DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Nadalje, mokra varijanta klopke pokazala se lošom jer ne donosi signifikantno veće ulove, a manje je selektivna. S obzirom na dodatne troškove klopke (adaptacija klopke, tekućina koja se mora mijenjati, sporije sakupljanje) ovaj tip klopke nije preporučljiv za primjenu.
ZAKLJUČCI
CONCLUSIONS
Erosowit je feromon koji pokazuje značajno bolje rezultate u ulovima i selektivnosti u odnosu na Pheroprax, te se preporuča njegova primjena.
Pheroprax nije dovojno selektivan za mediteranskog potkornjaka te se ne preporuča za praktičnu primjenu.
Triplet klopki lovi tek nešto više od obične klopke, ali je nešto selektivniji te se u određenim uvjetima može preporučiti.
Mokre klopke ne love značajno više od obične NBK, ali su manje selektivne, a uz to manipulacija s njima zahtijeva značajno više troškova. Zbog toga se njihova primjena ne preporuča.
Najbolja feromonska klopka za praktičnu primenu je jednostavna NBK sa feromonskim pripravkom Erosowit.
U odnosu na 2018. uslijedio je značajan pad ulova u feromonskim klopkama u 2019., što ukazuje na trend smanjivanja populacije mediteranskog potkornjaka.
ZAHVALA
ACKNOWLEDGEMENTS
Ovo istraživanje provedeno je u okviru projekta „Suzbijanje i monitoring mediteranskog potkornjaka u Park šumi Marjan“ financirano od JU Park šume Marjan. Zahvaljujemo se svim djelatnicima Park šume Marjan na pomoći oko provedbe projekta (naročito ravnatelju Damiru Grubšiću). Posebno hvala dugujemo prof.dr.sc. Mirku Ruščiću (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu) koji je sakupio većinu ulova na terenu. Zahvaljujemo se svim suradnicima iz Hrvatskog šumarskog instituta koji su doprinijeli terenskim i laboratorijskim radovima (Blaženka Ercegovac, Nikola Zorić, Ivana Mihaljević, Dubravko Perez, Zlatko Huljina, Ivan Lukić, Zvonimir Vujnović).
LITERATURA
REFERENCES
Bakke, A., P. Froyen, L. Skattebol, 1977: Field response to a new pheromonal compound isolated from Ips typographus. Naturwissenschaften, 64: 98-99
Battisti, A., S. Larsson, 2015: Climate change and insect distribution range, U: C. Björkman, P. Niemelä (ur.), Climate change and insect pests, 1-16, CABI Climate Change Series, 7
Baier, P. 1994: Untersuchungen zur abundanzdynamischen Relevaz der Beifänge von Nemosoma elongatum L. (Col., Ostomidae), U: Chalcoprax beköderten Flugbarierfallen für Pityogenes chalcographus L. (Col., Scolytidae), Z. Ang. Ent., 117: 51-57
Ben Jamaa, M.L., F. Lieutier, A. Yart, A. Jerraya, M.L. Khouja, 2007: The virulence of phytopathogenic fungi associated with the bark beetles Tomicus piniperda and Orthotomicus erosus in Tunisia, Forest Pathology, 37(1): 51-33
Etxebeste, I., G. Álvarez, G. Pérez, J. Pajares, 2012; Field response of the six-toothed pine bark beetle, Ips sexdentatus (Col.: Curculionidae, Scolytinae), to pheromonal blend candidates. Journal of Applied Entomology, 136: 431-444
Grosmann D.M., S.M. Salon, F.W. Rowlin, R.W. Young, 1997: Geographic and gender diffrences in semiochemicals in emerging adult southern pine beetle (Coleoptera, Scolytidae). Ann. Ent. Soc of America, 90: 438-446.
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri, L.A. Meyer (ur.)], IPCC, pp 151, Geneva, Switzerland
Maceljski, M., M. Ušćuplić, B. Cvjetković, Đ. Krnjaić, 1983: Integralna zaštita, Jugoslovensko savjetovanje o primjeni pesticida, Zbornik radova, 677-712, Neum
Martin A., I. Etxebeste, G. Perez, G. Alvarez, E. Sanchez, J. Pajares, 2013: Modified pheromone traps help reduce bycatch of bark-beetle natural enemies, Agricultural and Forest Entomology 15(1): 86–97
Mendel, Z., 1988: Attraction of Orthotomicus erosus and Pityogenes calcaratus to a synthetic aggregation pheromone of Ips typographus, Phytoparasitica, 16: 109-117
Niemeyer, H., 1985: Field response of Ips typographus L. (Col., Scolytidae) to different trap structures and white versus black flight barriers, Z. Ang. Ent., 99: 44-51
Nierhaus-Wunderwald, D., 1993: Die natürlichen Gegenspieler der Borkenkäfer, Wald und Holz, 1/93: 8-14.
Mendel, Z., Podoler, H. and Livne, H. 1990: Interactions between Aulonium ruficorne (Coleoptera: Colydiidae) and other natural enemies of bark beetles (Coleptera: Scolytidae). Entomophaga 35, 99-105.
Pajares, J.A., F. Ibeas, J.J. Diez, D. Gallego, 2004: Attractive responses by Monochamus galloprovincialis (Col., Cerambycidae) to host and bark beetle semiochemicals, Journal of Applied Entomology, 128(9-10): 633–638
Pavlin, R., 1991: Problem selektivnosti sintetičnih feromonov, Zbornik lesarstva, 38: 126-160
Pernek, M., 2000: Feromonska klopka i njihova uloga u integralnoj zaštiti šuma od smrekinih potkornjaka, Radovi, Jastrebarsko
Pernek, M., B. Hrašovec, M. Županić, 2003: Beetle fauna captured in traps baited with Tomicus piniperda pheromone blends in a pine stand in central Croatia, U: M.L. McManus, A.M. Liebhold (ur.), Gen. Tech. Rep. NE-311, Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern research Station Newton Square, Pensylvania, USA: USDA Forest Service, 87-89
Pernek, M., 2018: Sušenje borova u Park šumi Marjan sa mjerama integrirane zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje mediteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Woll.), Elaborat, 83 str.