DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 85     <-- 85 -->        PDF

izv. prof. dr. sc. Antun Alegro, izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović i dr. sc. Nina Vuković. Knjiga je predstavljena na Floraartu u Zagrebu u svibnju ove godine.
Poznato je da kula Klis ima kulturno-povijesno značenje, posjećuju je mnogi domaći i strani znatiželjnici. Vrlo je bogata florom. Zato su autori tijekom 2017. i 2018. godine proveli botaničko istraživanje tvrđave i okolnih stijena, a rezultate prikazali u ovoj knjizi.
Knjiga je džepnog formata, tiskana na 204 stranice. S obzirom da kulu Klis posjećuju domaći i strani gosti, knjiga je pisana na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku. Na početku ukazuju na značenje tvrđave Klis i naglašavaju na bogatstvo biljnih vrsta. Slijedi vrlo kratak opis (u nekoliko redova) biljnih vrsta uz priložene, vrlo jasne slike. Ukupno je opisana 91 svojta. Za svaku vrstu naveden je latinski i hrvatski naziv, kao i nazivi na stranim jezicima. Opisano je 5 vrsta paprati, dvije vrste četinjača, a ostalo su cvjetnice. Biljke su grupirane prema boji cvjetova. Najviše ih je (25) sa žutim i ljubičastoplavim (16) cvjetovima. Pri kratkom opisu dani su važni podaci za svaku biljku, na što se je vrijedno osvrnuti. Tako jednogodišnjim biljkama i trajnicama pripadaju 54 vrste, 6 je polugrmova, 10 grmova i 9 stabala, a dvije su penjačice. Nadalje su naveli 14 endemskih vrsta, 6 zaštićenih, 3 otrovne, 22 ljekovite i 3 medonosne vrste. Također su naglasili koje se biljke uzgajaju kao ukrasne i jestive vrste, a i druge značajke. Kod dosta vrsta je navedeno porijeklo latinskog naziva.
Zaključak
Iako se radi o malom (džepnom) formatu, ova knjiga prikazuje  važne florne elemente na području tvrđave Klis. Uz vrlo kratke podatke o biljkama, slike su glavni pokazatelji za prepoznavanje dotične vrste. Zato je knjiga vrijedna za sve posjetitelje toga lokaliteta, ali i poticaj za daljnja istraživanja. U svakom slučaju knjiga ima posebnu vrijednost za šumare. Autorima upućujem čestitke.
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 40 No.1 (2019)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Utjecaj čeličnih fleksibilnih gusjenica na distribuciju vršnih opterećenja forvardera: rezultati prototipske testne platforme (Labelle Eric R., Jaeger Dirk)
Razvoj prototipa senzorizirane glave procesora harvestera - Dio 1: Opis senzora i integracija hardvera (Sandak Jakub, Sandak Anna, Marrazza Stefano, Picchi Gianni)
Usporedba produktivnosti, cijene i kvalitete iverja četiriju uravnoteženih sustava sječe koji djeluju u plantaži Eucalyptus globulus u Zapadnoj Australiji (Strandgard Martin, Mitchell Rick, Wiedemann John)
Cijena šumskih radova i snabdijevanje drvom u Tennesseeju (Abbas Dalia, Hodges Donald, Heard Johnny)

ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Sječa južnoafričke borovina rezanje na duljinu: analiza gubitka vlakana i produktivnosti (Williams Chloe, Ackerman Pierre A.)
