DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 56     <-- 56 -->        PDF

iskazan linearnim i kvadratnim članovima. Osim toga, i u formuli za volumen dubećeg stabla (V=g1,3 h f1,3 ) promjer stabala je iskazana kvadratnim članom.
Isto tako kreiran je i grafički prikaz ovisnosti volumena krupnog drveta stabala smreke u ovisnosti o promjeru stabala u domenu variranja visina stabala od 5 - 50 m (kao zapreminske linije za h=5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50m) –slika 6.
Uvrštavanjem veličina izračunatih parametara u izabrani model funkcije (11) dobiveni su sljedeći konačni oblici (transformirani i originalni) regresijskog modela za procjenu volumena krupnog drveta stabala smreke u ovisnosti o prsnom promjeru i visini stabala:
V7_transf.=((-3.4345205+0.2023179*((d1,30.517374)-1)/(0.517374)+0.0127757*((h1.4319967)-1)/(1.4319967)+ 0.00051095*((d1,30.517374)-1)/(0. 517374)*(( h1.4319967)-1)/(1. 4319967) +0.0043765*((d1,30.517374-1)/0.517374)2-0.00003774*((d1,30.517374-1)/0.517374)2*(h1.4319967-1) /1.4319967)*0.2612895+1)3.82717
 
Kako je V7_RM=(0,2612895*V7_transf.+1) 3,82717 onda konačni oblik regresijskog modela za procjenu volumena stabala smreke na bazi originalnih veličina zavisnih varijabli (prsnog promjera i visine) glasi:
V7_RM= 0,26128954*((((-3.4345205+0.2023179*((d1,30.517374)-1)/0.517374+0.0127757*((h1.4319967)-1) /1.4319967+0.00051095*((d1,30.517374)-1)/0.517374*((h1.4319967)-1)/1.4319967+0.0043765*((d1,30.517374-1)/0.517374)2-0.0000377*((d1,30.517374-1)/0.517374)2*(h1.4319967-1)/1.4319967)*0.2612895+1)3.82717189)+1)3,82717189
 
Na bazi dobivenog regresijskog modela moguće je izračunati volumene krupnog drveta stabala i prikazati ih u formi dvoulaznih tablica volumena stabala smreke.
Testiranje točnosti i upotrebljivosti regresijskog modela – Testing the accuracy and usability of established regression models
Volumne tablice sadrže podatke o volumenima stabala određenih dimenzija, pa će pri njihovoj uporabi tablični volumeni za pojedinačna stabla manje ili više odstupati od stvarnih volumena. Koliko će to odstupanje iznositi zavisi od usklađenosti (istovjetnosti) oblika stabala na osnovi kojih su izrađene volumne tablice i stabala kojima se određuje volumen (što su razlike u obliku veće, odstupanja su veća. Ako treba procijeniti (odrediti) volumen samo nekoliko pojedinačnih dubećih stabala po nekim volumnim tablicama, onda treba znati da volumen očitan iz volumnih tablica može odstupati od stvarnog volumena za 10-15% i tada su te tablice neuporabljive. Ove greške od 10-15% se prilikom procjene (određivanja) volumena sastojine smanjuju po poznatom obrascu , tako da su te tablice za sastojinu ipak još uporabljive (Pranjić i Lukić 1997).
Testiranje točnosti tablica, odnosno izabranog regresijskog modela za procjenu volumena proveden je na istoj onoj