DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 91     <-- 91 -->        PDF

evidencije ulova i šteta. Zatim se govori o tipovima klopki, broju ulovljenih životinja, oštećenim biljkama i predatorima. U posljednjem dijelu izneseni su rezultati ispitivanja korovske vegetacije na pojavu šteta od glodavaca. Poslije toga slijedi rasprava u kojoj se autori osvrću na rezultate istraživanja, komentiraju ih i objašnjavaju, upućuju na mjere koje treba poduzimati u vezi s glodavcima i što bi u budućnosti trebalo raditi. Kroz raspravu se daje cjelovita slika o sitnim glodavcima u nizinskim šumama. Na kraju su u 20 točaka dati zaključci i preporuke za nastavak primjene monitoringa glodavaca u poplavnim šumama Posavine i drugima. To su ustvari vrlo korisne preporuke.
Zaključno se može reći da je ovo vrlo korisna knjiga za sagledavanje cjelokupnog stanja šuma poljskog jasena. U knjizi su jasno izneseni brojni podaci o svim čimbenicima koji ugrožavaju poljski jasen i utječu na njegov opstanak i na opstanak jasenovih sastojina. Zato će knjiga dobro poslužiti stručnjacima u praksi, studentima na redovitom i poslijediplomskom studiju, a znanstvenicima je poticaj za daljnja istraživanja.
PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA
Branko Meštrić
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
Volume 41 No.1 (2020)
IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
Pristup modeliranju umjetne inteligencije u tri koraka za predviđanje vremena, produktivnosti i troškova: studija slučaja u talijanskom šumarstvu (Proto Andrea Rosario, Sperandio Giulio, Costa Corrado, Maesano Mauro, Antonucci Francesca, Macrì Giorgio, Scarascia Mugnozza Giuseppe, Zimbalatti Giuseppe)
Reciklirani asfalt kao alternativa prirodnim agregatima za ojačavanje šumskih cesta (Hruza Petr, Blahuta Jaroslav, Pelikán Petr, Olišarová Lucie, Nedorost Jiří, Mikita Tomáš, Patočka Zdeněk)
Oporavak kemijskih svojstava šumskog tla nakon tretmana sanacije tla: Procjena šest godina nakon primjene stroja (Jourgholami Megdad, Khajavi Somayeh, Labelle Eric R.)
Simulacijske studije o uzorkovanju presjeka ostataka nakon prikrajanja (Karpachev Sergej P., Zaprudnov Vjačeslav I., Bykovskiy Maksim A., P. Karpacheva Irina)
Primjena teorije ograničenja u sječi drva: studija slučaja sa sjeveroistoka SAD-a (C. Kelly Matthew, H. Germain René)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Reinženjering lanca opskrbe drveta u Rumunjskoj iz perspektive upravljanja procesima (Rauch Peter, Borz Stelian Alexandru)
Produktivnost u mehaniziranosti ranih proreda u nasadima smreke (Routa Johanna, Nuutinen Yrjö, Asikainen Antti
Procjena troškova u sustavima sječe pomoću web-alata WoodChainManager (Triplat Matevž, Krajnc Nike
Poboljšanje odluka o upravljanju šumama u šumarstvu uz SorSim sortimentni model (Lemm Renato, Blattert Clemens, Holm Stefan, Bont Leo, Thees Oliver)
Praćenje kvalitete i količine bukovine od stabla do pilanskog proizvoda (Marenče Jurij, Šega Bogdan, Gornik Bučar Dominika)
Analiza utroška vremena u aktivnosti forvardera u proredama (Hildt Eduardo, Leszczuk Andrés, Donagh Patricio Miguel Mac, Schlichter Tomás Miguel)
Bimanualna motorička vještina u zapošljavanju operatera harvestera (Pagnussat Millana, Hauge Theresa, Lopes Eduardo da Silva, Almeida Rosa Maria Martins de, Naldony Alana)
Vrsta lanca i brzina bubnja za bolje razdvajanje vlakana u operacijama lančano-udarnog Delimber-Debarker-Chipper stroja (Spinelli Raffaele, Mitchell Rick, Brown Mark, Magagnotti Natascia, McEwan Andrew)
Utjecaj vrste alata na razinu buke trimera kod njege mladih šuma (Naskrent Bartłomiej, Grzywiński Witold, kowukowski Adrian, Polowy Krzysztof
Modeliranje radne učinkovitosti privlačenja traktorom primjenom metoda najmanjih kvadrata i robusnom regresijom (Ünver-Okan Saliha)
GOZDARSKI VESTNIK
Vol. 78 • br. 2
UVODNIK
Invazivne strane bolesti i štetočine i povezani izazovi (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
PREGLEDNI RAD
Što se događa s jasenom kod nas? - peti nastavak (Tine HAUPTMAN)
STRUČNI RAD
Određivanje vlažnosti drva pomoću mjerača električnog otpora (Peter PRISLAN, Domen ARNIČ, Špela ŠČAP, Nike KRAJNC, Aleš STRAŽE)
Radionice iz područja fitocenologije i pedologije za pripremu stručnih polazišta za izradu planova gospodarenja šumama područja (Valerija BABIJ, Lado KUTNAR, Aleksander MARINŠEK, Janez KERMAVNAR)
IZ STRANOG TISKA
Učinci poremećaja na prizemnu vegetaciju u slovenskim šumskim ekosustavima
Opseg, rasprostranjenost i podrijetlo stranih šumskih vrsta drveća u Europi
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Doživljaj 25. svjetskog kongresa IUFRO i dijela Brazila (Vasja LEBAN)
Šume za budućnost - od znanosti do ljudi - Jubilarna konferencija Pro Silva Europe povodom 30. godišnjice osnutka (Anton Lesnik, Jurij Diaci, Kristina Sever)
Šumar koji je dugo živio, puno je znao i puno nas je napustio’’’’????????? (Ljubo ČIBEJ, Egon OBID, Igor DAKSKOBLER)
Vol. 78 • br. 1
UVODNIK
2020. će biti godina intenzivnih priprema za obnovu regio­nalnih planova gospodarenja šumama (Mitja Skudnik, Polona Hafner)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI RAD
Utjecaji okolišnih čimbenika na prostornu rasprostranjenost jelena u Poljanskoj dolini i Polhograjskim dolomitima (Miran HAFNER, Blaž ČERNE)
KRATKI ZNANSTVENI DOPRINOS
Dostupnost taninskih i ligninskih izvora za kompletnu zamjenu sintetičkih ljepila za drvo u Europi (Jaša SARAŽIN, Igor POTOČNIK, Milan ŠERNEK)
STRUČNI RAD
70. obljetnica sveučilišnog studija šumarstva u Sloveniji: razvoj i izazovi (Andrej BONČINA)
