DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 82     <-- 82 -->        PDF

8. Ekološki zahtjevi i biološki odnosi jarebike. Na početku se ukazuje da je jarebika široke ekološke amplitude, a sve je popraćeno objašnjenjima. Navedeni su brojni podaci europskih istraživača o uvjetima i vremenu cvjetanja, urodu i plodovima. Plodovima se hrane mnoge životinje, pogotovo ptice koje ih i prenose. Navedene su i mikorizne gljive s jarebikom. Dalje se daje na znanje da jarebika popravlja tlo i sprječava njegovo ispiranje. Zatim se govori o uvjetima rasta, vlažnosti tla i fiziološkoj suši. Objašnjeni su zahtjevi jarebike za svjetlom. Detaljna su tumačenja dana o kompetenciji jarebike prema drugim vrstama, šumskim sastojinama i nadmorskim visinama. Slijede navodi na kakvim tlima jarebika raste, navedeno je nekoliko mikoriznih vrsta gljiva. Ukazuje se na fenologiju, tj. vrijeme cvjetanja sjevernih populacija i onih na višim nadmorskim visinama. Dana su objašnjenja o rastu i što sve utječe na rodnost. Na kraju ovog poglavlja detaljno se govori o plodovima kao hrani za ptice. Navode preko 30 vrsta ptica koje se hrane plodovima. Plodovima se hrane i neke vrste sisavaca.
9. Uzgojna svojstva jarebike. U ovom vrlo kratkom poglavlju naznačena je pionirska uloga jarebike u sastojinama i za pridolazak drugih vrsta drveća, te njeno značenje u sprječavanju zakorovljenja staništa u umjetnoj obnovi šuma.
10. Nepovoljni utjecaj abiotskih i biotskih čimbenika (stres). Objašnjen je negativan utjecaj poplave, vrućine, studeni, mraza, leda, snijega, vjetra i polutanata. Od biotskih čimbenika navedeno je 7 vrsta kukaca, 5 vrsta gljiva i imela, a štete može uzrokovati divljač i domaće životinje.
11. Razmnožavanje jarebike. Glavno razmnožavanje jarebike je sjemenom. Dana su tumačenja o urodu, sjemenkama, klijanju, dormantnosti, stratifikaciji, vitalitetu. Navedeni su podaci o rasadničkoj i laboratorijskoj klijavosti sjemena i drugi elementi.  Dosta podataka ima o razmnožavanju jarebike zelenim reznicama; vrijeme uzimanja, dio biljke, tretiranje, zakorijenjivanje i drugi. Na kraju je navedeno da se jarebika može uzgajati i izbojcima iz panja i izdancima iz žilja.
12. Rasadnička proizvodnja sadnica jarebike. Na početku se govori o uzgoju iz sjemena. Preporuča se proljetna sjetva, Zatim se govori o karakteristikama sadnica i preporuča sadnja jednogodišnjih. Navedeni su detalji za proizvodnju sadnica cijepljenjem. Date su upute o podlozi, plemkama, cijepljenju i njezi cjepiva. Dalje se navodi koje gljive, kukci, virusi i bakterije napadaju vrste iz roda Sorbus. Izneseni su i vlastiti podaci o uzgoju jarebike.
13. Uzgoj jarebike. Na početku se govori o prvim pronađenim sortama i naglašava da se jarebika lako križa s drugim vrstama. Slijedi opis 9 sorti od Sorbus aucuparia i 7 sorti dobivenih križanjem jarebike s drugim vrstama. Dalje se preporuča sadnja jarebike kao vrijedne voćkarice, a pogotovo u šumskim kulturama s ciljem proizvodnje vrlo kvalitetnog drva. Daju se upute o pošumljavanju, zaštiti, prorjeđivanju, orezivanju donjih grana na deblu s ciljem dobivanja što veće vrijednosti tehničke oblovine. Za dobivanje plodova preporuča se uzgoj više sorti. Sadnice je najbolje saditi u jesen. Date su upute o rezidbi za formiranje krošnje (piramidalne i slične). Rezidba na rod uglavnom se svodi na uklanjanje bolesnih, oštećenih i osušenih grana. Na kraju se daju upute o održavanju tla u nasadu i zaštiti biljaka.
14. Berba i čuvanje plodova. Ukratko se upućuje da berbu treba obaviti nakon prvih jesenskih marzeva. Ubrani plodovi se prerađuju ili suše.
15. Pravci razvoja uzgajanja jarebike u Hrvatskoj. Preporuča se uzgoj ove višekorisne voćkarice u Hrvatskoj. Nužna su i nova istraživanja. Vrstu treba popularizirati.
16. Jarebika u mitovima, legendama, narodnim vjerovanjima, književnim djelima, grboslovlju i filateliji. Sakupljeni su i opisani vrlo zanimljivi podaci o jarebici u nordijskoj i drugim mitologijama. Navedeni su književni izvori, a za primjer dana je jedna engleska i dvije ruske pjesme. Na kraju je prikazano pet slika grbova s jarebikom i tri poštanske marke.
17. Proizvodi i hrana od jarebike. Navedeno je da se od plodova prave sirup, pekmez, kompot i marmelada, a koriste se i u ljekovite svrhe. Na kraju se ukazuje da je jarebika dobra medonosna biljka.