Produktivnost i mjerila iskorištenja lančanih (delimber-debarkers-chippers) koji se koriste u brzorastućim plantažama (Spinelli Raffaele, de Arruda Moura Angelo Conrado)
Plackett-Burmanov dizajn za optimizaciju postavki iverača (Guerrini Lorenzo, Tirinnanzi Alessandro, Guasconi Federico, Fagarazzi Claudio, Baldi Fabio, Masella Piernicola, Parenti Alessandro)
Utjecaj visokokapacitetnog transportnog sustava kamiona na ekonomiju i prometnu intenzivnost opskrbe celuloznog drveta u jugoistočnoj Finskoj (Korpinen Olli-Jussi, Aalto Mika, Venäläinen Pirjo, Ranta Tapio)
Stavovi malih i srednjih poduzeća prema energetskoj učinkovitosti u dobavi drva: studija slučaja Stora Enso u Finskoj (Haavikko Hanna, Kärhä Kalle, Hourula Miikka, Palander Teijo)
Primjena satelitskih snimaka Black Bridge za prostornu raspodjelu sječe u sanaciji sastojina oštećenih vjetrom (Hycza Tomasz, Ciesielski Mariusz, Zasada Michał, Bałazy Radomir)
Izloženost operatora buci i vibracijama cijelog tijela u potpuno mehaniziranom CTL sustavu sječe šuma na krškom terenu (Poje Anton, Grigolato Stefano, Potočnik Igor)
Automatizirano mjerenje volumetrijskih zapremina kamiona putem Multi-View fotogrametrije i softvera za 3D rekonstrukciju (Acuna Mauricio, Sosa Amanda)
Ispitivanje primjenjivosti službenog hrvatskog DTM-a za normalizaciju DSM-a bespilotnih letjelica i procjena visina stabala nizinskih šuma (Balenović Ivan, Jurjević Luka, Simić Milas Anita, Gašparović Mateo, Ivanković Danijela, Seletković Ante)
Mogućnosti proizvodnje dodatnih količina drvene biomase iz malih privatnih šuma u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji (Posavec Stjepan, Bećirović Dženan, Petrović Nenad, Pezdevšek Malovrh Špela)
PREGLEDNI RADOVI
Analiza odluka o višestrukim kriterijima (MCDA) u šumarskim aktivnostima - uvodni pregled (Blagojević Boško, Jonsson Rikard, Björheden Rolf, Nordström Eva-Maria, Lindroos Ola)
Planiranje, izgradnja i održavanje šumskih cesta radi poboljšanja borbe protiv šumskih požara: pregled (Laschi Andrea, Foderi Cristiano, Fabiano Fabio, Neri Francesco, Cambi Martina, Mariotti Barbara, Marchi Enrico).
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 77 • br. 4
UVODNIK
Kada radite u šumi, sigurnost mora uvijek biti na prvom mjestu (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Korištenju laserskog skeniranja za procjenu oštećenja stabla uzrokovanih ledolomom (Aleš BENČINA, Milan KOBAL)
STRUČNA RASPRAVA
Cijene šumskih sortimenata iz privatnih šuma u Sloveniji (Darja STARE, Špela ŠČAP)
Josip Ressel - šumar i izumitelj (Mitja CIMPERŠEK)
IZ STRANOG TISKA
Utjecaj dostupnosti podzemnih voda na sezonsku dinamiku formiranja drva i floema i nestrukturnih ugljikohidrati u deblu hrasta medunca
Ekologija i gospodarenje crvenim hrastom (Quercus rubra L. syn.
Q. borealis F. Michx.) u Europi: pregled

ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 89     <-- 89 -->        PDF

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Armillaria (Armillaria spp.) kao potencijalni indikator drevnih šuma (Philippe Legrand)
PRIRODNI ILI LJUDSKI RIZICI
Mapiranje defolijacije u Pays des Ponds u Lorraine - Učinkovitost daljinskog istraživanja (Thierry Bélouard, Hubert Schmuck, Louis-Michel Nageleisen, Dominique Guyon)
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE
Silvopastoralna strategija i obnova pastoralnih praksi u marokanskim šumama (Mustapha Naggar)
OKOLIŠ, KULTURA I DRUŠTVO
Propitivanje ravnoteže multifunkcionalnosti u švicarskim šumama. Stajališta stručnjaka u odnosu na gledišta stanovništva (Nicolas Borzykowski, Alicja Kacprzak)
SLOBODNO IZRAŽAVANJE
Model koji će pomoći revitalizaciji francuske drvne industrije (Jean-Guénolé Cornet)
RIJEČ I ŠUME
Abroutissement; Uređenje okoliša, uređenje okoliša (François-René Briand).