IZ STRANOG TISKA
RITY – fenološki model osmozubog smrekovog potkornjaka (Ips typographus) kao alat za optimizaciju njegovog praćenja
Ovisnost ekonomičnosti pčelarstva o drvnoj zalihi medonosnih vrsta i gustoći pčelinjih obitelji
ŠUMARSTVO U VRIJEME I PROSTORU
Projektom Julijskih Alpa poboljšati stanje ugroženih vrsta i staništa u Triglavskom nacionalnom parku (Brigita Oblak)
Sastanak europskih šumskih pedagoga u Ljubljani (Špela PLANINŠEK, Kristina SEVER)
50 godina europskih pješačkih putova (Jože PRAH)
Gdje kupiti šumarske knjige? (Maja Peteh)
U sjećanju: Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (1941. - 2019.) (Janez Krč)
Vol. 77 • br. 10
UVODNIK
Uloga šumarstva u bioekonomiji (Mitja Skudnik, Polona Hafner)
PREGLED NAUČNIH RAZGOVORA
Uporaba drva u slovenskoj bioekonomiji (Domen ARNIČ, Peter PRISLAN, Luka JUVANČIČ)
PREGLEDNA ZNANSTVENA RASPRAVA
Mikroklimatski uvjeti u sastojinama i prazninama dinarskih jelovo-bukovih šuma Slovenije sa stajališta klimatskih promjena (Janez KERMAVNAR, Mitja FERLAN, Aleksander MARINŠEK, Klemen ELER, Andrej KOBLER, Lado KUTNAR)
STRUČNA RASPRAVA
Karantenske štetočine u slovenskim šumama - jesmo li spremni? (Barbara PIŠKUR, Andreja KAVČIČ, Tine HAUPTMAN, Peter SMOLNIKAR, Nike KRAJNC, Matevž TRIPLAT)
IZ STRANOG TISKA
Alternativne vrste drveća u uvjetima globalnog zatopljenja u gospodarenim europskim šumama
Analiza dugoročnog utjecaja jelena na prizemnu vegetaciju u miješovitim šumama umjerene zone
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Obavezna kopija = obveza izdavača (Maja Peteh)
Svečana akademija u povodu 70. obljetnice sveučilišnog studija šumarstva (Andrej Bončina, Robert Brus)
Obrazovna i turistička uloga šuma za održivi razvoj (Jože PRAH)
Vol. 77 • br. 9
UVODNIK
25 godina javne službe u šumarstvu (Gregor Meterc)
STRUČNA RASPRAVA
Šumsko planiranje u Zavodu za gozdove Slovenije - dosadašnja dostignuća i vizija budućnosti (Matjaž GUČEK, Dragan MATIJAŠIĆ, Aleš POLJANEC)
Klimatske promjene postaju glavni izazov za javnu službu šumarstva u oblasti uzgajanja i zaštite šuma (Andrej BREZNIKAR)
Gospodarenje velikim zvjerima u Sloveniji (Matej BARTOL, Matija STERGAR)
Istraživački rad kao dio javne službe za šumarstvo (Nike KRAJNC i sur.)
IZ STRANOG TISKA
Alternativne vrsta drveća u uvjetima globalnog zagrijavanja u gospodarenim europskim šumama)
Pristup strojnom učenju za analizu veza između temperature i više varijabli
ŠUMARSTVO U VREMENU I PROSTORU
Dojmovi putnika o Ukrajini, njezinim šumama i šumarstvu (Vasja LEBAN, Anton POJE, Matevž MIHELIČ)
Znamo li kako zaštititi kulturnu baštinu Alpa od prirodnih katastrofa (Anže Japelj)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 94     <-- 94 -->        PDF

L´ITALIA FORESTALE E MONTANA / Italian Journal of Forest and Mountain Environments
Vol 75, No 2 (2020)
Integrirane strategije za talijanske kopnene i planinske prostore: od teritorijalnih šumarskih planova do poslovnih mreža (Mario Colonico, Luca Di Salvatore, Umberto Di Salvatore, Piermaria Corona)
Prostor i vrijeme za otporne šume (Alessandro Bottacci)
Primjena modeliranja širenja šumskih požara za mapiranje rizika na regionalnim planovima prevencije šumskih požara. Slučaj regije Veneto (Rolando Rizzolo, Michele Salis, Valentina Bacciu, Emanuele Lingua, Francesco Rech, Antonio Brognaro, Massimo Bacchini)
Za nova razmatranja u ekonomskom vrednovanju šuma (Gianpiero Andreatta)
Vol 75, No 1 (2020)
Biološka raznolikost, sistemsko? uzgajanje i gospodarenje šumama (Horace Ciancio)
Gospodarenje šumama i sprječavanje hidrogeološke nestabilnosti na teritorijima visoke ranjivosti u Kampaniji (Francesco Iovino, Antonino Nicolaci, Alessio De Dominicis, Alfonso De Nardo)
Centar za istraživanje i razvoj kestena: strateški projekt Piemonte-a za podršku čitavom opskrbnom lancu kestena (Gabriele Loris Beccaro, Alberto Alma, Igor Boni, Roberto Botta, Marco Bussone, Marco Corgnati, Alberto Ebone, Paolo Gonthier, Guido Locatelli, Eva Malacarne, Maria Gabriella Mellano, Marco Rocca, Valentina Saggese, Roberto Zanuttini)
Vol 74, No 6 (2019)
Pristup LiDAR / GIS za utvrđivanje šumskog inventara i programa šumsko-kulturnih radova u predsjedničkoj šumi Castelporziano (Gianfranco Scrinzi, Giacomo Colle, Emanuele Presutti Saba, Fabrizio Clementel, Luca Maffei, Aleandro Tinelli, Ervedo Giordano)
Šumski i vodni resursi u talijanskim alpskim regijama (Enrico Calvo, Stefano Portovenero, Alessia Donadoni)
Dobrovoljno tržište ugljika: certifikati apsorpcije CO2 u šumama u Pijemontu. Vrhunska umjetnost, regionalne perspektive i projekti (Fabio Petrella, Marco Corgnati, Pier Giorgio Terzuolo)
Iskustva upravljanja obalnom vegetacijom - integracija uslu­ga ekosustava (Pier Giorgio Terzuolo, Andrea Ebone)
LEŚNE PRACE BADAWCZE / Forest Research Papers http://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze
Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (1)
ORIGINALNI ČLANCI
Intenzitet i struktura turističkog prometa u šumskom arboretumu Warmia i Mazury Poljskog šumskog društva u Kudipu (Augustus A.)
Rekreacijsko korištenje šuma od strane mladih ljudi (Cichowska J.B.)
Materijali za utvrđivanje istočne granice areala kisele hrastove šume Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae u Poljskoj - dva nova staništa u južnom dijelu Mazovijskog vojvodstva (Zaniewski P.T., Ciurzycki W., Marciszewska K.)
PREGLEDNI ČLANCI
Geocaching u obrazovanju - pregled međunarodnih iskustava Dio 1. Uvod: prednosti i problemi (Referowska-Chodak E.)
Mikorizna simbioza stranih i invazivnih vrsta drveća (Wilgan R.)
