DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2020 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ispitanica odabrala šumarstvo kao buduću profesiju, jer su ih više interesirale prirodne nauke npr. botanika. Tvrdnja je ocijenjena prosječnom ocjenom od 3,57.
S tvrdnjom “ Da ponovo upisujem studij, izabrala bih isto zanimanje” slažu se potpuno 28 ispitanica, što čini otprilike oko jednu trećinu, a 22 se potpuno ne slažu, to je jedna četvrtina, te zaključak iz ove tvrdnje je da ispitanice nisu u potpunosti zadovoljne izborom studija.
Od ukupno 78, sedam ispitanica je sudjelovalo na nekim studijskim razmjenama.
S tvrdnjom “Želim se upisati na postdiplomske ili doktorske studije” potpuno se slaže 21 ispitanica ili 27%. Djelomično se slaže 8 ispitanica, odnosno 10,25%.
Tvrdnja “Moj hobi me motivirao da upišem šumarstvo” ocijenjena je s 2,26. Potpuno se slaže 13 ispitanica, 4 ispitanice se djelomično slažu, dok se 11 ispitanica “ niti se slaže niti se ne slaže”. Potpuno se ne slaže 37 ispitanica,a to čini otprilike jednu polovinu.
Zaključak
Conclusion
Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja zastupljenost žena u šumarstvu te razloga odabira šumarstva kao profesije. Na osnovi istraživanja utvrđeno je da većina žena ne upisuje šumarstvo iz financijskih razloga. Šumarstvo je privlačnije ženama koje su završile neke druge srednje škole, a ne srednju šumarsku ili poljoprivrednu školu. Od 1981. godine šumarstvo postaje interesantnije ženama, od 522 diplomanta, 142 su žene. U Federaciji devet žena nalazi se na rukovodećim pozicijama, a u Republici Srpskoj 21. Najveći broj zaposlenih žena inženjera je u dobi od 20 – 35 godina. Oko 15% ispitanica dolazi iz tradicionalno šumarskih obitelji. U četiri kantonalna poduzeća zaposleno je 38 žena šumarskih tehničara, a u republičkim poduzećima 158.
Ovo istraživanje može poslužiti kao osnova za potencijalna buduća istraživanja iz slične tematike. Desetljećima su se mijenjali trendovi u šumarstvu, ali i motivi upisa. Jedan od zaključaka zašto je šumarstvo i danas vrlo privlačno zanimanje ženama je deficitarnost ovog kadra, jer je Bosna i Hercegovina zbog svog geomorfološkog položaja vrlo bogata šumom te da ima potencijala za daljnji razvoj. Nadamo se da će rezultati ovog istraživanja imati primjenu u praksi. Kraci koji se predlažu je organiziranje edukativnih radionica u srednjim tehničkim školama FBiH i RS za maturantice s ciljem približavanja ovog zanimanja ženskoj populaciji i informiranja o značenju šumarstva, mogućnostima zaposlenja i sl.
Literatura
References
Avdibegović,M., Petrović,N., Nonić,D., Posavec,S., Marić,B., Vuletić,D. (2010): Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta, Šumarski list, Zagreb Vol. 134 No. 1-2 str. 55-63
Čomić, D., Škrbić,N., Bećirović,Dž., Milovanović,M.(2013):Pregled organizacija i institucija šumarstva u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, Glasnik šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka br. 18 str. 57 -90
Ekberg, K., (1998): How to increase the participation of women in forestry - Ideas and ongoing work.
Elkaz,S.(2017) : Specifičnosti tržišta rada visokoobrazovanih kadrova šumarske struke u Srednjobosanskom kantonu : Završni rad, Sarajevo.
Harčevič,A.(2018): Ponuda i potražnja na tržištu rada za univerzitetski obrazovanim kadrovima šumarske struke u Federaciji Bosne i Hercegovine : master rad, Sarajevo
Harčević,A.(2015): Specifičnosti tržišta rada visokoobrazovanih kadrova šumarske struke u Unsko-sanskom kantonu : završni rad, Sarajevo
http://sf.unibl.org/index.php/lat/fakultet/istorijat 20.03.2020 16: 20
https://btf.unbi.ba/?page_id=66 B20.03.2020 16:20
http://sfsa.unsa.ba/v2/ 20. 03. 2020 16:20
http://fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/sumarstvo/default.aspx?id=30&langTag=hr-HR 23.04. 2020 23:18
http://spdzdk.ba/ba/onama.php?id=24 30. 04.2020 00:20
http://www.sarajevo-sume.ba/historijat 30.04.2020 00:20
http://jpsumetk.ba/historijat 30.04.2020 00:25
https://www.sumesbk.ba/about/ 30.04.2020 00:45
https://www.hbsume.ba/show_page/4/o-nama 30.04.2020 00:45
http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=7482&langTag=bs-BA 08.05. 2020 12:07
Idžojtić,M.,Ivanović,Ž.(2002): Žene u hrvatskom šumarstvu, Šumarski list, Zagreb. Vol.130 No. 1- 2, 23- 28
James G. Lewis (2005) The Applicant Is No Gentleman: Women in the Forest Service, Journal of Forestry, Vol. 103, No.5, 259–263
Pejanović,Đ.(1953): Srednje i stručne škole u Bosni i Hercegovini od početka do 1941 godine, Svjetlost, Sarajevo
Šumarski fakultet Sarajevo, Beus,V., Dukić,S.(2008): Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu: 60 godina = Faculty of Forestry University of Sarajevo : 60 years : 1948-2008, Sarajevo
Uliczka H., Angelstam P., Jansson G., Bro A.( 2004): Non-industrial private forest owners’ knowledge of and attitudes towards nature conservation. Scand. J.For. Res. 19 274-288.