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR Vol 10 No 1 (June 2019)
IZVORNI ZNANSTVENI RAD
Ubrzani porast visine nasuprot smrtnosti Quercus petraea (Matt.) Liebl. u Mađarskoj (GULYÁS K, MÓRICZ N, RASZTOVITS E, HORVÁTH A, BALÁZS P, BERKI I)
Koje provenijencije duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) pružaju najbolju produktivnost na brdovitom području Hrvatske? (ĐODAN M, DUBRAVAC T, PERIĆ S)
Pojava Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae) na alepskom boru u mediteranskoj regiji u Hrvatskoj (PERNEK M, LACKOVIĆ N, LUKIĆ I, ZORIĆ N, MATOŠEVIĆ D)
Procjena i usporedba radnog položaja strojara u proredi šuma (LANDEKIĆ M, KATUŠA S, MIJOČ D, ŠPORČIĆ M)
PREGLEDNI RAD
Model rangiranja šumskih posjeda / organizacijskih jedinica - MRG model (ČOMIĆ DR)
PRETHODNO PRIOPĆENJE
Pregled medvjeđe lijeske (Corylus colurna L.): perspektivne vrste stabala za migracije budućnosti (ŠEHO M, AYAN S, HUBER G, KAHVECI G)
Site indeks i određivanje postotka rasta volumena u privatnim raznodobnim sastojinama Quercus pubescens i Quercus ilex duž hrvatske obale Jadrana (BERTA A, LEVANIČKA T, STOJSAVLJEVIĆ D, KUŠAN V)
Otpornost na vjetar smrekovih (Picea abies /L./Karst.) kultura - preliminarni rezultati (ĐODAN M, PERIĆ S)
Utjecaj polipropilenskih skloništa na rast i preživljavanje sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) ( LIOVIĆ B, TOMAŠIĆ Ž, DUBRAVAC T, LICHT R, TURK M).
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često sa djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.

ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Projekt ECO KARST: ZA prirodu, ZA ljude (Ana BORDJAN)
GreenRisk4ALPs: Razvijanje novih ekosistemskih pristupa za rizika povezanih s prirodnim katastrofama i klimatskim promjenama (Milan KOBAL, Barbara ŽABOTA, Domen OVEN)
Radionica o zaštiti, ugradnji i uporabi drva na otvorenom uspješna, sudionici napunili predavaonicu Janeza Hribara (Tina DROLC, Polona HAFNER)
Šumska tla u održivom gospodarenju šumama - odjeci 35. šumarskih studijskih dana (Vasja LEBAN, Janez KRČ)
Otvoreni pristup: obaveza za autore, prilika za čitatelje i izazov za knjižničare (Maja PETEH).
Vol. 77 • br. 3
UVODNIK
Sadnja ne zamjenjuje prirodnu obnovu šuma, nego je samo po potrebi nadopunjuje (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Pomoću aplikacije MOTI za procjenu sastavnih parametara
na privatnom šumskom imanju (Blaž FRICELJ, Matija KLOPČIČ)
Upotreba mobile aplikacije MOTI za procjenu sastojinskih parametara u privatnim šumama (Blaž FRICELJ, Matija KLOPČIČ)
STRUČNA RASPRAVA
Prijedlog prostorne raspodjele odabranih prigradskih šuma na osnovi daljinski pridobivenih podataka i terenske kontrole (David HLADNIK, Sebastian BAMBIČ, Aleš BENČINA, Jan MIHELIČ, Žiga REPOTOČNIK, Janez PIRNAT)
Obnova, također i sadnjom, preduvjet je za očuvanje održivosti svih funkcija slovenskih šuma (Franc PERKO)
IZ STRANOG TISKA
Utjecaj ledoloma velikog opsega na izbijanje napada potkornjaka i povezane prakse gospodarenja
Što možemo naučiti iz poslovnih modela europskog šumarstva: Istraživanje ključnih čimbenika za izradu novih poslovnih modela
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Stručna polazišta za upravljanje šumama (Jože FALKNER)
Upravljanje očuvanjem medvjeda u Sloveniji bilo je uspješno i zbog potpore znanosti (Tina DROLC, Tomaž SKRBINŠEK, Aleksandra MAJIĆ SKRBINŠEK, Klemen JERINA)
7. razvojni dan šumsko-drvnog sektora (Boštjan LESAR, Tina DROLC)
Zaštita šumskog drveća na 14. slovenskoj konferenciji o zaštiti bilja u Mariboru, 5-6. ožujka 2019. (Barbara PIŠKUR, Maja JURC, Marija KOLŠEK)
Šumska natjecanja u zimi 2019. (Janez KONEČNIK).