Leśne Prace Badawcze, 2019, Vol. 80 (4)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Razvoj listopadnih vrsta na post-poljoprivrednim zemljištima uvedenim tijekom procesa konverzije sastojina pomoću umjetnih čistina (Zachara T.)
Mikobiota stabla smreke Juniperus x media sa simptomima odumiranja na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Poznanju (Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Szewczyk W., Zatorski J.)
PREGLEDNI RADOVI
Zaštita šuma u Europskoj uniji (Kalicka-Mikołajczyk A.)
Kreativno inženjerstvo - uvođenje napretka znanosti u šumarstvo (Wodzicki T.J.)
Praksa upravljanja šumama i pojava suspendiranih krutih tvari u rijekama i potocima i njihov utjecaj na ihtiofaunu i riječne ekosustave (Mikołajczyk T., Nawrocki P.)
Napredak u fiziološkim i genetskim istraživanjima u pogledu reakcije šumskog drveća na nisku temperaturu (Novokreshchenova M., Skowyra K., Kempf M.)
REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE
RFF – Numéro 4-5 - 2019 Šumska staništa i naseljene šume
Šumska staništa i naseljene šume (Christophe Baltzinger, Séraphine Grellier, François Lebourgeois, Amélie Robert, Sylvie Servain, Jean-Louis Yengué)
Između tradicije i obnove. Upravljanje šumom Chambord pod predsjedanjem Georgesa Pompidoua (Agnès Tachin)
Dinamika šuma i krupne divljači u lovištu, Nacionalna domena Chamborda (Amélie Robert , Sylvie Servain)
Od dvorca do šume - mjesto prirode u Chambordu (Jean Louis Yengué)
Raspršivanje sjemena od strane jelena (Cervus elaphus) tijekom sezone lova: postavljanje pokusa u Nacionalnom posjedu Chambord (Sonia, rekao je , Flore Jégoux , Agathe Chassagneux , Océane Liehrmann , Ushma Shukla , Étienne Guillaumat , Christophe Baltzinger)
“Prisiljeni na ubijanje”: Ardenski lovci suočeni s planom odstrela jelena (Alix Hubert)
Divlja svinja i javna politika. Lov - lovci - simbolično pozicioniranje i prikazi (Alain Gigounoux)
Između perpetuacija i mutacija: etnografija korištenja šuma među finskim i samskim narodima (Anatole Danto)
Razmišljanje krajobraznog arhitekta o napredovanju spontanog pošumljavanja u Alpama i na Pirinejima (Françoise Copin)
Smeđi medvjed, žrtava korisnika Pirenejskih planina (Françoise Saliou)
Jež, šumska životinja, ali možda ona koja više tamo ne živi ili je nema (Nicolas Messieux)
Dabar, između dobra i „štetnika“: od statusa zaštićene vrste do prijetnje uzgoju topola (Amélie Robert)
Divlje životinje - Jedva vidljivi (f)aktor krajolika. Agro-silvo-pastoralizam u Morvanu i Agro-šumarstvo na Sumatri (Jean-Baptiste Bing)
Gospodarenje šumama i izazovi stvaranja nacionalnih parkova u Gabonu: slučaj nacionalnog parka Lopé (Saturnin Ndong Ndong , Aubin Gildas Kombila Mouloungi, Stéphane Ondo Ze)
Iskorištavanje prirodnih resursa rezervata za divlje životinje Lomako-Yokokala (Demokratska Republika Kongo): aktivnosti, utjecaji i percepcija dionika o njihovoj održivosti (Gérard Sankiana Malankanga , Génie Lutonadio Kiala , Raphaël Tshimanga Muamba)
Pritisak urbanog širenja na floru i faunu metropolitanskog područja Bejruta (Christy Chaoul , Jocelyne Adjizian Gerard , Nada Badaro Saliba , Rita Zaarour)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Opservatorij ravnoteže između poljoprivrede, šumarstva i lovačke djelatnosti - koristan alat za dionike u nacionalnom parku Cevennes (Baptiste Algoët)
RFF – Numéro 3 – 2019
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Utjecaj halaroze (Hymenoscyphus fraxineus) na radijalni rast stabla jasena i na njegov klimatski determinizam na sjeveru Francuske (François Lebourgeois , Sophie Lorentz , Guillaume Cousseau , Léo Fenaux)
O podrijetlu europskih planinskih borova (Renaud Cantegrel)
AKTIVNOSTI, PROIZVODI I TRŽIŠTA
Primjer analize prodaje drva u organizaciji šumara (Max Bruciamacchie , Didier Paillereau , Evrard de Turckheim)
POVIJEST I TERITORIJI
Mostovi i ceste te vode i šume za vrijeme francuske revolucije (Georges-André Morin)
Šume i drveće na poštanskim markama (Jean Pinon , Claudine Pinon)
SLOBODNO IZRAŽAVANJE
Neka osobna razmišljanja nakon konferencije Pro Silva France u listopadu 2018. u Strasbourgu (Bernard Roman-Amat)
RFF – Numéro 2 – 2019
POLITIKE I INSTITUCIJE
Procjena postupaka evaluacije stanja očuvanja šumskih staništa na 399 lokaliteta Natura 2000 (Damien Marage)
ALATI I METODE
Participativna znanost i istraživanje u INRA-u (Christophe Roturier)
Odabir hrastovog drveta za korištenje na osnovi strukture drva - značenje, metodologija i posljedice na starenje vina i alkoholnih pića (Nicolas Vivas , Nathalie Vivas de Gaulejac , Marie-Françoise Nonier , Magali Picard)
Erratum na članak „Optimizacija operativne integracije somatskih klonova u postupcima razmnožavanja bijele smreke (Picea glauca) reznicama u Quebecu.“
POVIJEST I TERITORIJI
Toussaint-Yves Catros, odgojitelj i pokretač talenta za vrijeme revolucije i carstva (Jean-François Larché)
O nadležnosti uprave Eaux et Forêts, o njenoj povijesti ... i o upravi uprave javnih puteva ili cesta (Georges-André Morin)
SLOBODNO IZRAŽAVANJE
