DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Velike kompanije Simens, BMW, Vodafone i druge, za praćenje učinkovitosti poslovanja poduzeća u realnom vremenu koriste skup softver tvrtke Celonis u kojima su prisutni i elementi umjetne inteligencije, a sve u cilju unapređivanja poslovanja. Prema iskustvu korisnika ti sustavi djeluju poput rendgenske slike poslovanja, što omogućava uočavanje područja neučinkovitosti u kojima se trebaju provesti promjene i unapređenja.
Za mala i srednja drvno industrijska poduzeća takav softver je neprikladan po složenosti i cijeni. Prema praktičnim saznanjima o problemima upravljanja već više godina radimo na razvoju metodologije i na automatskoj obradi podataka za integralno ocjenjivanja stanja učinkovitosti, kako bi mali i srednji poduzetnici drvno industrijskih poduzeća u roku tri do pet dana mogli što objektivnije sagledati područja i opseg potrebnih promjena, a sve u cilju povećanja konkurentnosti. Metodologija integralne ocjene stanja indeksa učinkovitosti bazira se na EU modelu poslovne izvrsnosti (EFQM – model) slika 1.
2. OSNOVNA POGLAVLJA
BASIC CHAPTERS
U radu će se ukratko obraditi osnovne funkcije drvno industrijskih poduzeća i pojmovi vezani za učinkovitost. Definirat će se ciljevi ocjenjivanja učinkovitosti i opis načina provođenja. Osim toga navest će se elementi ocjenjivanja učinkovitosti sa rezultatima za jedno zamišljeno poduzeće koje proizvodi namještaj od masivnog drva i to za rukovođenje, kadrove, proizvodni programa, prodaju proizvoda i usluga, nabavu i kooperaciju, organizaciju i informatizaciju, proizvodnju, rast i razvoj te financije. Konačno će se prezentirati indeks učinkovitosti uz definiranje područja neučinkovitosti zamišljena poduzeća koje proizvodi namještaj od masivnog drva prema nacrtima kupca. U zaključku će se sagledati mogućnost i opravdanost primjene metodologije integralne ocjene učinkovitosti u malim i srednjim poduzećima.
2.1. Osnovne funkcije poduzeća i pojmovi vezani za učinkovitost – Basic company functions and performance concepts
Proizvodna organizacija je gospodarska cjelina koja je nastala svjesnim udruživanjem ljudi kako bi se koordiniranim aktivnostima uz korištenje sredstva za rad ostvarili točno određeni ciljevi. Osnovne funkcije su rukovođenje, kadrovi, proizvod, prodaja proizvoda i usluga, nabava materijala i kooperacija, organizacija i informatizacija, proizvodnja, rast i razvoj te financije. Učinkovitost je ostvareno postignuće u poslovanju u odnosu na željeno stanje izvrsnosti.
Indeks učinkovitosti (%) = ostvareno postignuće /                 željeno stanje izvrsnosti x 100          (1)
Performance Index (%) = Achieved Achievement /                 Desired Excellence x 100     (1)
Poslovna izvrsnost predstavlja standarde za mjerenje učinkovitosti svih izravnih i neizravnih dionika u poslovanja te organizacije u cjelini. Integralni ili holistički pristup ocjenjivanja učinkovitosti podrazumijeva djelovanje kada se elementi i funkcije poduzeća promatraju kroz stanje sustava, a ne zasebno. Percepcija je proces u kojemu mozak