Vol. 77 • br. 2
UVODNIK
Vrijedni sortimenti listača nisu važni samo zbog visokih postignutih cijena na tržištu, već i radi osiguranja raznolikosti vrsta i veće stabilnosti šuma (Mitja SKUDNIK)
STRUČNA RASPRAVA
Invazivna strana bilna vrsta kudzu (Pueraria montana var. lobata) je potencijalna prijetnja slovenskim šumama (Janez KERMAVNAR, Lado KUTNAR, Aleksander MARINŠEK, Jana KUS VEENVLIET, Maarten de GROOT)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Dalekovodne prosjeke u šumskom području (Nataša BUSER, Milan KOBAL)
STRUČNA RASPRAVA
Godinu dana nakon vjetroloma (Nike KRAJNC, Andrej BREZNIKAR)
IZ STRANOG TISKA
Optimizacija uzgoja mješovitih šuma sa svrhom povećava se rast uništavanja osjetljivih vrsta drveća bez smetnji u populaciji velikih biljoždernih papkara
Rast bukve i pratećih četinjača u kontekstu klimatskih promjena
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Međunarodna konferencija u Bruxellesu na kraju projekta ­BioVill (Darja STARE)
Naj tematski put 2018 (Jože PRAH)
13. aukcija vrijednog drva u Slovenj Gradcu (Marta KREJAN ČOKL)
Šumari i kreativnost (Jože FALKNER).
Vol. 77 • br. 1
UVODNIK
Uspostavljanje prijenosa znanja o šumama među istraživačima, praktičarima i drugim dionicima (Mitja SKUDNIK)
ZNANSTVENA RASPRAVA
Analiza stručne procjene oštećenja šumskog tla (Anton POJE, Matevž MIHELIČ, Vasja LEBAN)
Analiza bujičnih i erozijskih procesa pomoću slika bespilotnih letjelica (Milan KOBAL)
STRUČNA DISKUSIJA
Zelena infrastruktura ili pejzažna povezanost? (Janez PIRNAT)
IZ STRANOG TISKA
Koliko su privatne europske privatne šume? Usporedna analiza prava vlasništva
Izazovi prekograničnog upravljanja populacijom mrkog medvjeda

ŠUMARSKI LIST 7-8/2019 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
James Gorman, znanstveni novinar New York Timesa (Tina DROLC)
Obnovljeni prostori Šumarske knjižnice (Maja PETEH)
Links4Soils - Povezivanje znanja o tlima alpskih područja za poboljšanje održivog upravljanje ekosustavima (Andreja NÈVE REPE)
Mobilni geomehanički laboratorij SIDG (Robert ROBEK)
Kad te milijuni posjete u reviru (Jože PRAH).
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Vol 73, No 6 (2018)
Prostorni obrasci prirodne obnove borova na području obalnih dina (Raffaella Lovreglio, Davide Schiavone)
Čovjek i okoliš. Zaštita tijekom kasnog srednjeg vijeka brdskih i planinskih područja Apenina u regiji Marche. Drugi dio (Vittorio Gualdi).