Stajališta članova Akademije: “Zašto je moguće brzo obnoviti srednjovjekovnu krovnu konstrukciju Notre-Dame de Paris korištenjem hrasta 21. stoljeća”
Riječi i šume: baliveau (François-René Briand)
SOUTH-EAST EUROPEAN FORESTRY (SEEFOR)
SEEFOR Vol 10 No 2 (Prosinac 2019)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Regeneracija i rane prorede u sastojinama bagrema (Robinia pseudoacacia L.) na sjeverozapadu Rumunjske (NICOLESCU VN, BUZATU-GOANȚĂ C, BARTLETT D, IACOB N)
Novi šumskouzgojni tretmani za četinarske peri-urbane šume sa listopadnom podstojnom etažom- prva primjena u peri-urbanim šumama grada Xanthi u sjeveroistočnoj Grčkoj (MILIOS E, KITIKIDOU K, RADOGLOU K )

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Promjene nekih kemijskih sastojaka u lišću orijentalne bukve ( Fagus orientalis Lipsky.) povezane s dobi (TURFAN N, AYAN S, YER EN, ÖZEL HB)
Modeliranje debljine kore obične smreke (Picea abies Karst) (MUSIĆ J, LOJO A, BALIĆ B, IBRAHIMSPAHIĆ A, AVDAGIĆ A, KNEŽEVIĆ J, HALILOVIĆ V)
Modeliranje sastojinskih varijable panjača bukve, primjenom spektralnih podataka Sentinel-2A i pristupa strojnom učenju (ČABARAVDIĆ A, BALIĆ B)
Rasprostranjenost vrsta Belonochilus numenius (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) diljem Republike Sjeverne Makedonije (SREBROVA K, NACHESKI S, SOTIROVSKI K)
PRETHODNA PRIOPĆENJA
Sadržaj teških metala u listincu i granama Quercus petraea (Matt.) Liebl. i Quercus robur L. Promatrano na dvije parcele za praćenje šuma ICP (STOJNIĆ S, KEBERT M, DREKIĆ M, GALIĆ Z, KESIĆ L, TEPAVAC A, ORLOVIĆ S )
Strukturne karakteristike zrelih šume jugoistočnih Karpata, Rumunjska (KRISTA V, LECA Ș, CICEU A, CHIVULESCU Ș, BADEA O )
Planiranje gospodarenja panjačama i obnavljanje potencijala čistih i miješanih hrastovih šuma u Sjevernoj Makedoniji (TRAJKOV P, DUBRAVAC T, TANOVSKI V, NESTOROVSKI LJ, SOTIROVSKI K, TRAJANOV Z)
Istraživanje dendro-akustičkih svojstava introduciranih vrsta drveća kao materijala za proizvodnju glazbenih instrumenata (FEDYUKOV VI, SALDAEVA EY, MS CHERNOVA, CHERNOV VY )
Modernizacija glave za sječu i obradu (RUKOMOJNIKOV KP, VEDERNIKOV SV, KUPTCOVA VO)
STRUČNI RAD
Ekologija i uzgoj crnog oraha ( Juglans nigra L.) u Mađarskoj (RÉDEI K, TAKÁCS M, KISS T, KESERŐ ZS )
SEEFOR Vol 10 No 1 (Lipanj 2019)
ORIGINALNI ZNANSTVENI RAD
Ubrzani visinski rast po visini i smrtnost kod Quercus ­petraea (Matt.) Liebl. u Mađarskoj (GULYÁS K, MÓRICZ N, RASZTOVITS E, HORVÁTH A, BA­LÁZS P, BERKI I)
Koja provenijencija duglaziuje ( Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) pružaju najbolju produktivnost u brdovitom području Hrvatske? (ĐODAN M, DUBRAVAC T, PERIĆ S)
Pojava Ortotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae) na borovu Aleppo u mediteranskoj regiji u Hrvatskoj (PERNEK M, LACKOVIĆ N, LUKIĆ I, ZORIĆ N, MATOŠEVIĆ D)
Procjena i usporedba radne pozicije rukovatelja strojeva u proredama šuma (LANDEKIĆ M, KATUŠA S, MIJOČ D, ŠPORČIĆ M)
Šuma / Organizacijske jedinice Model rangiranja - MRG model
PREGLEDNI RAD
Pregled medvjeđe ljeske ( Corylus colurna L.): Obećavajuća vrsta drveća za pokušaje migracije u budućnosti (ŠEHO M, AYAN S, HUBER G, KAHVECI G)
PRETHODNO PRIOPĆENJE
Indeks staništa i volumni postotak prirasta Quercus pubescens i Quercus ilex u raznodobnim šumama u privatnom vlasništvu duž hrvatske obale Jadrana (BERTA A, LEVANIČ T, STOJSAVLJEVIĆ D, KUŠAN V)
Otpornost na vjetroizvale obične smreke (Picea abies / L./ Karst.) - Preliminarni rezultati (ĐODAN M, PERIĆ S)
Učinak polipropileskih štitnika na rast i opstanak sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (LIOVIĆ B, TOMAŠIĆ Ž, DUBRAVAC T, LICHT R, TURK M )
SYLWAN 164 (5) - 2020
https://sylwan.lasy.gov.pl/
Procjena štete poljskih šuma uzrokovanih uraganom u kolovozu 2017. godine (ELŻBIETA Dmyterko, ARKADIUSZ BRUCHWALD)
Utjecaj sezone na oštećenja u nasadima crne johe tijekom ranog prorjeđivanja (WITOLD GRZYWIŃSKI, RAFAŁ TUROWSKI, BARTŁOMIEJ NASKRENT)
Gospodarenje šumama u doba okolišnih i socijalnih izazova - regionalno planiranje (ROMAN Jaszczak, Janusz Banking, BOGUSŁAW Kowalczyk)
Genomska selekcija u uzgoju šumskog drveća - osnovni principi, problemi i buduće perspektive (WERONIKA B. ŻUKOWSKA, BŁAŻEJ WÓJKIEWICZ, ANDRZEJ LEWANDOWSKI)
Struktura i dinamika raznodobnih odraslih sastojina u kojima dominira obični bor u područjima stroge zaštite Kaliszki i Sieraków u nacionalnom parku Kampinos. Dio 1. Sastav vrsta, gustoća stabala i bazalna površina (BOGDAN Brzeziecki, Jacek ZAJĄCZKOWSKI ADAM Olszewski Leszek Bolibok Willy Andrzejczyk Kamil BIELAK Włodzimierz BURACZYK, Stanislaw

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 98     <-- 98 -->        PDF

DROZDOWSKI Leszek GAWRON, Simon Jastrzębowski, Henry Szeligowski, Henry Żybura)
Utjecaj agrotehničkog tretmana na zdravlje klonskog sjemena jasena (Fraxinus excelsior L.) u kontekstu njegove infekcije Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) (PAWEŁ PRZYBYLSKI, KATARZYNA SIKORA, VASYL MOHYTYCH, MAREK WŁOSTOWSKI)
Karakteristike tehničke kvalitete paulovnije COTE - 2 drveta (HUBERT LACHOWICZ, ALEKSANDRA GIEDROWICZ)
