DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 14     <-- 14 -->        PDF

0,01 razlikuju univarijatno za svojstvo dužine i najveće širine češera (CL, CW), dužine i širine štitića (AL, AW), dužine mjerene od grbice do vrha štitića (DAU), dužine rukavca (NSL) i najveće širine iglice (NW) te broja češernih ljusaka (CSN). Na razini 0,05 razlikovanje je bilo signifikantno za dužinu iglice (NL). Razlikovanje populacija za svojstvo dužina stapke (SL) nije bilo statistički značajno.
Metodom najveće vjerodostojnosti (REML) dobiven je uvid u zastupljenost pojedinih izvora varijabilnosti u ukupnoj varijanci za sve istraživane varijable. Provedenom analizom utvrđeno je da komponenta ostatka za značajke širina iglice (NL), dužina rukavca (NSL), dužina i širina češera (CL, CW), dužina stapke (SL) i broj češernih ljuska po češeru (CSN) zauzima najveći udio u ukupnoj varijabilnosti. Kao iznimka javljaju se varijable dužina iglice (NL) te širina štitića (AW) i dužina mjerena od sredine grbice do vrha štitića (DAU) gdje se pokazalo da je najveći udio varijabilnosti od ukupne varijance uvjetovan varijabilnošću stabala unutar populacije. Osim toga, za većinu svojstava pokazalo se da je najmanji udio ukupne varijance uvjetovan varijabilnošću između populacija.
S obzirom na to da su rezultati provedene analize varijance pokazali da se populacije međusobno signifkantno razlikuju za većinu istraživanih značajki, provedeno je i post hoc testiranje Fisherovim multiplim testovima (LSD) za sve parove populacija kako bi se utvrdilo koje se točno populacije međusobno signifkantno razlikuju za pojedina mjerena svojstva (tablica 4). Prema dobivenim rezultatima može se zaključiti da se populacija Vukelić Poljana najviše razlikuje od ostale tri populacije na razini signifkantnosti od 0,01. Međusobno najsličnije populacije su Borik i Kapela, koje se razlikuju prema dužini iglica (NL) i dužini i širini štitića (AL, AW).