DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 51     <-- 51 -->        PDF

stabala u osnovnom skupu znatno manji. Distribucija broja stabala po visinskim stupnjevima je nešto drukčija, po obliku je slična normalnoj distribuciji, pri čemu je najviše stabala zastupljeno u rasponu od 20-35 m visine, a najmanje u najnižem i najvišem visinskom stupnju.
Za određivanje volumena krupnog drveta stabala primjenjena je složena Huberova formula (Banković i Pantić, 2006; Pranjić i Lukić, 1997). Za izjednačenje veličina volumena krupnog drveta od prsnog promjera i visine stabala primijenjena je metoda višestruke regresijske analize. Za kreiranje regresijskog modela, ponajprije za utvrđivanje parametara modela korišten je programski paket Statistica 8.0 u okviru kojega je izabrana metoda nelinearne regresije (Nonlinear Estimation) na nivou značajnosti od 95%.
REZULTATI I DISKUSIJA
RESULTS AND DISCUSSION
Preliminarna obrada podataka – Preliminary data processing
Prije početka obrade i korištenja podataka mjerenja provedena je logička kontrola unesenih podataka izmjere te