Utjecaj odabranih čimbenika na sadržaj mineralnih sastojaka u soku breze ( Betula pendula Roth) (PAWEŁ STANISZEWSKI, MACIEJ BILEK, WOJCIECH SZWERC, MICHAŁ GOSTKOWSKI, PAWEŁ OSIAK, NATALIA ŻUREK, RYSZARD KOCJAN)
Sadržaj odabranih teških metala u soku brezovog soka ( Betula pendula Roth) i dnevni volumen, ovisno o promjeru stabla (PAWEŁ STANISZEWSKI, MACIEJ BILEK, WOJCIECH SZWERC, MICHAŁ GOSTKOWSKI, PAWEŁ OSIAK, JULITA POLESZAK, RYSZARD KOCJAN)
SYLWAN 164 (4) - 2020
Induktivna metodologija prognoze razvoja drvnih resursa (EMILIA-WYSOCKA FIJOREK, Stanislaw ZAJĄCZKOWSKI)
Modeliranje veličine dopuštene sječe temeljem usvojenih metoda predviđanja razvoja šuma (KATARZYNA SZYC, TOMASZ BORECKI, EDWARD STĘPIEŃ, WOJCIECH KĘDZIORA, ADAM KONIECZNY, MICHAŁ ORZECHOWSKI, ROMAN WÓJCIK)
Primjena biostimulatora pri rastu i zaštiti sadnica hrasta lužnjaka ( Quercus robur L .) u rasadniku golog korijena (WŁODZIMIERZ BURACZYK, HENRYK ŻYBURA, ELŻBIETA OSTASZEWSKA, MARCIN STUDNICKI, MARTA ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA)
Rješavanje sukoba u vezi s upravljanjem šumama - ekonomsko gledište (LECH PŁOTKOWSKI, ARKADIUSZ GRUCHAŁA, JUSTYNA RADOMSKA)
Potrošnja vremena pri privlačenju trupaca od panja do vlake pomoću skidera (GRZEGORZ SZEWCZYK, DARIUSZ KULAK, ARKADIUSZ STAŃCZYKIEWICZ)
Ekonomske posljedice oluje 2016. u šumskom okrugu Supraśl (AGATA Hryniewicka, AGNES Mandziuk)
Promjene u bogatstvu vrsta borovog podrasta na prugama dina Nacionalnog parka Kampinos na početku 21. stoljeća (PIOTR T. ZANIEWSKI, JERZY SOLON, MAREK FERCHMIN, ŁUKASZ SIEDLECKI)
Mišljenja planinarskih vodiča o formiranju šumskog krajolika u gospodarenju šumama u planinama Bieszczady (JOANNA PNIEWSKA, EMILIA JANECZKO)
SYLWAN 164 (3) - 2020
Uzgojni index hrasta lužnjaka ( Quercus robur L.) pod krošnjama bora (RAFAŁ PALUCH)
Optimizacija veličine sječine metodom linearnog programiranja (KAROL ZABORSKI, JAN BANAŚ)
Određivanje standardnih jediničnih troškova odabranih radova iz uzgoja (JANUSZ KOCEL, EMILIA WYSOCKA-FIJOREK)
Prognoza cijena drvne sirovine na temelju sedmogodišnjeg trenda razvoja (ALEKSANDRA GÓRNA, KRZYSZTOF ADAMOWICZ)
Veličina štete na drveću preostalom nakon izvlačenja skiderom u sastojini običnog bora koristeći originalnu metodu procjene (KRZYSZTOF WÓJCIK)
Imela kao prijetnja zdravstvenom stanju četinjača (GRZEGORZ ISZKUŁO, LILIANA ARMATYS, MONIKA DERING, MAREK KSEPKO, DOMINIK TOMASZEWSKI, AGNIESZKA WAŻNA, MARIAN J. GIERTYCH)
Primjena točkovnog načina popisa ptica u upravljanim šumama (DAWID SIKORA, TOMASZ BORECKI)
Antropogene promjene odabranih elemenata prirodnog okoliša u prirodnom rezervatu šume Lisia Góra u

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Rzeszówu (TOMASZ WÓJCIK, IWONA MAKUCH-PIETRAŚ, AGATA ĆWIK, MARIA ZIAJA)
Strateška analiza tržišta divljači u Poljskoj (ANNA KOŻUCH)
SYLWAN 164 (2) - 2020
Prostorna varijabilnost strukture sastojina u odabranim primarnim šumama zapadnih Karpata i Dinarskog gorja (JAROSŁAW PALUCH, LESZEK BARTKOWICZ)
Utjecaj klimatskih uvjeta na godišnji porast švedske ribe Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. raste u urbanim položajima
Utjecaj klimatskih uvjeta na širinu godova drveta Sorbus intermedia (Ehrh.) koja raste na urbanim mjestima (ANNA CEDRO, MAŁGORZATA NOWAKOWSKA, GRZEGORZ NOWAK)
Utjecaj biomase iz ostataka nakon sječe na svojstva tla (EWA BŁOŃSKA, MAGDALENA KACPRZYK, KORNELIA WRÓBLEWSKA, JAROSŁAW LASOTA)
Utjecaj vrste šumskog staništa na veličinu i masu iglica koje padaju u roku od godinu dana u tridesetogodišnjim borovim sastojinama (MIECZYSŁAW TURSKI, CEZARY BEKER, ROMAN JASZCZAK, ADAM SZYMAŃSKI)
Mikrobiološka i biokemijska aktivnost pod sadnicama javorova i malolisne lipe koje rastu na postiminskom sedimentu jako zagađenom elementima u tragovima (AGNIESZKA MOCEK-PŁÓCINIAK, MIROSŁAW MLECZEK, MONIKA SKOWROŃSKA)
Zdravstveno stanje europskog jasena (Fraxinus excelsior L.) u odnosu na vlažnost odabranih šumskih staništa (KRZYSZTOF TURCZAŃSKI, PAWEŁ RUTKOWSKI, MIROSŁAW NOWIŃSKI, BOGNA ZAWIEJA)
Utjecaj fragmentacije šumskih kompleksa na točnost procjene šumskih površina na primjeru lodskog vojvodstva (PIOTR BUDNIAK, MAREK JABŁOŃSKI, STANISŁAW ZIĘBA)
Program Copernicus kao izvor informacija o dominantnom tipu šumskog sastojina u Poljskoj - procjena točnosti nacionalnog sloja visoke rezolucije (ANNA MIROŃCZUK, ANNA LESZCZYŃSKA, AGATA HOŚCIŁO)
Usluge šumskih ekosustava kao predmet integriranog programa praćenja okoliša (MAŁGORZATA STĘPNIEWSKA)
Oštećenja šumskog okoliša kao rezultat turizma i rekreacije (TOMASZ DUDEK, PIOTR SZKUTNIK, MACIEJ BILEK, TOMASZ OLBRYCHT, KLAUDIA CHMIELOWSKA, MAGDALENA DZIUBA, ZBIGNIEW CZERNIAKOWSKI)
SYLWAN 164 (1) - 2020
Veličina i učinkovitost asimilacijskog aparata bora ( Pinus sylvestris L.) (CEZARY BEKER, MIECZYSŁAW TURSKI, KATARZYNA KAŹMIERCZAK, TOMASZ NAJGRAKOWSKI)
Promjenjivost odabranih značajki makrostrukture i gustoće smrekovog drveta iz komercijalnih sastojina i degradiranih područja (KRZYSZTOF MICHALEC, RADOSŁAW WĄSIK, MAREK PAJĄK, FRYDERYK SIKORA)
