DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 37     <-- 37 -->        PDF

se od jednog općeg pitanja i 4 pitanja na koje su ispitanice odgovorile da li se slažu s tvrdnjama, potvrdno (da) ili ne slažu (ne). U drugom dijelu ankete izneseneo je 10 tvrdnji koje su ocjenjivane prema Likertovoj ljestvici od 5 stupnjeva, gdje 1 znači “ne slažem se u potpunosti”, 2 - “slažem se u zadovoljavajućoj mjeri, 3 - “osrednje slaganje, 4 - “vrlo se slažem” i 5 - “slažem se u potpunosti”.
Analizirani su također i završni i master rad Elkaza S.(2017) i Harević A.(2015;2018) s ciljem dobivanja broja studenata iz Srednjobosanskog i Usko-sanskog kantona.
Šumarska preduzeća u BiH – Forestry companies in BiH
U Federaciji BiH djeluju kantonalna preduzeća: Šum­sko­privredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ obuhvata 12 šumarija, KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. 3 šumarija, Šume Tuzlanskog kantona» Kladanj 5 šumarija, ŠPD “Unsko - sanske šume” Bosanska Krupa 5 šumarija, Rasadnik Cazin i GMO Bosanski Petrovac, ŠPD ZDK ” d.o.o 5 šumarija, “Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar 5 šumarija, ŠGD „Hercegbosanske šume“ doo Kupres 7 šumarija i rasadnik Pržine i JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde. U Republici Srpskoj djeluju JPŠ” Šume Republike Srpske“ Sokolac 30 poduzeća. Prosječan broj zaposlenih u JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići u 2014. na osnovi sati rada je bio 986. Broj zaposlenih u J.P.“Šume TK“ DD Kladanj je 536, a u Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ Donji Vakuf oko 800 radnika. U 2015.u ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres prosječan broj zaposlenih je bio 629. U 2012. u ŠPD “Unsko-sanske šume” je 555 zaposlenih.
Ukupan broj zaposlenih radnika u šumarskim preduzećima (u državnom vlasništvu) Republike Srpske u 2011. godini je 4226.(Čomić, et al 2013.)
Rezultati
Results
Izvršena je analiza popisa diplomiranih inžinjera šumarstva po godinama diplomiranja 1953-2000., popisa diplomiranih inžinjera šumarstva/hortikulture 2001-2008., popis bakalaureat šumarstva/hortikulture 2008. godine objavljenih u monografiji “60. godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2008.”. Također, analiziran je popis bakalaureat šumarstva/hortikuture 2008.-2019., popis studenata koji su završili I ciklus studija u periodu od 2008. do kraja 2019. bakalureati šumarstva li hortikulture, popis studenata koji su završili II ciklus studija u periodu od 2010. do kraja 2019. Magistri šumarstva ili hortikulture, popis studenata koji su završili međunarodni FOPER u periodu od 2009. do kraja 2015. godine, popis studenata koji su završili studij po predbolonjskom načinu studiranja u razdoblju od 2008. do kraja 2019. godine i popis studenata koji su završili postdiplomski studij po predbolonjskom načinu studiranja u razdoblju od 2008. do kraja 2019. godine.
Pregled diplomiranih inženjera Šumarsku fakulteta u Sarajevu po polnoj strukturi u razdoblju od 1948.- 2008. prema Monografiji Šumarskog fakulteta u Sarajevu 60 godina 1948.- 2008. dano je u tablici 1.
U prvim godinama rada Šumarskog fakulteta u Sarajevu postoji nesrazmjeran broj diplomiranih inženjera po spolu. Od 1953. do 1960. godine 8,42%. žena je uspjelo završiti Šumarski fakultet u Sarajevu u odnosu na ukupan broj. Od 1981. do 1990. šumarska struka doživljava pravu ekspanziju u BiH. Od 522 studenta diplomata, 142 čine žene.