Vol 73, No 4-5 (2018)
Šuma: sustav prirodne mreže (Orazio Ciancio)
Zaštićena područja i očuvanje bioraznolikosti šuma u planinskim područjima: kritična pitanja i perspektive (Susanna Nocentini)
Daljinska istraživanja u održivom gospodarenju šumama. Prvi rezultati projekta FRESh LIFE - Demonstracija integracije daljinskih istraživanja u održivo upravljanje šumama (LIFE14_HRV / IT / 000414) (Andrea Barzagli, Susanna Nocentini, Barbara Del Perugia, Davide Travaglini, Francesca Giannetti, Catherine Zolli, Simone Carrara, Matteo Nerli, Patrizia Rossi, Ana Barbati, Barbara Ferrari, Antonio Tomao, Bruno Lasserre, Giovanni Santopuoli, Marco Marchetti, Marco Balsi Chirici)
Čovjek i okoliš. Italija opisana po muslimanskom geografu al-Idrīsī po nalogu sicilijanskog kralja Ruggera II (Vittorio Gualdi).
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers
Leśne Prace Badawcze, 2019, Vol. 80 (1)
ORIGINALNI ČLANCI
Čvrstoća čvora i vrijeme zaraštanja nakon umjetnog orezivnja hrasta (Mederski P.S., Szczawiński D., Giefing D.F., Naparty K., Brunka M.)
Struktura šumskih sastojina u Nacionalnom parku Tatre: Rezultati inventarizacije 2016-2017 (Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Zwijacz-Kozica T., Zięba A., Szewczyk J., Gazda A.)
Avifauna unutrašnjosti i ruba šume u šumi Borecki (Rąkowski G., Czarnocki K.)
Učinkovitost harvestera u iskorištenosti i kvaliteti trupaca u ranim proredama bora (Mederski P.S., Werk K., Bembenek M., Karaszewski Z., Brunka M., Naparty K.)
Varijabilnost starog vegetativnog potomstva običnog bora Pinus sylvestris L. iz prašume Augustowske (Nasiłowska S.A., Kotlarz J., Kacprzak M., Rynkiewicz A., Rotchimmel K., Kubiak K. Matras-Zarzecka M., Zarzecki A.)
KRATKA PRIOPĆENJA
Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda i šumskog turizma u Bjelorusiji (Marozau A., Kowbasa N.)
PREGLEDNI ČLANCI
Metode dohotka na šumskom tržištu za određivanje vrijednosti šumskih resursa (Klocek A., Zając S.).
RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU / WORKS OF THE FACULTY OF FORESTRY UNIVERSITY OF SARAJEVO
Volume 48, Issue 1
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
Ukupni fenoli, antioksidativne i antimikrobne aktivnosti metanolnih ekstrakata tilovine (Petteria ramentacea (Sieber) c. Presl) (Pustahija, F., Bašić, N., Subašić, M., Hukić E., Starčević, M., Duraković, R., Sinanović, N., Knežević, J., Karalija, E., Parić, A.)
Analiza iskorištenosti biomase nadzemnog dijela bukve (Fagus sylvatica L.) u šumskom odjeljenju 92, G.J. ,,Žuća – Ribnica“ (Gurda, S., Bašić, N., Sokolović, Dž., Knežević, J., Hajdarević, S., Delić, Š.)
Uticaj šumskih puteva na prirast temeljnice rubnih stabala u sastojinama lipe (Gencal, B., Taş, I., Akay, A. E.)
Florističke karakteristike Arbutus unedo L. i Arbutus andrachne L kao ljekovitih biljaka (Yildirim, N., Atar, F., Turna, H., Bayraktar, A., Turna, I.)
Ukupni fenoli, antioksidativna i antimikrobna aktivnost metanolnih ekstrakata bobica Simphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, S. chenaultii Rehder i S. orbiculatus Moench (Pustahija, F., Subašić, M., Mulić, M., Bašić, N.).
PREGLEDNI RAD
Razvoj i promicanje inovacija u šumarstvu – Programi nagrađivanja inovacija i situacija u Hrvatskoj (Šporčić, M., Landekić, M., Đuka, A., Bakarić, M.)
REVUE FORESTIRE FRANÇAISE
RFF - Numéro 5 - 2018
Riječ novog urednika (François Lebourgeois)
Posveta Joanny Guillard (1923.-2018.) (Bernard Roman-Amat, Jean-Paul Lanly)