Procjena mogućnosti za kompenzaciju volumena stabala uklonjenih s trase cesta povećanih prirasta rubnog drveća (WŁODZIMIERZ STEMPSKI, KRZYSZTOF JABŁOŃSKI, JAKUB JAKUBOWSKI)
Prijetnje šumskom ekosustavu i posjetiteljima u šumskim područjima prema mišljenju turista u šumskom okrugu Krynki (ANDRZEJ A. KONIECZNY, PIOTR GOŁOS, ADAM T. SIKORA)
Vremenski obrasci sudara los-vlak u British Columbia - metode za izbjegavanje (KAROLINA D. JASIŃSKA, SZYMON BIJAK, KENNETH N. CHILD, ROY V. REA)
Utjecaj promjene šumskog pokrova na stupanj fragmentacije šuma Ińsko pojezerja u 20. stoljeću (Pawel PIEŃKOWSKI, Marek PODLASIŃSKI, Marcin STOLTMAN)
SYLWAN 163 (12) - 2019
Dinamika procesa umiranja stabala na Sudetama u godinama 2002–2018 (ARKADIUSZ BRUCHWALD, ELŻBIETA DMYTERKO, MARCIN MIONSKOWSKI, PIOTR WRZESIŃSKI)
Vertikalno razlikovanje bogatstva i sastava vrsta miko-, licheno- i briobiota vjetrovitih stabala u Nacionalnom parku Kampinos (PIOTR T. ZANIEWSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK, ANNA KUJAWA, TOMASZ ŚLUSARCZYK, BARBARA FOJCIK)
ZBIGNIEW Siroče
Da li je uvođenje sadnica sa prekrivenim korijenovim sustavom u svakoj obnovi razumno - fitopatološko gledište (ZBIGNIEW SIEROTA)
Utjecaj meteoroloških uvjeta na početak vegetacijske sezone listopadne šume sjeveroistočne Poljske (MACIEJ BARTOLD, ZBIGNIEW BOCHENEK)
Utjecaj Bacillus subtilis i Trichoderma asperelleum na razvoj sadnica breze zaraženih patogen sitnog korijena Phytophthora plurivora (TOMASZ OSZAKO, ANNA ŻÓŁCIAK, MIRELA TULIK, MIŁOSZ TKACZYK, MARCIN STOCKI, JUSTYNA A. NOWAKOWSKA)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Društvene potrebe i sklonosti u pogledu rekreacije u zaštićenim područjima na primjeru rezervata prirode „Nad Tanwią“ (AGNIESZKA MANDZIUK, JAROSŁAW KIKULSKI, STANISŁAW PARZYCH)
Vrednovanje nedrvnih šumskih funkcija kontingentnom metodom na primjeru turističke funkcije (AGNIESZKA MANDZIUK, STANISŁAW PARZYCH, MARCIN STUDNICKI, JUSTYNA RADOMSKA, ARKADIUSZ GRUCHAŁA)
Učinak poremećaja brojnosti štetočinskih vrsta bora (Pinus sylvestris L.) i njihova brojnost u šumama sjeveroistočnog Kazahstana (BINAZIR MUSSAYEVA, THOMAS MOKRZYCKI, Danska N. SARSEKOVA, BEKBOLAT OSSERKHAN)
SYLWAN 163 (11) - 2019
Cijene prodaje drva u međuproproredama u sastojinama običnog bora ovisno o njihovoj dobi (AGNIESZKA MANDZIUK, STANISŁAW PARZYCH)
Metode normiranja jediničnih troškova odabranih šumsko-kulturnih radova (JANUSZ KOCEL, EMILIA WYSOCKA-FIJOREK, MARCIN MIONSKOWSKI)
Primjena modela rizika od oštećenja na sastojinama od vjetra za procjenu smrtnosti stabala u Sudetama u razdoblju 2015–2017. (ELŻBIETA DMYTERKO, ARKADIUSZ BRUCHWALD)
Promjenjivost raspodjele grešaka oblog drva u sastojinama zrelog bora (RADOSŁAW MIRSKI, MAREK WIERUSZEWSKI, ZBIGNIEW MALINOWSKI)
Primjena klaster analize za razlikovanje tendencija vegetacijskih promjena na primjeru dinamike zajednica zahvaćenih površinskim požarima u zajednici Peucedano-Pinetum u Nacionalnom parku Kampinoski (PIOTR T. ZANIEWSKI, EWA ZANIEWSKA, JAN M. MATUSZKIEWICZ)
Rast i preživljavanje osmogodišnjeg potomstva obične jele ( Abies alba Mill.) u ispitnoj regiji I (WŁODZIMIERZ BURACZYK, HENRYK SZELIGOWSKI, MARCIN STUDNICKI, AGATA KONECKA, MATEUSZ BĘDKOWSKI)
Rijetki i privatni aleli kao mjera bogatstva genskih baza u sadnom materijalu bora (AGATA KONECKA, ANNA TEREBA, MARCIN STUDNICKI, JUSTYNA A. NOWAKOWSKA)
Rekreacijska funkcija šuma u šumskom okrugu Krynki u javnom mnijenju (PIOTR GOŁOS, ADAM T. SIKORA, ANDRZEJ A. KONIECZNY)
SYLWAN 163 (10) - 2019
Izumiranje limbe u Tatrama - procjena razmjera pojava i uloge kambiofagičnih insekata (WOJCIECH GRODZKI, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA)
Klimatska ravnoteža vode u krajobraznom parku Planine Opawskie (GREGORY B. DURŁO)
Fizičko opterećenje šumara i pomoćnika šumara na šumskim radilištima (WITOLD GRZYWIŃSKI, TOMASZ JELONEK, ARKADIUSZ TOMCZAK)
Vremenske serije dekompozicija obujma proizvodnje drva i cijena na primjeru šumskog okruga Marcule (JAN BANAŚ, Anna mulja, KAROL Zaborska)
Promjenjivost provenijencija crne johe u Poljskoj (ROMAN Rozkowski, LEON MEJNARTOWICZ, MARZENNA Guzicka, OSTVARENJA KLAUDIJE, DANIEL J. CLOUD)
Klonska struktura poljskog brijesta ( Ulmus minor Mill.) U Poljskoj (MAGDALENA Chudzińska, MONIKA LITKOWIEC, MAŁGORZATA Pałucka, Anna Pasławska, ANDRZEJ LEWANDOWSKI, CZESŁAW KOZIOŁ)
Dugoročne promjene u sastavu vrsta u visokom zaštitnom režimu šumama Augustów i Knyszyn (RAFAŁ PALUCH, KAROLINA A. GABRYSIAK)
Kvaliteta drveta topole u šumi za zbrinjavanje kamenog otpada pri  iskopavanju lignita (MAREK PAJĄK, KRZYSZTOF MICHALEC, RADOSŁAW WĄSIK, OTMAR URBAN, PETR VITEK, BARTŁOMIEJ WOŚ, WOJCIECH KRZAKLEWSKI, MARCIN PIETRZYKOWSKI)
Funkcionalnost povezanosti šumskih cesta s javnim i ostalim unutarnjim cestama (GRZEGORZ TRZCIŃSKI, PIOTR MŁYNARCZYK)
Sezone i zajednica gljiva koje koloniziraju panjeve američkih trešanja
Sezonske promjene u kolonijama gljiva koje naseljavaju panjeve kasne američke sremze (MARLENA BARANOWSKA, ROBERT KORZENIEWICZ, NATALIA KARTAWIK, JOLANTA BEHNKE-BOROWCZYK)
