DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Na taj način je za svako stablo proveden isti postupak i obavljena provjera izmjerenih veličina za promjere i dužine. Na osnovi navedenog modela, izračunati su promjeri u sredinama sekcija jednakih relativnih dužina po Alteru (Banković i Pantić 2006) i to: d0,033h, d 0,1h, d 0,167h, d 0,3h, d 0,5h, d 0,7h, d 0,833h, d 0,9h i d 0,967h , a na osnovi njih i volumeni stabala sa korom po Hohenadlu (, Hohenadlov pravi oblični broj te pripadajući pravi i nepravi koeficijenti oblika stabla (Kramer i Akça, 2007). Vrijednosti nepravog ili prsnog obličnog broja (-volumnog koeficijenta) su izračunate po sljedećoj formuli: f1,3 = v/w gdje su: f1,3 – volumni koeficijent; v – volumena stabla; w – volumen cilindra izračunat po formuli w = g1,30h.
Prije bilo kakvih izjednačenja, bilo je potrebno provesti test normalnosti varijabli uključenih u regresijski model. To zapravo znači, da je na empirijske (stvarne) podatke izmjere za promjere i visine stabala, kao nezavisne varijable i izračunate volumene krupnog drveta, kao zavisne varijable bilo potrebno provesti test normalnosti i homogenosti varijanci. U proceduri preispitivanja oblika distribucija zavisne i