dat popis korištene literature. Slijedi prikaz po poglavljima.
1. Uvod.  Na početku autori navode koje su monografije u Europi tiskane o jarebici i što je o njoj napisano u Hrvatskoj. Zatim ukazuju na široko značenje jarebike, ukazuju na postojanje više sorti i kultivara i nazive u nekim zemljama, a na kraju objašnjavaju latinski naziv.
2. Botanička pripadnost jarebike. Na početku autori ukazuju da među vrstama roda Sorbus L. postoje forme i varijeteti, međusobno se križaju, mogući su hibridi, rasprostranjene su od nizinskih do planinskih ekosustava. Dalje objašnjavaju povijest definiranja roda i njegovu podjelu na rodove i podrodove.
3. Podrijetlo roda Sorbus L. Navode da rod potječe iz jugoistočne Azije, vrste su se proširile prema Europi i Sjevernoj Americi. Kod nas raste 13 vrsta i podvrsta toga roda.
4. Dendrološki opis jarebike. Na početku su navedeni sinonimi, narodni i strani nazivi jarebike. Opisane su dendrološke karakteristike, dva varijeteta, navode klimatipove, fenološke forme i varijetete.
5. Rasprostranjenost jarebike u svijetu. U detalje je opisana rasprostranjenost u Europi, a navedeno je da dolazi u Aziji, sjevernoj Africi i u Sjevernoj Americi.
6. Šumske zajednice s jarebikom u Hrvatskoj i svijetu.  Navedeno je da jarebika u Hrvatskoj dolazi u 21 šumskoj zajednici i šumske zajednice u kojima dolazi u Europi.
7. Upotreba jarebike. Ovdje su izneseni podaci o svojstvima i korištenju drva jarebike, ukrasnoj vrijednosti. Navedeni su detalji o njenom uzgoju u urbanim sredinama, o uporabi plodova u prehrambene i ljekovite svrhe, njihovom kemijskom sastavu, a i ometanju u urbanim sredinama.