Struktura sortimenta po dobnim podrazredima u odabranim sustavima sječe u sastojinama običnog bora (Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Emilia Wysocka-Fijorek)
Utjecaj predsjetvene pripreme žira i vrijeme sjetve na klijanje sjemena i rast sadnica hrasta lužnjaka (Kinga Skrzyszewska, Jacek Banach, Grzegorz Bownik)
Utjecaj prorede na rast i prirast sastojina škotskog bora - studija slučaja iz Kazlų Rūda (Litva) (Edgaras Linkevičius, Szymon Bijak, Kšištof Godvod, Edmundas Petrauskas,

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Daiva Tiškute-Memgaudiene, Rasa Valiukaite, Arnoldas Šapokas, Rokas Šatinskas)
Šiške autohtonih vrsta hrasta kao potencijalna sirovina za tanin (Maciej Bilek, Katarzyna Kozłowska-Tylingo, Michał Gostkowski, Paweł Staniszewski)
Radni uvjeti pokretnih strojeva za usitnjavanje drva u smislu inovativnih sustava upravljanja pogonom (Łukasz Warguła, Konrad J. Waluś, Piotr Krawiec)
Veličina naseljenosti i rasprostranjenost tetrijeba u Poljskoj u 21. stoljeću (Dorota Zawadzka, Zbigniew Żurek, Paweł Armatys, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Michał Korga, Dorota Merta, Janusz Kobielski, Marek Kmieć, Barbara Pregler, Zbigniew Krzan, Zenon Rzońca, Grzegorz Zawadzki, Jerzy Zawadzki, Bartłomiej Sołtys, Jan Bielański, Jan Czaja, Ewa Flis-Martyniuk, Andrzej Wediuk, Robert Rutkowski, Andrzej Krzywiński)
Klasifikacija krađe drva i drvne građe kao jedan od oblika oštećenja šuma (Agata Ziółkowska, Justyna Trawińska, Weronika Baran)
SYLWAN 163 (9) - 2019
Struktura sortimenta drva u dobnim potklasama u odabranim sustavima sječe u sastojinama običnog bora (STANISŁAW PARZYCH, AGNIESZKA MANDZIUK, EMILIA WYSOCKA-FIJOREK)
Utjecaj metode pripreme predsjetve žira i datuma sjetve na klijanje sjemena i rast sadnica hrasta lužnjaka (KINGA SKRZYSZEWSKA, JACEK BANACH, GRZEGORZ BOWNIK)
Utjecaj proreda na rast i prirast sastojina običnog bora - studija slučaja Kazlų Rūda (Litva) (EDGARAS LINKEVIČIUS, SZYMON BIJAK, KŠIŠTOF GODVOD, ­EDMUNDAS PETRAUSKAS, DAIVA TIŠKU­TĖ-MEMGAUDIENĖ, RASA VALIUKAITĖ, ARNOLDAS ŠAPOKAS, ROKAS ŠATINSKAS)
Primjena tehnika molekularne biologije u otkrivanju Erysiphe alphitoides (Griffon i Maubl.) U. Braun i S. Takam. u biljnim dijelovima (RADOSŁAW ROSZAK, MARLENA BARANOWSKA, MARTA BEŁKA, JOLANTA BEHNKE-BOROWCZYK)
Šiške plodova autohtonih vrsta hrasta kao potencijalne taninske sirovine (MACIEJ BILEK, KATARZYNA KOZŁOWSKA-TYLINGO, MICHAŁ GOSTKOWSKI, PAWEŁ STANISZEWSKI)
Procjena šumskog pokrivača u ukrajinskoj Poleziji korištenjem klasifikacije sezonskih kompozitnih Landsat 8 OLI slika (PETRO LAKYDA, VIKTOR MYRONIUK, ANDRII BILOUS, SERGII BOIKO)
Radni uvjeti pokretnih strojeva za usitnjavanje drva u smislu inovativnih upravljačkih sustava pogona (ŁUKASZ WARGUŁA, J. Waluś KONRAD, Piotr Krawiec)
Veličine populacije i distribucija tetrijeba u Poljskoj u 21. stoljeću (DOROTA ZAWADZKA, ZBIGNIEW ŻUREK, PAWEŁ ARMATYS, PRZEMYSŁAW STACHYRA, PAWEŁ SZEWCZYK, MICHAŁ KORGA, DOROTA MERTA, JANUSZ KOBIELSKI, MAREK KMIEĆ, BARBARA PREGLER, ZBIGNIEW KRZAN, ZENON RZOŃCA, GRZEGORZ ZAWADZKI, JERZY ZAWADZKI, BARTŁOMIEJ SOŁTYS, JAN BIELAŃSKI, JAN CZAJA, EWA FLIS-MARTYNIUK, ANDRZEJ WEDIUK, ROBERT RUTKOWSKI, ANDRZEJ KRZYWIŃSKI)
Pravna kvalifikacija krađe drva i drveća iz šume kao jednog od oblika oštećenja šuma (AGATA ZIÓŁKOWSKA, JUSTYNA TRAWIŃSKA, WERONIKA BARAN)
SYLWAN 163 (8) - 2019
Procjena ekonomske učinkovitosti upravljanja šumama u promotivnom kompleksu „Puszcza Białowieska“. Dio 2. Analiza ekonomskih i financijskih pokazatelja (Andrzej A. Konieczny, Adam T. Sikora)
Primjena modela rizika od vjetra za procjenu vjerojatnosti lokacije oštećenja šuma Regionalne uprave državnih šuma u Białystoku (Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko)
Utvrđivanje podrijetla sjemena rihtalskog običnog bora (Pinus sylvestris L.) pomoću mikrosatelitskih markera (Błażej Wójkiewicz, Weronika B. Żukowska, Lech Urbaniak, Jan Kowalczyk, Monika Litkowiec, Andrzej Lewandowski)
Učinak prorjeđivanja na radijalni prirast hrasta u okrugu Międzyrzec (Weronika Sacewicz, Szymon Bijak)
Temperatura zraka na prostoru čiste sječe i na čistinama (Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Tadeusz Andrzejczyk)
Šumske sastojine stečene iz Državnog fonda za zemljište - stanje i problemi u gospodarenju (Wojciech Kędziora, Michał Orzechowski, Roman Wójcik, Emilia Wrzosek, Tomasz Borecki)
Promjene u šumama regije Kłodzko u godinama 2001-2017 (Elżbieta Dmyterko, Arkadiusz Bruchwald)
Prirodna otpornost drva Erythrophleum fordii Oliv. i Hopea pierrei Hance na oštećenje od podzemnih termita (Adam Krajewski, Paweł Kozakiewicz, Piotr Witomski, Anna Oleksiewicz)

ŠUMARSKI LIST 5-6/2020 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Koncentracija teških metala u donjim sedimentima rezervoara srednjih šuma (Mariusz Sojka, Tomasz Kałuża, Marcin Siepak, Paweł Strzeliński)
SYLWAN 163 (7) - 2019
Procjena ekonomske učinkovitosti upravljanja šumama u promotivnom kompleksu „Puszcza Białowieska“. Dio 1. Analiza aktivnosti i financijskog rezultata (Andrzej A. Konieczny, Adam T. Sikora)
