DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2020 str. 82     <-- 82 -->        PDF

elemenata i dvadeseti jednim podelementom. Iz naprijed navedenih razloga dat će se samo prosječna ocijena učinkovitosti proizvodnje koja je 2,30 s indeksom koji iznosi 46,00 %. Oba podatka su unesena u Tablicu 2.
2.12. Integralna učinkovitost proizvodnog poduzeća – Integral efficiency of a manufacturing company
Integralna ocjena stanja učinkovitosti za devet funkcija zamišljenog proizvodnog poduzeća prikazanih u tablici 2 i grafu 1. izračunata je nakon automatskog unosa ocjena i indeksa i prethodnih devet tablica koje nisu mogle biti prikazane radi ograničene dužine ovoga rada. Tako unesene prosječne ocjene u tabelici 2 u istoj se množe s intenzitetom utjecaja i dobije se prosječna ocjena od 2,83 što daje indeks učinkovitost zamišljenog poduzeća od 56,52 %.
3. ZAKLJUČAK
CONCLUSION
Minimalna učinkovitost u odnosu na željeno stanje prema intenzitetu pojavnosti trebala bi se kretati od 20,00 % do 70,00 %, djelomično zadovoljavajuće stanje učinkovitosti u odnosu na željeno prema intenzitetu pojavnosti trebalo bi se kretati od 71,00 % do 90,00 %, zadovoljavajuće do željenog stanja učinkovitosti u odnosu na željeno prema intenzitetu pojavnosti trebalo bi se kretati od 91,00 % do 100,00 %
Učinkovitost zamišljenog proizvodnog poduzeća drvno prerađivačke industrije u 2017. godini u odnosu na željeno stanje po funkcijama je minimalno i kreće se u rasponu od 46,00 % do 67,00 % s integralnim indeksom od 65,52 %. Prema tome zamišljeno proizvodno poduzeće je najmanje učinkovito na područjima rukovođenja, razvoja inovativnih i promociji novih proizvoda, u organizaciji poslovanja i proizvodnji, digitalnoj transformaciji te rastu i razvoju, što je rezultiralo lošom financijskom učinkovitošću.
Radi kratkoće ovoga rada nije se moglo prikazati sve automatski dobivene grafikone po funkcijama iz kojih bi se, potpuno razvidno, mogla vidjeti neučinkovitost svakog elementa u okviru rukovođenja, razvoja inovativnih i promociji novih proizvoda, u organizaciji poslovanja i proizvodnji, digitalnoj transformaciji, rastu i razvoju te financijama. Na taj način moglo bi se jednostavno detektirati u kojim bi elementima trebalo uvesti promjene u poslovanju i to najvjerojatnije uz potrebu korištenja vanjskih stručnih kapaciteta.
Iz svega navedenog može se zaključiti da se sa primjenom metodologije integralnog indeksa učinkovitosti u malim i srednjim poduzeća drvno prerađivačke industrije mogu u roku od tri do peta dana uspješno detektirati područja s opsegom potrebnih promjena i poboljšanja u poslovanju, a sve u cilju stalnog približavanja izvrsnosti i povećanja konkurentnosti.
4. LITERATURA
LITERATURE
[1] ABC Design Ltd: (2000) The performance track/ Bench marking index (projekt)
[2] Mikić, M.: (2009) Upravljanje troškovima u malim i srednjim proizvodnim poduzećima (pregledni znanstveni rad UDK 657.47:65.017.2/.3 Zagreb)
[3] Dujanić, M.: (2004) Upravljanje promjenama u poduzeću (znanstveni rad UDK 658.5:65.01. Rijeka)
[4] Vusić D.: (2016) Poslovna izvrsnost ( izvorni znanstveni rad UDK 649.5:64.01 Varaždin)
[5] Oslić I.: (2005) Kvaliteta, izvrsnost i održivost, (članak u glasilu Gospodarstvo i održivost)
[6] Milovac J.: (2008) Ponašanje menadžera u organizaciji – put prema poslovnoj izvrsnosti (završni rad Specijalistički stručni studij Šibenik)
[7] UHY Rudan, Rudan D.: (2018) Financijski pokazatelji ( predavanje Zavod za organizaciju proizvodnje, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu)
[8] Grebenar V.: (2016) Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja (doktorska disertacija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek)
[9] Biondić D.: (2015) Simulacija integralnog ocjenjivanje indeksa učinkovitosti industrije namještaja C 31 (projekt)
[10] https://www.celonis.com/
Summary
This paper aims to present in a short form a relatively simple methodology of integral performance evaluation and the possibility of its application in small and medium-sized timber industrial enterprises. With some adjustments to the assessment elements, the method is applicable in all industries and services. Integral performance evaluation is in the function of achieving business excellence. The performance appraisal method itself involves benchmarking against the desired state and partly an in-depth analysis of operating results. Integral performance appraisal involves the systematic comparative review of the results achieved by the elements, functions and organization as a whole. In a narrow format, the method, based on the perception of business results in relation to the desired situation, can be applied to self-assessment of the timber industry business with the prior brief management training. A more objective assessment of effectiveness through detailed implementation of the