DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 79     <-- 79 -->        PDF

subjekta organizira podatke dospjele iz raznih izvora te ih na temelju raznih iskustava interpretira tvoreći smislenu cjelinu. Interdisciplinarni pristup predstavlja vrstu suradnje u kojem stručnjaci različitih akademskih disciplina rade na realizaciji zajedničkih ciljeva.
2.2. Cilj ocjenjivanja učinkovitosti i opis načina provođenja – The objective of evaluating performance and describing how it is implemented
Malim i srednjim poduzetnicima trebao bi biti u interesu integralno ocjenjivanje stanja učinkovitosti, kako bi u kratkom roku mogli sagledati područja i opseg potrebnih promjena i poboljšanja u poslovanju radi povećanja konkurentnosti. Na osnovi odgovora na pitanja kod intervjua ili analize činjenica prema željenom stanju te izračunatih stopa, koeficijenata, postotnih udjela ili relativnih iznosi prema željenom stanju ili istom takvom statističkom podatku predviđena su tri nivoa raspona ocjena i to: nikakva do minimalne učinkovitost u odnosu na željeno stanje (1,0 - 3,5); djelomično zadovoljavajuća učinkovitost u odnosu na željeno stanje (3,6 - 4,5); zadovoljavajuća do željene učinkovitosti (4,6 - 5,0). Ocjenjivanje podataka koji su iz istog razdoblja obavlja se po linearnoj interpolaciji,
 Ocjena = (5 - 1) / (V5 - V1) (V - V1) + 1 pri čemu je     (2)
V5 – vrijednost parametra za ocjenu 5;
V1 – vrijednost parametra za ocjenu 1;
V – „izračunata“ vrijednost
Za svaku ocjenu predviđen je postotni intenzitet utjecaja pojedinog elementa i funkcije na učinkovitost te pojedinih funkcija na učinkovitost poduzeća u cjelini. Postotni intenzitet utjecaja minimalno može biti 5 %, a drugi veći intenzitet utjecaja mora biti djeljiv sa 5 %, s tim da zbroj postotnih intenziteta utjecaja elemenata u jednoj funkciji (ili svih funkcija u poduzeću) mora biti 100%.
2.3. Rukovođenje – Leadership
Ocjenjivanje stanja učinkovitosti rukovođenja obuhvaća elemente kao što su: primjena modernih principa rukovođenja, primjena rukovođenja prema viziji, misiji i ciljevima, rukovođenje ljudskim potencijalom, uspješnost upravljanja kapitalom, uspješnost upravljanja radnim procesima, zadovoljstvo korisnika, zadovoljstvo djelatnika, održivost, zaštitu okoliša te zadovoljstvo društvene zajednice. Učinkovitost rukovođenja za zamišljeno proizvodno poduzeće ocjenjivana je prema metodologiji iz točke 2.2. po osam navedenih elemenata i 14 podelemenata. Radi ograničene dužine ovoga rada, cijeli postupak provođenja intervjua i ocjenjivanja ne može biti prikazan pa će se će se dati samo prosječna ocjena učinkovitosti rukovođenja, koja je 2,83 s indeksom koji iznosi 56,60 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2.
2.4. Kadrovi – Staff
Ocjenjivanje stanja kadrovske učinkovitosti obuhvaća elemenate kao što su: položaj djelatnika u proizvodnji i logistici, položaj djelatnika na rukovodnim radnim mjestima, zastupljenost visoko obrazovanih djelatnika, odnos neposredno pretpostavljenih djelatnika, edukacija i osposobljavanje djelatnika vremenski, ulaganje u edukaciju i osposobljavanje djelatnika financijski, udio gubitaka radnog vremena, prisutnost ozljeda na radu, fluktuacija djelatnika i zapošljavanje. Kadrovska učinkovitost prema metodologiji iz točke 2.2. za zamišljeno proizvodno poduzeće ocijenjena je po deset navedenih elemenata i isto toliko podelemenata. Isto tako radi ograničene dužine ovoga rada, prikaz cijelog postupka izračuna i ocjenjivanja nije moguće prikazati pa će se dati samo prosječna ocjena učinkovitosti rukovođenja, koja je 3,35 i indeks učinkovitosti koji je 67,00 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2.
2.5. Proizvodni program – Production program
Osjenjivanje stanja učinkovitosti proizvodnog programa obuhvaća elemenate kao što su: prodaja novorazvijenih proizvoda sa povećanom dodanom vrijednosti, proizvodnja proizvoda sa većom dodanom vrijednosti, zadovoljstvo korisnika, reklamacije po kupcima, reklamacije financijski te trajanje razvoja novog proizvoda. Učinkovitost proizvodnog programa za zamišljeno proizvodno poduzeće ocijenjena je prema metodologiji iz točke 2.2. po šest navedenih elemenata i isto toliko podelemenata. Na osnovi već navedenih razloga dat će se samo prosječna ocjena učinkovitosti proizvodnog program,a koja je 2,83 s indeksom koji iznosi 56,65 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2.
2.6. Prodaja proizvoda i usluga – Sales of products and services
Ocjenjivanje stanja prodaje proizvoda i usluga obuhvaća elemente kao što su zastupljenost novih tržišta, prisutnost u višem tržišnom segmentu, zastupljenost novih kupaca postojećeg proizvodnog programa, isporuke naručenih količina i obrada novih tržišta. Učinkovitost prodaje proizvoda i usluga za zamišljeno proizvodno poduzeće ocijenjena je prema metodologiji iz točke 2.2. po pet navedenih elemenata i isto toliko podelemenata. Isto tako radi ograničene dužine ovog rada cijeli postupak izračuna i ocjenjivanja ne može biti prikazan pa će se dati samo prosječna ocjena učinkovitosti prodaje i usluga, koja je 2,95 s indeksom koji iznosi 59,00 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2.
2.7. Nabava i kooperacija – Procurement and cooperation
Ocjenjivanje stanja učinkovitosti nabave i kooperacije obuhvaća elemente kao što su: udio nabave nekurentnih