Mogućnosti i razina uporabe Facebooka od strane državnih šuma (Natalia Smarul, Karol Tomczak, Anna Wierzbicka, Adrian Łukowski)
Upotreba elektroničkog nosa za otkrivanje isparljivih organskih spojeva proizvedenih u patogenim gljivama biljaka (Miłosz Tkaczyk, Sławomir Ślusarski, Iwona Skrzecz)
Rasprostranjenost zimovačkih pre-imaginativnih faza insekta Acantholyda posticalis Mats. u sastojinama običnog bora u središta epidemije (Marek Sławski, Tomasz Mokrzycki, Stanisław Perliński, Artur Rutkiewicz, Małgorzata Sławska)
Modeliranje parametara stabla i sastojina pomoću modela mješovitih učinaka (Karol Bronisz)
Učinak pojave Phellinus pini (Brot.) Pilát na debljinski prirast Pinus sylvestris L. (Robert Tomusiak, Paweł Zarzyński)
Rezultat 35-godišnjeg pokusa provenijencije a običnim borom iz serije IUFRO 1982. na pokusima u Wyszkówu i Sękocinu (Jan Kowalczyk, Tomasz Wojda)
Šumskokulturna kvaliteta obične bukve (Fagus sylvatica L.) nakon 20 godina pokusa provenijencije u šumskom okrugu Brzeziny (Henryk Szeligowski, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Tadeusz Andrzejczyk, Mariusz Stępniarek, Michał Dzwonkowski)
Učinkovitost privlačenja drva na padinama (Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Łukasz Wala)
Sadržaj sterola u kori nakon sušenja drva na visokim temperaturama u konvekcijskim sušarama (Lidia Szwajkowska-Michałek, Tomasz Rogoziński, Kinga Stuper-Szablewska)
Napomena: Kako časopisi izlaze na različitim jezicima, često sa djelomičnim ili problematičnim prijevodima sažetaka ili sadržaja, moramo se ograditi od točnosti prijevoda naslova, pa ih dajemo samo orijentacijski, da bi naši čitatelji bar otprilike mogli pratiti o čemu časopis piše. Zainteresiranima svakako preporučujemo korištenje originalnih materijala na webu časopisa. Relativno ažurne linkove na sve časopise možete pronaći na stranicama www.sumari.hr/biblio na linku ČASOPISI U RAZMJENI.
Darko Posarić: DA BI HRAST MOGAO RAST
Milan Glavaš
Izdavači ove knjige su Hrvatske šume d. o. o Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatsko šumarsko društvo. Recenzenti su akademik. Igor Anić i dr. sc. Tomislav Dubravac. Tiskala ju je Tiskara Mar-tis Vinkovci, 2020. godine. Napisana je na 56 stranica. U kratkom predgovoru autor navodi kome je djelo namijenjeno i koji mu je cilj. Ističe da hrastovi za svoj razvoj trebaju puno znanja, truda i ljudske ljubavi. U knjizi je u stihovima i fotografijama prikazan dio toga procesa šumarske svakodndevnice. Knjiga sadrži 21 kiticu s po 6 stihova, a svaka je kitica popraćena s dvije izvrsne fotografije koje se odnose na stihovni prikaz.
Stihovi počinju hrastovim žirom (naslov knjige) i njegovoj prirodnoj zaštiti. Slijedi klijanje žira i razvoj mladih biljaka koje služe i kao hrana raznim organizmima. Zatim ukazuje kako stara stabla štite mlade biljke od vanjskih utjecaja i kako se razvijaju te na šumsko-uzgojne mjere i zahvate tijekom slijedećeg razvoja sve do zrelosti. Navodi koje koristi šuma nudi. Pri kraju upućuje na potrebne radove u zreloj šumi za njenu obnovu, odnosno koje radove treba provesti da bi odrasli hrastovi rodili žirom i završava stihom „Sve kreće iz početka!“
Nakon stihova recenzenti su dali svoja mišljenja o djelu i autoru, hrastovim šumama i njihovom značenju. Na kraju je autor izrazio zahvale svima koji su pomogli objavu knjige, bilješke o autoru i nakladnicima.
Mišljenje o djelu i autoru
Poznato nam je da je životni put hrasta lužnjaka dugotrajan i težak. Počinje od žira do starih stabala, u čemu šumari imaju važnu ulogu, a što je autor prekrasno izrazio stihovima čarolijom jednostavnih riječi. Knjiga je na prvom mjestu namijenjena djeci, ali je korisna i šumarima i svim zaljubljenicima u šumu. Stihovi su vrlo jednostavni, jasni i tečni.
Nužno je naglasiti da među šumarima postoje brojni umjetnici na svim poljima. Mnogi su cijenjeni u Hrvatskoj, a neki i u svijetu. Bilo bi korisno o njima napisati cijeli leksikon. Jedan od šumara umjetnika je i naš kolega Darko Posarić. Zaposlen je u Stručnim službama Uprave šuma Podružnice Vinkovci na radnom mjestu stručnog suradnika uzgajanja šuma. Kao šumarski stručnjak objavio je desetak radova i jednu knjigu. Kao šumaru – pjesniku objavljena je 2010. godine zbirka pjesama „Život i druge stvari“, a 2011. godine objavljena je zbirka pjesama Hrastova šuma u stihu“. U toj zbirci predstavio je 12 vrsta drveća i 12 vrsta grmlja hrastovih šuma u stihovima s jednom ili nekoliko značajki po kojima je vrsta poznata. Godine 2015. objavio je poemu duhovnog sadržaja Bilo kakav spas bi moguć, križ odabra Bog Svemoguć. Zašto?“. Sva su djela visoko ocijenjena. To ukazuje da je Darko Posarić uvaženi šumar – pjesnik. Da bi šuma mogla opstati o njoj treba uvijek brinuti. Na to upućuje autor ove knjige napisom otraga na korici „Čuvajmo šumu i brinimo o njoj“.
Darku Posariću upućujem najveće srčane čestitke, neka nastavi pisati stihove i neka bude primjer i poticaj drugim šumarima umjetnicima za stvaranje vlastitih umjetničkih djela.
Svim kolegama šumarima preporučam da pročitaju ove stihove za sebe, svoju djecu i prijatelje.