DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2020 str. 58     <-- 58 -->        PDF

izradili zapreminske tablice za smreku za područje nacionalnog parka Kopaonik i to odvojeno za planinski pojas (V7_Bank.Pl) i za subalpski pojas (V7_Bank.SA). Za kreiranje regresijskih modela za procjenu volumena stabala smreke za prvi model korišteno je 201 stabala, a za drugi 393 stabala. Za izravnanje volumena stabala smreke u ovisnosti o prsnom promjeru i visini korištena je Schumacher-Hallova funkcija (Schumacher i Hall 1933). Rezultati testiranja značajnosti razlika između volumena iztračunatih pomoću ovih regresijskih modela (Banković i dr. 2003) i volumena iztračunatih pomoću izrađenog regresijskog modela po debljinskim klasama prikazani su u tablicama 10 i 11. Rezultati testiranja pokazuju da se za oba modela u svim debljinskim klasama, kao i za sva stabla u uzorku utvrđene statistički značajne razlike u odnosu na volumene procijenjene na bazi izrađenog modela. Ipak, model koji je izrađen za stabla